Chci vám ze srdce popřát požehnané Velikonoce!

Na Zeleném čtvrtku mě vždy silně oslovuje Ježíšova modlitba   v Getsemanské zahradě a jeho slova:

„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“

A tak vám přeji, ať jsou tyto nadcházející dny nejen připomínkou toho, co všechno pro nás Kristus vytrpěl, ale také připomínkou, jak hluboké je odevzdání se do Boží vůle...

Nebojme se Mu v jakýchkoliv situacích odevzdat...

 

"Otče, do Tvých rukou poroučím svého ducha" 

 

 

  


2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz