Tak je to tady, první státnice máme šťastně za sebou, děkuji všem, kteří si na nás vzpomněli. Už jen odevzdat diplomky a udělat ještě jedny státnice a máme se školou pokoj.
Ale pojďme hned k další hudební pozvánce. Sotva nám dozněl jeden festival, hned přináším pozvánku na druhý. Bude to festival v Liberci s názvem J-fest, který se uskuteční 9-10. 5. Jeho návštěvníci nepřijdou jen tak zkrátka ani co se týče naší scény, ani co se týče zahraničních hostí.

Ostatně posuďte sami na jejich stránkách nebo taky z následující pozvánky, která přibližuje záměr celého festivalu a moc mu fandím!:-)

 

O cílech festivalu.


Projekt J-fest je výsledkem několikaleté činnosti obecně prospěšné společnosti MAJÁK, která se zabývá primární prevencí negativních sociálních jevů mezi mládeží. V rámci seminářů, realizovaných zdarma na půdě základních a středních škol v Liberci a okolí, se lektoři Majáku dotýkají problematiky drogové závislosti, šikany, pohlavně přenosných chorob a zabývají se otázkami, které jsou ve věku dospívajících aktuální např. partnerskými vztahy a sexualitou. Cílem této systematické činnosti je snaha připravit mladé lidi na změny související s jejich psycho-sociálním zráním a současně zvýšit jejich odolnost vůči vlivu výše zmíněných negativních společenských jevů.
Při setkání ve školách jsou žáci a studenti zváni na návazné akce nazvané Upgrade, které lektoři Majáku pořádají ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky z MJB, mládeže při křesťanském sboru Jednoty bratrské v Liberci. Akce Upgrade se konají jednou za šest týdnů a nabízejí mladým účastníkům program, při kterém se lze dobře bavit i bez užití drog a alkoholu.


Tyto a další aktivity jsou podhoubím, ze kterého vyrostl projekt J-fest. Nejedná se tedy o nějakou ojedinělou akci s cílem alespoň jednu za rok na chvíli zabavit mládež. Základem je denní kontakt a práce s mladými lidmi, sdílení jejich potřeb, radostí i frustrací. J-fest je festival, který vytrhuje dospívající ze všednosti a staví před ně nové a důležité výzvy. Motto J-festu „Catch the wave“ by se dalo interpretovat jako pobídka mladým lidem chytnout do svého života opravdovou dynamiku a svou touhu žít naplno proměnit ve smysluplnou každodenní realitu. J-fest je svědectvím organizátorů a dobrovolníků – mladých lidí – o tom, že život se dá žít naplno a přesto zodpovědně. Česká společnost dnes trpí ztrátou důležitých hodnot mezi něž patří život v opravdovosti, důvěra ve vztahy přátelstvím počínaje a manželstvím konče, v dnešní době se poctivost a život v morálních zásadách příliš nevyplácí. Mladí lidé jsou na změny společenského klimatu velice citliví a v posledních letech reagují spíše na změny k horšímu. Nalézáme je bez životní vize a perspektivy, bez víry v absolutní hodnoty, bez naděje na vlastní kvalitní život a tím jsou věrným zrcadlem své doby. Společnost jako celek jen tak nezměníme, ale v životech jednotlivců jsou změny k lepšímu dosažitelné a o to nám jde.


J-fest 2008 se uskuteční ve dnech 9-10. 5. v Liberci a je již čtvrtým ročníkem tohoto festivalu, jehož se v minulosti zúčastnilo na 1000 lidí z Liberce a dalších českých měst. Předpokládaná účast na tomto ročníku je mnoho stovek mladých lidí (cca. 500-1000). Program letošního J-festu se bude skládat zejména z vystoupení ska-rockové formace October Light, která si svými energickými vystoupeními a pozitivním poselstvím vybudovala silnou fan podporu zejména v Německu. Dalším hudebním interpretem je liberecký crossover band !ON, který po mnoho let spojuje velmi kvalitní hudební projev s netradičními texty. Na festivalu nebudou chybět ani Frýdlantští dramatici – divadelní soubor, který svým inteligentním a originálním humorem pobaví a zaujme všechny bez rozdílu. V sobotu večer se areálem libereckého výstaviště rozduní britský taneční nářez – DJ Andy Hunter je známý především ze trailerů na několik hollywoodských snímků (Matrix, Italián Job, National Treasure, a další). Andyho hudba je hudbou nové generace, která vyrostla na hitech Prodigy, Fat Boy Slib nebo Chemical Brothers a věříme, že na festival přiláká právě skupinu mladých lidí, pro které byl J-fest doposud žánrově vzdálený.


V průběhu J-festu 2008 proběhne hned několik turnajů a sportovních klání. Především to bude turnaj v malé kopané na půdě sportovního areálu TUL v Harcově, dále turnaj v plážovém volejbalu (hřiště u liberecké přehrady), turnaj ve stále oblíbenějším paintballu (areál LVT), a ve stolním fotbalu (opět areál LVT). Na vítěze čekají slibné ceny a pořádání turnajů je skvělou příležitostí pro prezentaci sponzorů festivalu. V průběhu celého festivalu bude otevřený tzv. fest food – místo, kde si účastníci festivalu mohu nezávazně popovídat nejen mezi sebou, ale i s organizátory nebo některými účinkujícími.
V dubnu a začátkem května 2008 vypukne v Libereckém regionu intenzivní mediální kampaň, která může počet návštěvníků J-festu 2008 ještě navýšit. Na realizaci festivalu se podílejí neziskové organizace, křesťanské sbory, dobrovolníci, vrstevníci. Vstupní poplatky jsou spíše symbolického rázu, finanční zátěž pomáhají nést:
Nadace Racek
Magistrát města Liberce
Ageus s.r.o.
MŠMT ČR
Mustart Seed Foundation

 

Odkazy:
http://www.j-fest.cz/
  

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz