Jednou se u nás objevil odkaz na romský festival a pozor - dechovky. Jsem vždy potěšen, když se dočtu nebo shlédnu nějaký dokument o požehnané evangelizaci mezi Romy. O jednu takovou se dle mého názoru s velkým nasazením pokouší kluci s kapely F6 a myslím si, že si získali hodně posluchačů na Slovensku. Zaujmou i u nás? Poznejte je skrze rozhovor.

 

 

 

Odkazy:
http://www.kapelaf6.sk/
http://www.tvlux.sk - hodina s F6 na Tv Lux

 

 

 

Ahojte F6, predstavte sa prosím čitateľom servera hudba.signaly.cz, kedy ste vznikli, v akej zostave hráte, aký štýl hráte.

Srdečne pozdravujeme všetkých čitateľov servera hudba.signaly.cz! Sme 6 členná rómska kresťanská kapela v zložení: Lukáš - hlavný spev, Stano - akustická gitara, spev, Lukáš - elektrická gitara, Tadeáš - klavír, klávesové nástroje, Peťo - basová gitara a Matúš - bicie. Prvýkrát sme sa stretli v marci 2007 na akcii nazvanej „hudobný klub“. Stretli sme sa ako skupinka chlapcov (tiež skautov) z viacerých dedín vranovského okresu, ktorí po kapele už dlho túžili. Náš hudobný štýl nie je ani „čisto“ rómsky, ani „čisto“ gospelový. Vybrali sme sa „zlatou strednou cestou“. Hráme rómsky kresťanský pop-rock. Našim cieľom je prostredníctvom hudby privádzať ľudí do Božej prítomnosti.

 

 

Čo znamená názov F6?

Názov F6 sa zrodil, keď „klávesák" Tadeáš zložil pieseň o Božej výzbroji. Zmienka o nej sa nachádza v liste Efezanom, konkrétne v šiestej kapitole, 13. až 17. verši (Ef 6, 13-17). Táto pasáž Biblie je duchovnou „základňou“ našej kapely. Keďže chceme byť Božími bojovníkmi a chceme si obliekať Božiu výzbroj, rozhodli sme sa, že tieto dva fakty skombinujeme. Kniha Efezanom má v Biblii skratku Ef. Tak isto sa číta aj písmeno F v slovenskej abecede. Skrátili sme Ef na F a šiestu kapitolu sme v názve znázornili pomocou čísla 6. Názov bol na svete! Krátky, výstižný, no originálny a s trochou tajuplnosti.

 

 

Pri zrode kapiel často stoja kňazi, pomáhajú postaviť sa na vlastné nohy. Ako je to vo vašom prípade, zohrával aj pri vašom vzniku kňaz nejakú úlohu?

Aj u nás je to tak. V našom prípade je to o. Martin Mekel. Na úvod povieme, že o. Martin Mekel je gréckokatolícky kňaz vyčlenený na pastoráciu Rómov. Založil Pastoračné centrum Rómov (skratka PCR) v Čičave pri Vranove nad Topľou. A akú úlohu zohrával pri vzniku? Kľúčovú. On nás po prvý krát pozval na skautské stretnutie (vtedy sme ešte nehrali), napísal finančný projekt, navrhol nám myšlienku založiť kapelu, kúpil nástroje, následne nám dal priestory na skúšanie, nejaký čas nás duchovne aj hudobne viedol a vybavoval všetky manažérske záležitosti. Doteraz sme mu za to veľmi vďační. Momentálne nás naďalej zastrešuje PCR a o. Martin nám neprestal pomáhať. Už ani zďaleka tak intenzívne (pretože má „hŕbu“ ďalších vecí), ale vždy je ochotný nám vyjsť v ústrety.

 

 

Čo tvorí základ vašich textov, ktorú tému máte najradšej?

Základom našich textov sú vďaka a oslava Boha, nášho Pána, ktoré pramenia zo slobody, ktorú v Ňom ako Jeho deti máme. Radi píšeme o vzkriesení, o spáse, o modlitbe, o radosti, o odpustení ... Nemáme najobľúbenejšiu tému. Píšeme vždy o tom, čím prechádzame.

 

 

Ako prijímajú Rómovia vašu hudbu a vaše texty?

Veľmi pozitívne. Sú radi, že aj v rómskom národe vznikajú kapely, ktoré slúžia Bohu. Nie sme totiž jediná rómska kresťanská kapela. Na Slovensku ich funguje viacero. Na našich koncertoch sa stretávame aj s odmietnutím, ale toho je oproti prijatiu zanedbateľne málo. Čo sa týka textov, je to podobne ako s hudbou. Niektoré sú písané po slovensky, iné po rómsky.

 

 

Čím sa odlišuje evanjelizácia Rómov od ostatného obyvateľstva? Na čo musíte klásť dôraz?

Rómska mentalita je úplne iná ako „nerómska“. Tým pádom je aj evanjelizovanie týchto dvoch skupín odlišné. Rozdiel je hlavne vo forme. Kým pri evanjelizácii „nerómov“ sa používajú rôzne metódy, Rómovia „zaberajú“ najmä na hudbu. Hudba, spev či tanec majú ústredné postavenie v ich každodennom živote a značne ich ovplyvňujú. Pri evanjelizovaní kladieme dôraz na radosť pri uctievaní Boha a slobodu od hriechu, ktorú Ježiš svojím zmŕtvychvstaním ponúka. Chceme povedať, že Rómovia žijúci v našom regióne, ale aj v iných oblastiach východného Slovenska majú otvorené srdcia pre Boha. Dôkazom toho sú katolícke spoločenstvá Rómov, ktoré svoju vieru naozaj žijú. Súčasťou jedného takého spoločenstva sme aj my. Naše spoločenstvo má názov „Spoločenstvo apoštola Pavla“ a jeho centrum je v Pastoračnom centre Rómov v Čičave. Vzniklo v roku 2005 a jeho riaditeľom je už spomínaný o. Martin Mekel.

 

 

Čo robíte, keď vás láka hriech? Ako bojujete voči pokušeniam?

Proti tejto veci bojujeme spoločne, aj individuálne. Ako kapela - Boží bojovníci - sa v časoch duchovnej krízy snažíme podržať jeden druhého. Keď prichádza pokušenie, tak sa bránime štítom viery (List Efezanom, 6. kapitola, 16. verš) a útočíme mečom Ducha, ktorým je Božie slovo (o tomto meči môžeme čítať hneď v nasledujúcom verši). V praxi to vyzerá tak, že najprv vyznávame vieru v Ježiša Krista, chválime ho a vyvyšujeme a potom vyznávame prisľúbenia z Božieho slova, ktoré sa na nás vzťahujú. Vyznávame, že sme oslobodení od všetkých diablových skutkov a že patríme Bohu. Vyznávame, že sme Jeho deťmi a túžime Mu slúžiť. Takisto istoty Božej lásky a Božieho milosrdenstva nám veľmi pomáhajú v boji s pokušením a hriechom. Individuálne používa každý z nás rovnaký „recept“!:-).

 

 

Ako by si postupoval, ak člen kapely zakolíše vo viere, proste ak má dlhšie obdobie pádov? Myslíš si, že existuje hranica - nazvime to „morálky“, ktorú muzikant – kresťan nesmie prekročiť?

Treba povedať, že pre muzikanta – kresťana, ktorý hrá v gospelovej kapele, by malo byť veľkou cťou takýmto spôsobom slúžiť Bohu a tiež ľuďom. Obzvlášť ak vedie chvály. Všetci sme hriešni, padáme a častokrát toto „obdobie pádov“ trvá dlhšie. Ako by som postupoval? V takomto prípade je kľúčová podpora členov kapely, ale túto duchovnú krízu musí muzikant prekonať aj sám. Podľa mňa tu existuje hranica, moment, keď sú už hudobníkove pády natoľko zjavné a verejné, že odrádzajú ľudí – poslucháčov od napr. počúvania danej kapely. Spomínaný hudobník by si mal dať vtedy dlhšiu pauzu od služby resp. činiť pokánie. Po „zlepšení sa“ sa môže vrátiť. Samozrejme, „zlepšenie“ musia spozorovať ľudia navôkol a hlavne spoluhráči v kapele.

 

 

Pri tom „hodnotení zlepšenia“ si však človek zrejme musí dať pozor, aby „nehľadal smietku v oku svojho brata, kým vo svojom má brvno“. Ako sa tomu dá predísť?

Každá gospelová kapela by mala mať svojho „duchovného otca“ resp. „vodcu“. Je to človek, ktorý stojí pri zrode a formovaní kapely. Nemusí byť jej členom, ale je vždy v kontakte s hudobníkmi a je duchovnou oporou celého „systému“. V našom prípade je to o. Martin :-). Nie je členom kapely (niekedy však veľmi rád hosťuje :-), ale duchovne nám vždy „kryje chrbát“. Takýto človek je schopný „hodnotiť zlepšenie“. Je dosť duchovne zrelý na to, aby prípadu z biblického verša „o smietke a brvne“ predišiel.

 

 

Ktoré slovenské kapely sa vám páčia?

Na túto otázku by sme mohli zareagovať aj každý osobitne, ale nakoľko máme všetci obľúbené tie isté kapely, tak to zhrnieme do jednej odpovede. Medzi naše obľúbené kapely patria: Tretí deň (náš hudobný vzor :-), Timothy, S2G band, Peter Milenky band...

 

 

Všetko sú to kapely z východu :-). Na západe neregistrujete nič zaujímavé :-)?

Samozrejme, že aj západ a aj stred Slovenska sú bohaté na gospelové kapely :-). Kapely z východu, ktoré sme uviedli, sú nám veľmi blízke. Sú to naši dobrí priatelia resp. náš hudobný vzor. Západ až tak dôverne nepoznáme. Táto otázka však môže byť pre nás podnetom k nadviazaniu bližších vzťahov s Lámačskými chválami, Metelicou, Križiakmi či N.D.E.:-)

 

 

Ako sa vám vydarila premiéra na Campfeste 2009?

V prvom rade by sme sa chceli poďakovať celému tímu CampFestu 2009 za nádherný a požehnaný čas, skvelú atmosféru a ochotu. Čo sa týka našej premiéry na CF, myslíme si, že sa vydarila nad naše očakávania, čo sme veľmi radi. Určite by sme si to v roku 2010 chceli zopakovať. Veríme, že atmosféra bude rovnako radostná a naplnená Božou prítomnosťou. Samozrejme, aj ostatné festivaly ako Verím Pane, FestRom či turné s S2G band boli super :-).

 

 

Ako často cvičíte? Myslím spolu aj individuálne.

Ako kapela sa snažíme cvičiť pravidelne. Ak sa to dá, tak každý piatok poobede. Pripravujeme totiž nové piesne. Niekedy nestíhame kvôli ďalším veciam, ktorým sa venujeme (vedenie menších rómskych kresťanských kapiel, skautské víkendové školenia, rôzne duchovné kurzy...). Po individuálnej stránke si každý z nás nájde počas týždňa pár hodín, ktoré obetuje pre svoj nástroj. Veď napredovanie celej kapely závisí od napredovania každého jedného z nás a to rovnako v hudobnej ako v duchovnej oblasti.

 

 

Predstavte nám svoj prvý album. Ako sa volá a ktoré piesne z neho majú najväčší úspech?

Prvý album má názov „Aké je dobré a milé“. Je na ňom 12 piesní a 2 „tracky“ s hovoreným slovom. Vydali sme ho svojpomocne v roku 2008. Napriek tomu, že bol tento album prvým pokusom o nahrávanie našich piesní, sme s ním veľmi spokojní a ďakujeme Bohu, že ho požehnal. Asi najznámejšou piesňou z tohto diela je pieseň „Aké je dobré a milé“, na ktorú bol nakrútený aj veselý videoklip. Ďalej sú známe piesne ako: „Veľký si Pane“, „Jak svetlo tmu prežiari“, „Nie je iné meno“, „Láska lások“ či „O Kristus“.

 

 

Klip ste natočili aj na pieseň „Kamav te šunel“. O čom je táto pieseň a kde bol videoklip nakrútený?

Táto pieseň znamená v preklade: „Chcem počúvať“ a spieva sa v nej o Božom slove. V slohách je vyjadrená túžba počúvať, čítať a poznať, čo Jeho slovo hovorí. Taktiež sa tu spieva o snahe činiť a žiť Božiu vôľu a strácať veci pre Ježiša. V refréne sa spieva, že ak čítam Božie slovo, ono ma premieňa, ukazuje mi cestu kadiaľ kráčať a ako mám žiť v pravde. Klip sa nakrúcal v rómskej osade v Soli pri Vranove nad Topľou. Touto cestou sa chceme poďakovať Tomovi Strakovi a Mišovi Fulierovi za realizáciu tohto videoklipu, Marike Fulierovej za nádhernú „ohňovú vsuvku“ a všetkým Rómom, ktorí vytvorili rodinnú atmosféru celého diela.

 

 

Čo obsahujú 2 tracky s hovoreným slovom, ktoré máte na albume?

Na prvom je výzva. Lukáš – líder v tomto tracku vyzýva k pokániu a obráteniu sa k Ježišovi. Svedčí o tom, ako spoznal živého Boha, ktorý naplnil jeho prázdnotu a stal sa jeho istotou. V závere vraví: „Poď Ho spoznať s nami! Av amenca! (z rómčiny Poď s nami!)“ Na druhom tracku sú svedectvá členov našej kapely, ktoré hovoria o zmene a Božom prijatí.

 

 

Okrem kapely F6 máte ešte aj iné aktivity. Aké sú to a prečo to robíte?

Niektorí z nás sme „radcovia“ (radca je vedúci skautskej skupinky), aktívne sa teda angažujeme v skautingu. Veď 70% kapely sme sa stretli práve na skautskom stretnutí dva roky pred jej vznikom. Málo kto vie, že náš skautský zbor resp. jeho poradové číslo 133 boli inšpiráciou pre zloženie piesne „Aké je dobré a milé“. Refrén tejto piesne sú totiž slová zo 133. žalmu v Biblii :-). V rámci skautingu organizujeme aj „radcovskú školu“ (víkendové stretnutie - školenie pre „budúcich“ radcov). Ako členovia Spoločenstva apoštola Pavla sa zúčastňujeme pravidelných nedeľných liturgií, biblických škôl, duchovných kurzov (niektoré z nich aj vedieme), zájazdov... Nesmieme zabudnúť na dve „menšie“ rómsko - gospelové kapely, ktoré hudobne aj duchovne vedie Lukáš, náš gitarista. A v neposlednom rade dávame do pozornosti aj DIK – divadelný klub, ktorého členom nie je nikto z nás, ale ktorý s nami veľmi úzko spolupracuje a patrí mu čestné miesto na našej webovej stránke. Svoj talent využívajú divadelníci naozaj na 100% a oplatí sa ich vystúpenia vidieť. Tieto všetky aktivity, ktorých je ešte viac, neuvádzame preto, aby sme sa chválili, ale preto aby sme oslávili nášho Boha a poďakovali mu za milosť, bez ktorej by naša snaha bola márna. A prečo to všetko robíme? Našim cieľom je budovanie novej rómskej kultúry. Kultúry, ktorá nebude stará, hriešna, ale ktorá bude nová, očistená, obnovená. Tvoria ju ľudia, ktorí spoznali Ježiša a prijali Ho za svojho Pána. Znie to možno trochu hyperbolicky, ale každá z našich aktivít buduje kvalitných ľudí – lídrov, duchovne zrelých, ktorí pôjdu a budú šíriť evanjelium ďalej. Tamtí ďalším a ďalší ešte ďalej, a tak sa vytvorí „sieť“ zmenených ľudí – Rómov, členov novej rómskej kultúry.

 

 

Čím sa zaoberá skauting? Čo je na ňom atraktívne pre mladých a čo má spoločné s kresťanstvom?

Skauting nie sú nudné vychádzky do prírody, zakladanie ohňa či táborenie v stanoch, skauting je životný štýl, systém, ktorý rozvíja všetky oblasti ľudského charakteru, tak duchovné, ako aj telesné. Zaoberá sa „výchovou“ ľudí, ktorých naučí byť zodpovednými v každom smere. Mladých priťahuje najmä dobrodružstvo, nové zážitky a náročné výzvy, ktoré so sebou skauting prináša. A čo má spoločné s kresťanstvom? Jedným z hlavných pilierov je úcta k blížnemu, k sebe a k Bohu. Aj zakladateľ skautingu bol kresťanom, znak skautingu – ľalia - symbolizuje mravnú i telesnú čistotu a skautský sľub sa končí zvolaním: „K tomu mi Boh pomáhaj!“ Z týchto faktov vyplýva, že Boh má v skautingu dôležité miesto. V našom skautskom zbore kladieme najväčší dôraz na Boha, kresťanstvo a kresťanské aktivity, ale nezanedbávame ani sezónne tábory, náročné túry či praktickú zručnosť.

 

 

Kde a kedy je možné vidieť vystúpenia DIKu?

Momentálne nie je k dispozícii chronologický plán vystúpení DIK. Vystupujú však príležitostne v okolí Vranova nad Topľou na evanjelizáciách, nedeľných liturgiách, vianočných programoch, divadelných festivaloch... Týmto chceme upozorniť Vás, milí čitatelia tohto článku, ak by ste mali záujem o „evanjelizáciu divadlom“, kontaktujte Jozefa Mača – manažéra DIK-u (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Viac informácii získate na: http://www.kapelaf6.sk/sk/dik/.  Určite na ich scénky nezabudnete!

 

 

Čo vám ako kapele dal a vzal rok 2009? Aké máte plány do roku 2010?

Rok 2009 nám dal veľa. Spomenieme druhý album „Áno, je to ON“, ktorý veríme, že je pre poslucháčov požehnaním. Nahrávanie tohto diela nás po hudobnej stránke veľmi posunulo. Pri tejto príležitosti by sme sa chceli poďakovať Ľubke Čutkovej, vedúcej vydavateľstva, za stálu podporu a cenné rady. Ďalej spomenieme druhý klip natočený na pieseň „Kamav te šunel (Chcem počúvať)“, účasť na gospelových festivaloch (Gospelsong vo Vranove, CampFest, Verím Pane a FestRom – rómsky festival, ktorý organizujeme) a množstvo ďalších požehnaných koncertov a akcií. V roku 2009 sme nabrali veľa skúseností. Čo sa týka „strát“, tento rok nám vzal iba voľný čas:-). V roku 2010 by sme radi popracovali na nových piesňach, vydali tretí album a natočili ďalšie videoklipy. Taktiež by sme radi zorganizovali viacej vystúpení spolu s divadelným klubom DIK a dvomi začínajúcimi kapelami, ktoré vedie náš gitarista Lukáš. Viac info o nás na www.kapelaf6.sk.

 

 

Hamburger alebo bryndzové halušky?

Kedy ako:-). Uvítame domácu slepačiu polievku či pečené kurča, ale nepohrdneme ani bagetou či pizzou. Všeobecne – jedlo má v našej kapele tiež dôležité miesto, za čo vďačíme našim dobrým priateľom – „hviezdam z Hencoviec“ (skupina S2G band). Kedysi to takto nebolo, ale práve od nich sme sa veľa naučili. Tak po stránke „jedáckej“, ako po stránke hudobnej. Nebudeme klamať, ak povieme, že podmienkami každého vystúpenia sú preplatenie cestovného a sýty obed resp. večera:-).

 

 

Hiphop alebo hardrock?

Ani hiphop, ani hardrock. Ako spomíname v prvej otázke: „Vybrali sme sa „zlatou strednou cestou“. Hráme rómsky kresťanský pop-rock.“ Samozrejme, akceptujeme obidva žánre spomínané v otázke, ale neprikláňame sa ani k jednému, ani k druhému. Hráme štýl, ktorý je „novinkou“ na gospelovej scéne a veríme, že kapiel podobného charakteru bude pribúdať.

 

 

Chcete niečo odkázať čitateľom hudba.signaly.cz?

Všetkým čitateľom „hudba.signaly.cz“ žehnáme v mene Pána Ježiša Krista a prajeme im, aby bolo vždy okolo nich veľa dobrej kresťanskej muziky, aby plnili každý deň Božiu vôľu a nestrácali správny životný smer, ktorým je nebo. Aj apoštol Pavol v liste Filipanom, v 3. kapitole a 20. verši píše: „Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.“

 

Rozhovor připravil Vlado Bis (www.gosamka.gospel.sk).

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz