Začátkem tohoto měsíce byl spuštěn server Worship.cz, jehož cílem je informovat o dění v naší zemi a to především v oblasti chval a uctívání. Dále by chtěl vytvořit síť pro přátelství a komunikaci s křesťanskými umělci. Z prvních velkých akcí, které by se měly uskutečnit v rámci tohoto projektu, je příprava nového CD českých chval, jehož vydání se plánuje do konce tohoto roku a taky každoroční slavnosti chval u nás v republice, které se rozběhnou na podzim 2009.

Na webu je možné se zaregistrovat, vyměňovat si své zkušenosti, vkládat a stahovat písně, vkládat pozvánky na akce aj.
Již teď tam najdete rozhovor s kapelou Deep Inside, která byla pověřena vypracováním podkladů k 10 českým písním.

 

Myšlenku a cíle samotného projektu mi přiblížila za přípravný tým Gina.

Nejen já, ale i další cítíme volání ke společné chvále všech křesťanů české země. V našich církvích sice zpíváme, také jsme účastníky mnoha akcí a festivalů, přesto jsme nabyli dojmu, že nás Duch Svatý volá, abychom uspořádali každoroční slavnosti pro našeho Pána Ježíše Krista a také vyjádřili touhu i snahu po jednotě.

První slavnost plánujeme na rok 2009. Osobně se velmi těším, tyto slavnosti by měly být v něčem odlišné od jiných akcí a to konkrétně:
Na pódiu budou různí sólisté z mnoha známých i méně známých křesťanských kapel.
Na podiu bude pěvecký sbor.
Uslyšíte pouze české písně.
Uvidíte taneční tým...

Na akci se už nyní chce podílet mnoho lidí napříč denominacemi. Chceme vidět Boží slávu v naší zemi, chceme sdělit tomuto světu, že nejsme ti, co stojí proti sobě, chceme vidět obnovená srdce lidí, kteří už Pána Boha znají, ale ještě nezakusili hlubší vztah.

S přáním pokoje Gina /Jiřina Markovová/

 

Odkazy:
http://www.worship.cz/ 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz