Koncert pro Haiti máme za sebou a s ním v nás doznívá obrovské množství dojmů ze setkání s Rebeccou a Rišem Čanakym, který nezklamal. Přinášíme vám překlady jednotlivých písní, které Rebecca zazpívala. (Nezapomeňte si kliknout na odkaz a pustit si k tomu danou píseň.) Zároveň se omlouváme všem fanynkám, že se zde zatím neobjevil text jejích bratří, protože tohle nám manažer neposlal, že by zazpívali svoji píseň. Ale možná se nám jej podaří časem získat.


Co můžu prozradit, časem se zde objeví rozhovory jak s Rebeccou, tak taky s lidmi, kteří ji doprovázeli. Na jejích stránkách se objevila hláška o našem koncertě a o tom, jak Bůh žehná. Rebecca tam taky děkuje za všechny modlitby za toto turné po Evropě.

Odkazy:
http://www.signaly.cz/fotkyAlbum.php?albumId=53 - fotky z koncertu

 

Zavzpomínejte na koncert, kde zazněly tyto písně:

Alive
Lamb of God
Reborn
Thankyou
You are loved
Wait for me
Forever

Breathe
Take all of me
Forgive me
Blessed be

http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=385720 - poslechni si píseň Alive

Rebecca St. James \ Alive / Naživu
I always wanted to be free
Vždycky jsem chtěla být svobodná
‘Til I was bound and then
dokud jsem nebyla spoutána
I always wanted my own way
vždycky jsem chtěla jít svoji cestou
‘Til I saw that I find my life when
dokud jsem nezjistila, že svůj život nenajdu
I lose it
dokud ho neztratím
You make me come alive
Ty mi dáváš život
You make me come alive
Ty mi dáváš život
I found the secret
Našla jsem tajemství
It’s only when I let go of what I want in this life
Jen když opustím to, po čem toužím v tomto životě
You make me come alive
Ty mi dáš život
I used to think that me, myself and I were all that mattered
Myslela jsem si, že důležitá jsem jenom já
But You’ve shown me all this world can give
Ale tys mi ukázal, že všechno, co mi může svět dát
Cannot compare to the joy that comes from
Není nic ve srovnání s radostí
Giving away
Z darování
And as I follow after You
A když kráčím za tebou
Now I need to
Teď musím
Leave my past, myself behind
Nechat svoji minulost za sebou
This I will do
To udělám
I always wanted to be free
Vždycky jsem chtěla být svobodná
‘Til I was bound and then
dokud jsem nebyla spoutána
I always wanted my own way
vždycky jsem chtěla jít svoji cestou
‘Til I saw You
dokud jsem nespatřila tebe
‘Til I saw You
dokud jsem nespatřila tebe

http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=223003 - poslechni si píseň Lam of God

Lamb of God / Beránek Boží
I hear a voice of many people
Slyším hlasy mnoha lidí
I hear a voice of mighty thunder
Slyším hlas jako mocný hrom
Singing alleluia for the Lord He reigns
Které zpívají aleluja Pánovi, který vládne
Singing alleluia for the Lord He reigns
Které zpívají aleluja Pánovi, který vládne

CHORUS:
Lamb of God, Holy
Beránku Boží, svatý
Lord You are Holy
Pane, ty jsi svatý
Lamb of God, Holy You are
Beránku Boží, svatý ty jsi
Holy
svatý

So let us be glad - let us rejoice
Tak buďme rádi – radujme se
And let us give all the glory to the Lord
A chvalme Pána
And may every tribe and every tongue
Ať se každý člověk a každý jazyk
Gather round and sing praises to the Holy One
Shromáždí a zpívá chvály Svatému Pánu

Lamb of God, Holy
Beránku Boží, svatý
Lord You are Holy
Pane ty jsi svatý
Lamb of God, Holy You are
Beránku Boží, svatý ty jsi
Holy
Svatý

MUSICAL BRIDGE

Lamb of God, Holy
Beránku Boží, svatý
Lord You are Holy
Pane ty jsi svatý
Lamb of God, Holy You are
Beránku Boží, svatý ty jsi
Holy
Svatý

Lamb of God, Holy
Beránku Boží, svatý
Lord You are Holy
Pane, ty jsi svatý
Lamb of God, Holy You are
Beránku Boží, svatý ty jsi
Holy
Svatý

Lamb of God, Holy
Beránku Boží, svatý

http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=101309 - poslechni si píseň Reborn

Reborn / Znovu zrozený
Jestli u mě vidíš proměnu, nebuď překvapený
Někdo je v mém životě
a pokoj, který ani nemůžu popsat
protože jsem byla znovuzrozena
Jestli u mě vidíš proměnu, nebuď překvapený
Nalezla jsem plný život
A naději, kterou nemůžu skrývat
protože jsem byla znovuzrozena
Cítil jsi někdy touhu, hledání
hledání uvnitř tvé duše po něčem víc?
ale nevěděl po čem?
Je tu Jeden, který překoná vzdálenost
mezi nebem a zemí
protože Tě miluje
Miluje Tě
Jestli u mě vidíš proměnu, nebuď překvapený
Někdo je v mém životě
a pokoj, který ani nemůžu popsat
protože jsem byla znovuzrozena
Jestli u mě vidíš proměnu, nebuď překvapený
Nalezla jsem plný život
A naději, kterou nemůžu skrývat
protože jsem byla znovuzrozena
Jestli u mě vidíš proměnu
Cítil jsi někdy, že postrádáš něco v tvé duši?
Chtěl jsi něco víc?
Ale nevěděl co?
Je jen jedna věc, co musíš udělat
- uvěřit, že tě miluje
tak moc, že za tebe dá život
Jestli u mě vidíš proměnu, nebuď překvapený
Někdo je v mém životě
a pokoj, který ani nemůžu popsat
protože jsem byla znovuzrozena
Jestli u mě vidíš proměnu, nebuď překvapený
Nalezla jsem plný život
A naději, kterou nemůžu skrývat
protože jsem byla znovuzrozena

http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=385720 - poslechni si píseň Thank You


Rebecca St. James- Děkuji Ti
Jsem chycená uprostřed
tak mnoha, že nevidím les přes stromy.
A cítím nátlak
a vypadá to, že odfouknu, všechno mě to strhává.

Něco, já vím, je v mé duši špatně.
Moje oči jsou na mně,
neměly by být.
Budu Tě chválit ze středu toho ohně.

Tak říkám…
Děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti.
Mám pro Tebe dvě slova
Děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti.
Ze srdce
Děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti, děkuji Ti.
Mám tři slova, která jsou víc než děkuji.
Já Tě miluji!

Mám toho hodně, za co děkovat.
Otevřel jsi dveře,
změnils můj smutek v radost
v tomto světě, ve ketrém jsem.
Tvé zázraky nepřestávají.
Ty dáváš naději,
když myslím na všechno, co mi můžeš nabídnout.
Cítím posvátnou úctu, musím se zastavit
a poděkovat Ti za lásku, kterou jsem v Tobě našla.


Chtěla bych Ti poděkovat za pokoj,
který jsem našla s Tvou láskou, která mě obklopuje.
Chtěla bych Ti poděkovat za milost,
kterou jsi mi ukázal tím, jaks mě nechal vyrůst.
Chtěla bych Ti poděkovat za nevěstu,
kterou jsi dal a za všechny naše děti.
Chtěla bych Ti poděkovat jen za to, že jsi.
Protože Ty jsi zázrak, který mě upevňuje.
Já jsem jenom nějaká měšťačka s krátkou historií
hluboko v dohledu svého hurikánu.
Ale Ty jsi krev, pulzující v mých žilách.

http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=385720 - poslechni si píseň You Are Loved

Rebecca St. James \ You Are Loved / Jsi milován
We were younger then, you and me, full of dreams, weren’t we?
Byli jsme tenkrát mladší, ty a já, plní snů, nebo ne?
I went my way, you went yours, where did you go, dear?
Já jsem šla svoji cestou a ty zase svou, kam jsi šel, drahý?
Someone said you had left the life we lived together then
Někdo řekl, že jsi opustil život, který jsme tenkrát žili společně
This is my way of reaching out ‘cause I remember…
Tohle je můj způsob jak ti to říct, protože já si pamatuji
This is what I want to say to you
Tohle je to co bych ti chtěla říct
If I had one chance to speak to your heart
Kdybych měla šanci mluvit k tvému srdci
You are loved
Jsi milován
More than you could ever know
Víc než můžeš kdy poznat
This is what I want to say to you
Tohle je to co bych ti chtěla říct
If I had one chance to tell you something
Kdybych měla šanci ti něco říct
You are loved
Jsi milován
More than you can imagine
Víc než si dokážeš představit
Imagine
Představit
If I told you would you believe, the narrow road, I did not leave
Kdybych ti řekla o úzké cestě, ze které jsem nesešla, veřil bys mi?
If I told you would you understand that I’ve found truth
Kdybych ti řekla, že jsem našla pravdu, pochopil bys?
Are you jaded? Are you hurting now? How I wish that I could tell
Jsi vyčerpaný? Jsi teď zraněný? Jak bych si přála ti to říct
Where your heart’s at…can you see? Mine has found – home
Vidíš kde je tvé srdce? Moje našlo - domov
Not sure if I’ve, made it clear enough
Nejsem si jistá, jestli jsem to dost vyjasnila
It’s not my love I sing about
Není to moje láska, ta, o které zpívám
Everybody asks, “Is God good?”
Všichni se ptají „Je Bůh dobrý?“
I believe, He is
Já věřím, že je
In fact I know, He is
Vlastně vím, že je

http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=101309 - poslechni si píseň Wait for me

Wait for me / Počkej na mě
A letter to you… Dopis pro Tebe… Miláčku,
věděl jsi, že já…já o tobě sním
Čekám na pohled ve Tvých očích
Když se setkáme poprvé
Miláčku, věděl jsi, že já
Já se za Tebe modlím
Modlím se, abys vydržel,
a abys ponechal Tvoje milující oči jen pro mne
Čekám a modlím se za Tebe, miláčku
Počkej na mě taky
Počkej na mě, když čekám na Tebe
Miláčku, počkej
Čekám a modlím se za Tebe, miláčku
Počkej na mě taky
Počkej na mě, když čekám na Tebe
Miláčku, věděl jsi,
že já sním o společném životě
Vím, že bude navěky
Budu Tvoje, a budeš můj
A miláčku, když řeknu
Dokud nás smrt nerozdělí,
Budu v to věřit celým srdcem
Ted´a vždycky Ti budu věrná
Čekám a modlím se za Tebe, miláčku
Počkej na mě taky
Počkej na mě, když čekám na Tebe
Miláčku, počkej, Čekám a modlím se za Tebe, miláčku
Počkej na mě taky
Počkej na mě, když čekám na Tebe
A vím, že jsi možná dělal chyby
Ale je odpuštění a druhá příležitost
Tak počkej na mě, miláčku
Tak počkej na mě, miláčku
Počkej na mě taky
Počkej na mě taky
Počkej na mě, když čekám na Tebe
Čekám a modlím se za Tebe, miláčku
Počkej na mě taky
Počkej na mě, když čekám na Tebe
Čekám a modlím se za Tebe, miláčku
Miláčku, počkej
Miláčku, počkej
Čekám a modlím se za Tebe, miláčku
Počkej na mě taky


Forever / Navždy
Give thanks to the Lord
Vzdej díky Pánu
Our God and King
Našemu Bohu a králi
His love endures forever
Jeho láska trvá věčně
For He is good, He is above all things
Protože on je dobrý, je nade vším
His love endures forever
Jeho láska trvá věčně
Sing praise, sing praise
Zpívejte chvály, zpívejte chvály
With a mighty hand
Mocnou rukou
and outstretched arm
A nataženou paží
His love endures forever
Jeho láska trvá věčně
For the life that's been reborn
Pro život, který byl znovu zrozen
His love endures forever
Jeho láska trvá věčně
Sing praise, sing praise
Zpívejte chvály, zpívejte chvály
Sing praise, sing praise
Zpívejte chvály, zpívejte chvály
Yeah
Forever God is faithful
Bůh je navždy věrný
Forever God is strong
Bůj je navždy silný
Forever God is with us
Bůh je navždy s námi
Forever
Navždy
Forever
Navždy

From the rising to the setting sun
Od východu Slunce až na jeho západ
His love endures forever
Jeho láska trvá věčně
By the grace of God
Díky Boží milosti
We will carry on
Budeme pokračovat
His love endures forever
Jeho láska trvá věčně
Sing praise, sing praise
Zpívejte chvály, zpívejte chvály
Sing praise, sing praise
Zpívejte chvály, zpívejte chvály
Yeah
Forever God is faithful
Bůh je navždy věrný
Forever God is strong
Bůj je navždy silný
Forever God is with us
Bůh je navždy s námi
Forever
Navždy
Forever
Navždy
Forever God is faithful
Bůh je navždy věrný
Forever God is strong
Bůj je navždy silný
Forever God is with us
Bůh je navždy s námi
Forever
Navždy
Forever
Navždy
Forever
Navždy
His love endures forever
Jeho láska trvá věčně
His love endures forever
Jeho láska trvá věčně
His love endures forever
Jeho láska trvá věčně
Forever
Navždy
Sing praise, sing praise
Zpívejte chvály, zpívejte chvály
Sing praise, sing praise
Zpívejte chvály, zpívejte chvály
Yeah
Forever you are faithful
Ty jsi navždy věrný
Forever you are strong
Ty jsi navždy silný
Forever you are with us
Ty jsi navždy s námi
Forever
Navždy
And ever
Navždycky
Yeah
Forever you are faithful
Ty jsi navždy věrný
Forever you are strong
Ty jsi navždy silný
Forever you are with us
Ty jsi navždy s námi
Forever
Navždy
Forever
Navždy
You are God.....
Ty jsi Bůh....
Forever
Navždy
And ever and ever ....
A navždy a navždy....

http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=77032 - poslechni si píseň Breathe

Rebecca St. James - Breathe / Dýchat

This is the air I breathe
Toto je vzduch, který dýchám
This is the air I breathe
Toto je vzduch, který dýchám
Your Holy Presence living in me
Ty svatý žiješ ve mě

This is my daily bread
Toto je můj každodenní chléb
This is my daily bread
Toto je můj každodenní chléb
Your very Word spoken to me
Každé slovo, kterým ke mně promlouváš

CHORUS:
And I, I'm desperate for You
A já po tobě zoufale toužím
And I, I'm lost without You
A já jsem bez tebe ztracená

This is the air I breathe
Toto je vzduch, který dýchám
This is the air I breathe
Toto je vzduch, který dýchám
Your Holy Presence living in me

Ty svatý žiješ ve mě

CHORUS / REFRÉN
And I, I'm desperate for you
A já po tobě zoufale toužím
And I, I'm lost without you
A já jsem bez tebe ztracená
desperate for you (4)
zoufalá
lost without you(3)
bez tebe ztracená

I'm lost without you
Jsem bez tebe ztracená
I'm desperate for you
Zoufale po tobě toužím

And I, I'm desperate for you
A já po tobě zoufale toužím
And I, I'm so lost without you
A já jsem bez tebe tak ztracená
And I, I'm desperate for you
A já po tobě zoufale toužím
And I, I'm lost without you(4)
A já jsem bez tebe ztracená
And I, I'm desperate for you
A já po tobě zoufale toužím


http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=385720 - poslechni si píseň Take all of me

Take all of me / Vezmi si mě celou

And I love You
A já tě miluji
All of my hope is in You
Veškerá má naděje je v tobě
Jesus Christ, take my life
Ježíši Kriste, vezmi si můj život
Take all of me, yeah
Vezmi si mě celou
All of me
Celou

You broke the night like the sun
Rozbil jsi noc jako Slunce
Healed my heart with Your great love
Vyléčil jsi moje srdce svoji velikou láskou
And any trouble I couldn’t bear
A všechna soužení, která jsem nemohla unést
You lifted me upon Your shoulders
Jsi vzal na svoje ramena
Love that’s stronger
Láska, která je silnější
Love that covers sin
Láska, která pokrývá hřích
And takes the weight of the world
A bere na sebe tíhu světa

You stand on mountain tops with me
Stojíš se mnou na vrcholcích hor

With You I walk through the valleys
S tebou kráčím údolími
You gave Your only Son for me
Ty jsi dal svého jediného syna za mě
Your grace is all I rely on
Tvá milost je vše, na co spoléhám

Love that’s stronger
Láska, která je silnější
Love that covers sin
Láska, která pokrývá hřích
And takes the weight of the world
A bere na sebe tíhu světa

And I love You so
A já tě tolik miluji
And I give up my heart to say
A vzdávám se svého srdce, abych mohla říct
I need You so
Tolik tě potřebuji
My everything, O Lord
Mé všechno, ó Pane
I love You so
Tolik tě miluji

http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=385720 - poslechni si píseň Forgive Me

Rebecca St. James \ Forgive Me / Odpusť mi
For all the times I’ve failed You, Lord
Za všechny chvíle kdy jsem tě zklamala, Pane
Forgive me
Odpusť mi
For all the ways I’ve fallen short
Za všechny cesty, na kterých jsem neuspěla
Lord, forgive me now
Pane, teď mi odpusť
God, I’m so in need of grace
Bože, tolik potřebuji milost
I fall upon my face
Padám na svou tvář
Forgive me
Odpusť mi
You see the tears fall down my face
Vidíš slzy, které tečou po mé tváři
Forgive me
Odpusť mi
Take my fear, Lord, take my shame
Odejmi můj strach, mou hanbu
Lord, forgive me now
Pane, teď mi odpusť
Purify me, make me new
Očisti mě, obnov mě
Like only You can do
Tak jak to umíš jen ty
Forgive me now
Teď mi odpusť
Lord, we come to honor You
Pane, přišli jsme ti vzdát čest
We are forgiven
Bylo nám odpuštěno
We bring our love and thanks to You
Přinášíme ti svou lásku a své díky
We are forgiven now
Teď nám bylo odpuštěno
God we praise You for Your grace
Pane, chválíme tě za tvou milost
Before You we are raised
Před tebou jsme pozvednuti
Forgiven
Bylo nám odpuštěno
God we praise You for Your grace
Pane, chválíme tě za tvou milost
Before You we are raised
Před tebou jsme pozvednuti
Forgiven
Bylo nám odpuštěno
Forgiven
Bylo nám odpuštěno

http://www.rsjames.com/music.aspx?iid=223003 - poslechni si píseň Blessed Be Your Name

Blessed Be Your Name
Ať je požehnáno Tvé jméno
In the land that is plentiful
v zemi kypící hojností
Where Your streams
of abundance flow
kde tečou Tvé proudy hojnosti
Blessed be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno
?
Blessed Be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno
When I'm found in the desert place
když se nacházím na opuštěném místě
Though I walk through
the wilderness
i když kráčím divočinou
Blessed Be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno
?
Every blessing You pour out
každé požehnání, které vyléváš
I'll turn back to praise
obrátím k chvále
When the darkness closes in, Lord
když se přiblíží temnota Pane
Still I will say
stále budu říkat
?
Blessed be the name of the Lord
ať je požehnáno Pánovo jméno
Blessed be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno
Blessed be the name of the Lord
ať je požehnáno Pánovo jméno
Blessed be Your glorious name
ať je požehnáno Tvé slavné jméno
?
Blessed be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno
When the sun's shining down on me
když na mě svítí slunce
When the world's 'all as it should be'
když svět je takový jaký by měl být
Blessed be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno

Blessed be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno
On the road marked with suffering
na cestě označené utrpením
Though there's pain in the offering
i když je bolest v oběti
Blessed be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno
?
Every blessing You pour out
každé požehnání, které vyléváš
I'll turn back to praise
obrátím k chvále
When the darkness closes in, Lord
když se přiblíží temnota Pane
Still I will say
stále budu říkat
?
Blessed be the name of the Lord
ať je požehnáno Pánovo jméno
Blessed be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno
Blessed be the name of the Lord
ať je požehnáno Pánovo jméno
Blessed be Your glorious name
ať je požehnáno Tvé slavné jméno
?
Blessed be Your name
ať je požehnáno Tvé jméno
Blessed be the name of the Lord
ať je požehnáno Pánovo jméno
Blessed be Your glorious name
ať je požehnáno Tvé slavné jméno
?
You give and take away
dáváš a bereš
You give and take away
dáváš a bereš
My heart will choose to say
moje srdce se rozhodne říkat
Lord, blessed be Your name
Pane, ať je požehnáno Tvé jméno

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz