Co vám všem ze srdce přejeme?

 

 

 

Chci ze srdce popřát požehnané Vánoce.

Často si přejeme šťastné a veselé svátky. Letos je budu prožívat nově. Zatímco 4. 12. jsem se stal opět strýčkem, narodila se nám 9 neteř Terezka, noc po této veselé zprávě nám náhle zemřela mamka. A přesto prožívám šťastné období, i když není nejveselejší. Proč?

Protože před více než 2000 lety světem proběhla radostná novina, že se v Betlémě narodil Mesiáš, Ježíš Kristus. Proč se narodil? Aby na konci svého života, který za nás na kříži dal, přemohl moc smrti. A díky jeho zmrtvýchvstání máme naději, že smrtí se náš život nekončí, ale naplňuje. Kdo přijme poselství jeho života, snaží se podle něj žít, tomu Ježíš slibuje život věčný. V Janově evangeliu 11,25-26 najdeme, jak Ježíš říká Martě po smrti jejího bratra Lazara: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“

Přestože letošní svátky pro mě nebudou až tak veselé, šťastné si troufnu říct ano. Protože naše mamka žila tak, že byla připravena na setkání s tímto Mesiášem. A v tom je naše naděje, že je v nebi a pomáhá nám svou přímluvou.

A tak si ve spojitosti s Ježíšovým narozením přeji, abych žil každý následující den tak, abych byl připravený na setkání s ním. Pak už můj život bude skutečně šťastný, skutečně veselý.

Vzpomeňme i díky následujícímu příběhu v modlitbě na všechny, kteří tyto Vánoce nebudou prožívat vesele, ať skrze poselství narození a života Ježíše pocítí, že šťastnými mohou přes všechnu bolest přece jen být. Ježíš jako první prošel branou smrti k životu věčnému, aby nám tuto bránu otevřel.

O. Pavel

 

 

 

 

Chtěla bych vám všem popřát krásné a požehnané Vánoce! Zároveň bych se chtěla s vámi podělit o pár slov, které jsem v tomhle předvánočním období uslyšela při poslechu rádia od známého folkloristy a hudebníka pana Krčka. Když se ho tázali na Vánoce, pověděl hezká slova: „Vánoce se nejvíce prožívají hudebně.“ Tím chtěl říct a poukázat na to, jak důležitá je hudba v našem životě. Dovedeme si vůbec představit Vánoce bez hudby, koled, písní, tónů? Hudba nás dovede naladit, povzbudit, pomoci a i já souhlasím, že k Vánocům hudba, písně a koledy prostě patří. Obzvlášť teď o Vánocích si můžeme uvědomit jak velkým darem je hudba! Tak až uslyšíš hudbu, písně nebo koledy v kostele, v televizi, v rádii, na ulici, v obchodě, zastav se a uvědom si, jak velkým darem hudba je. Můžeš si také v té chvíli položit otázku a zkusit se vžít do konkrétní situace, jaké by to asi bylo, kdybych tu danou hudbu zrovna teď neslyšel, kdyby všude kolem mě byl jenom hluk a spěch tohoto světa? A při tomto přemýšlení můžeme také poděkovat Bohu za dar sluchu. Uvědomil jsem si někdy, jaké to je být neslyšící? Kdybych nic ale vůbec nic neslyšel?

Naši milí příznivci a čtenáři těchto webových stránek! Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na vaše další návštěvy v novém roce :-)

Přeji vám všem, ať se snažíme být v novém roce 2016, více vnímavější pro hudbu, lidi a všechno kolem nás!

HEZKÉ VÁNOCE!

Market Maňáková

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz