Je několik projektů, které mě na internetu v poslední době zaujaly a to nejenom z oblasti hudební, ale i z toho pohledu, že se někdo snaží dát své síly a mnohdy i čas, aby se na internetu šířila radost, kterou můžeme prožívat z našeho vztahu s Pánem Ježíšem. Jedním z nich je i nově vytvořený projekt Theofil, který se snaží podporovat a prohlubovat křesťanský život (mimochodem, je zde taky možnost nakupovat cd a v bazaru inzerovat, co sháníte a nebo naopak co nabízíte). Nedalo mi to nepoložit jednomu ze zakladatelů několik otázek.

Děkuji Lukášovi Drexlerovi za odpověď a přeji mnoho Božího požehnání a taky to, co je i mým přáním, mnoho nadšených lidí pro Boha, kteří ho podpoří nejenom sympatiemi, ale i svou pomocí.

Odkazy:
www.theofil.cz

 

 


Jak vznikla vůbec myšlenka na tento portál?

Myslím, že lze mluvit o jisté inspiraci - měl jsem poměrně krátce po vystudování teologie na CMTF UP v Olomouci a zároveň jsem měl touhu dělat i nadále něco v tomto oboru a sdílet i to množství materiálů, které jsem dosud z této oblasti nashromáždil a které nejsou většinou případným zájemcům v současnosti snadno dostupné. Dalšími důvody bylo vnímání skutečné duchovní chudoby materiálně hyperzabezpečené evropské civilizace - např. ve srovnání s Izraelem, který jsem krátce nějaký čas předtím navštívil - a toho, jak na „neoraném poli“ internetu je minimum místa pro Boha - lze tam najít cokoliv přes okultismus, satanismus, pornografii, různé agresivní ideologie, komerční informace za účelem pouhého zisku, kdežto hodnotných informací o Bohu, skrze které by mohl Bůh sám jednat, je, alespoň na českém internetu, jako šafránu. Proto bylo víceméně logickým vyústěním, když mne napadla myšlenka pokusit se na internetu nabídnout Bohu prostor, skrze který by on mohl přicházet k člověku a taktéž člověk k Němu. Už od počátku nebylo úmyslem reagovat na různé společenské události související s církví, jako spíše vytvářet prostor pro setkání člověka s Bohem, jakousi „internetovou komůrku“ (Mt 6,6) k osobní modlitbě, a poskytovat k tomu pokud možno hodnotný a trvalý materiál.

Symbolizuje něco jeho název?

Název portálu není inspirován žádnou konkrétní osobou (např. Theofilem z Lukášova evangelia či některým z církevních otců), ale je spíše vyjádřením toho, co je záměrem portálu: Theofil je vlastně česky Bohumil, tj. ten, kdo miluje Boha, ale také Bohem milovaný. My se k tomu, aby člověk miloval Boha a zároveň prožíval, že je Bohem milovaný, snažíme přispívat v rámci svých možností. Až později jsem si uvědomil či zjistil, že pod podobným jménem existuje na Slovensku projekt elektronických biblických textů Theophilos nebo v Polsku internetový dominikánský časopis Teofil.

Kolik lidí se na něm podílelo?

Původně jsme projekt rozjížděli ve dvou: já a spolužačka z teologie Ludmila Hudcová, plus webdesignérská firma, která se stará o technickou stránku portálu. V současné době jsou v jednání nějaké další spolupráce na obsahové stránce portálu a již nyní se našli jednotlivci, kteří nás podpořili nějakým vlastním textem, překladem apod.

Jste poměrně mladí, už se o vás ví? Jak na něj lidé reagují?

Myslím, že stále ještě začínáme. Projekt se prakticky rozjel s jednou několikatýdenní pauzou krátce před letními prázdninami letošního roku a není v něm zdaleka takové množství příspěvků, jaké bychom si výhledově přáli, a i některé další projekty čekají pro nedostatek času teprve na své uskutečnění. Myslím, že to chce ještě čas a z naší strany neustálou práci. Upřímně portál nelze ještě hodnotit jako „známý“. Co se týče reakcí, první reakce po spuštění portálu byly vesměs pochvalné, za což jsme vděční.

Co bys chtěl doporučit?

Osobně mi leží na srdci především Revue Theofil, ve kterém chceme nabízet „potravu“ pro duchovní život, to je stěžejní. Internetový obchod je spíše takovou finanční podporou chodu revue, který také něco stojí. A pokud bych chtěl něco doporučit, pak to asi vezmu z jiné strany, než to patrně myslíš, a to jako výzvu případným zájemcům o spolupráci: Přidejte s k nám na budování internetového prostoru pro Boha a pro setkání se s Ním! Nenabízíme za to sice žádný honorář, ale věříme, že Bůh má pro každého, kdo tak bude činit s upřímným srdcem a z lásky k Bohu, připravenou odměnu v nebi. !:-)
Jinak samozřejmě doporučím všem, aby nás navštívili a zachovali nám svoji přízeň, shledají-li náš projekt přínosným. !:-)

Zaujal mě bazar, kde je možné inzerovat, co bych potřeboval nebo co nabízím, je o tuto službu zájem?

Vzhledem k tomu, že v bazaru je jenom pár inzerátů, považuji tuto službu za dosud „neobjevenou“. !:-)

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz