V duchovním centru ve Vranově u Brna se v termínu od 27.-29.3. uskuteční duchovní obnova na téma "I půst je čas chvály". Bude zaměřena obecněji na důvody i důsledky našeho postoje chvály Hospodina i konkrétně na modlitbu chvály. Vše vyvrcholí Večerem chval 28.3. od 19 hdin v místním kostele.

 

Duchovní obnovu povede P. Bogdan Stepień a chálami vás povede Chapela.

Přihlásit se může kdokoliv přes kontaktní údaje na stránkách Duchovního centra Vranov u Brna:

 

Přihlášky a informace na tel. čísle: 541 239 264 nebo na e-mailové adrese: dc-vranov(a)katolik.cz

 

Uzávěrka přihlášek je vždy 14 dní před začátkem akce.

Odkazy:
http://www.dc-vranov.katolik.cz/default.asp  

http://konference.cho.cz/kapela-chapela/

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz