Kdo z vás byl na setkání mládeže v Táboře ne jako účastník, ale jako dobrovolník nebo třeba jako my host, který měl po celý týden několik přednášek, tomu mohlo přijít líto, že se nedostal na další jiné přednášky, které pro něj byly přitažlivé. Koneckonců i účastníci to neměli lehké, protože někdy se ve stejnou hodinu sešlo více přednášek, na které by se rádi dostali.
Mně osobně bylo líto přednášky otce Kodeta a Martina Berana o okultismu. Jde o téma, o které i dle dotazů na našich přednáškách, kde se tohoto problému dotýkáme ve spojitosti s hudbou, je velký zájem.
Jsem rád, že všem, kteří by se chtěli dozvědět např. něco o tom, jaké dnes vlastně bere na sebe okultismus podoby a jak se tomu bránit, se nabízí možnost obě přednášky vyslechnout.
O. Kodet na toto téma hovořil v pořadu Otazníky ještě spolu s o. Brožem a máte jej možnost shlédnout ve videoarchivu Tv Noe.
Přednášku Martina Berana v Praze na Smíchově, který zde podává svědectví o zkušenostech s okultismem a nebezpečích, které z toho plynou, máte možnost si stáhnout na stránkách tamního spolča. Zároveň sám říká, že je to spíš výpověď o Božím milosrdenství, jak se jej Bůh dotkl a vyvedl jej z temnoty.

Odkazy:
http://www.spolcovni.usmev.cz/?id=host
http://tvnoe.tbsystem.cz/

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz