Přiznám se, že když jsme mohli navrhnout, kdo bude v Táboře hlavní hvězdou večera, tak jsem na prvním místě chtěl, aby to byla Rebecca. Proč právě ona? Jak jsem si četl o jejím životě, zaujalo mě, že o mnoha věcech jen neteoretizuje, ale vlastním příkladem dokazuje, že i dnes lze žít tak, jak chce Bůh, jak o tom čteme v Písmu.
Myslím, že přesvědčiví budeme jen tehdy, pokud kromě slov půjdeme příkladem, stejně jako ona. Proto mě zaujalo to, že hnutí čistoty, o kterém Rebecca mluvila, zapustilo kořeny i v naší zemi. Pokusil jsem se o něm dovědět něco víc. Od mluvčí hnutí Čistá láska jsem získal následující informace.

 

Slovem čistota se to dnes v televizi, novinách a obchodech jenom hemží. Vše musí být čisté – od podlahy až po zuby. Ale „mravní čistota“ už je pojem, kterým mnohým nic neříká. Někomu snad může zavánět minulým stoletím, podle mínění jiných se hodí jen pro kněze nebo řeholníky. Ale stačí si otevřít Bibli – tam se o čistotě mluví hodně často. Bohu asi na čistotě, zvláště té vnitřní, hodně záleží. Tato čistota srdce se ničí každým hříchem, ale zvlášť dvě přikázání Desatera s čistotou souvisí velmi úzce – 6. a 9.
V mnoha zemích na světě (např. USA, Polsko) už fungují hnutí mládeže, která se svým životem snaží ukázat, že tato dvě přikázání nejsou v Bibli zbytečně. Tito mladí lidé svému okolí ukazují, že existuje i jiná cesta než ta, kterou nám předkládají masmédia a dnešní společnost. Ba co víc, že tato cesta je pro člověka lepší volbou, protože odpovídá jeho přirozenosti a je ve shodě s Božím plánem. Je to cesta, která říká, že sexualita je Božím darem člověku a nemá být proto zneužívána, že pohlavní styk je vrcholným darováním se druhému člověku, které patří až do manželství atd. Může se zdát, jako by tato hnutí propagovala dodržování 6. a 9. přikázání na úkor ostatních přikázání. Ale opak je pravdou. Právě protože jsou tato přikázání tak „nepopulární“ a mnozí je považují spíše za přítěž, je třeba zdůrazňovat jejich smysl a začleňovat sexualitu integrálně do svého křesťanského života.
I u nás jsme se pokusili o něco podobného, a tak od srpna 2005 se rozjela činnost iniciativy Čistá láska. Do této iniciativy bylo zatím veřejně přijato kolem 500 členů, ale máme i mnoho sympatizantů z řad starších lidí, kteří nás podporují svou modlitbou. Kdo se může stát členem této iniciativy? Každý svobodný člověk starší 15ti let, kterému jsou blízké výše popsané hodnoty a chce je praktikovat ve svém životě. Nezáleží na tom, jak dosud žil. Jde o rozhodnutí žít odteď mravně čistým životem. Je pochopitelné, že s tímto životním stylem plaveme proti proudu, ale věříme, že právě mladí lidé mohou svým vlastním příkladem mnoho změnit.
Přijetí mezi členy iniciativy Čistá láska je veřejné, většinou je součástí pouti 1. soboty v Hlubokých Mašůvkách (12 km na sever od Znojma), ale lze se dohodnout i na jiné možnosti. Členové dostávají jednoduchý stříbrný prstýnek, který je vnějším znamením jejich příslušnosti k této iniciativě, a slibují pomodlit se na tento úmysl denně modlitbu Pod ochranu tvou. I když se všichni navzájem osobně neznáme, můžeme se za sebe navzájem modlit a povzbuzovat se. Jak praví staré české pořekadlo: „V jednotě je síla.“
Je důležité, aby právě členové Čisté lásky dokázali pravdivě odpovídat na případné otázky ostatních týkající se sexuality. K tomu může pomoci časopis Milujte se!, na jehož vydávání se Čistá láska podílí. Tento časopis se snaží podávat další praktičtější informace a vysvětlovat nauku církve. Vychází 4x ročně a cena jednoho čísla je 20 Kč. Objednat ho lze na adrese Římskokatolické farnosti ve Vranově nad Dyjí. Jakýmsi „předchůdcem“ časopisu Milujte se! byl občasník Čistá láska, jehož 3 čísla lze zdarma získat v elektronické podobě na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Na závěr nezbývá než dodat, že členství je bezplatné a členové se nemusí nikde povinně scházet (ale pro zájemce se 2x ročně uskutečňuje setkání na faře ve Vranově nad Dyjí). Může se zdát, že naše snaha zůstane jen pouhou kapkou v moři, ale může to být i jiskra, která zapálí les. Jestli se chceš k nám připojit, srdečně Tě zveme a těšíme se na Tebe.


Kontakt:
Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí, Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí; tel: 515 296 384, 731 402 742; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Brabcová, tel: 774 335 688; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odkazy:
http://www.slibcistoty.cz/ - stránky hnutí
http://www.milujte.se/ - časopis hnutí

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz