Měl jsem možnost své počáteční krůčky po cestě křesťanské hudby udělat se skupinou Gen Rosso.
Tedy ne se všemi jejich alby, vždyť jich mají na svém kontě již 54, ale byla mi milá jejich italština aspoň v těch několika málo písních, které se ke mně dostaly. Ovšem toto není jediný jazyk, ve kterém je můžete slyšet. Např. se svým muzikálem Streetlight vystupovali více jak 500x na 4 kontinentech a to díky tomu, že jsou schopni jej zpívat ve 4 jazycích: v italštině, angličtině, španělštině a portugalštině.

Skupinu Gen Rosso dnes tvoří 18 členů z 10 národností: Brazílie, Kongo, Keňa, Tanzanie, Argentina, Španělsko, Itálie, Švýcarsko, Filipíny a Polsko. Projekt hudební skupiny vznikl v polovině šedesátých let. Neznamená to ale, že by v současné době hráli nějaké „retro“. Díky tomu, že do skupiny přicházejí stále noví mladí hudebníci z nejrůznějších etnik, zůstává její hudební styl barvitý a současný. Od svého vzniku ve skupině působilo na 200 muzikantů, tanečníků i techniků. Jejich hudební styl se proměňuje v kontextu doby. Během své kariéry Gen Rosso natočili 54 alb a publikovali 325 písní.
Z této multikulturní rozmanitosti soubor těží jak hudební tak textové inspirace. Ukazují tak nejen svými texty, že přijetí vzájemných odlišností může být obohacením a netřeba se ho obávat. Což je ve stále více propojeném světě bez uzavřených hranic velmi dobrá zpráva.
Duchovní kořeny skupiny vyrůstají z myšlenek Hnutí Fokolare, jehož základním posláním je usilovat o jednotu mezi lidmi. To je vede k přesvědčení o možnosti svobodné a hluboké komunikace mezi lidmi z nejrůznějších kultur. Z toho pramení jejich touha koncertovat po celém světě. Dodnes navštívili 44 států, působili v mnoha projektech se sociálním nebo humanitárním zaměřením. Jejich hudba doprovázela různé mezinárodní akce a i některá Světová setkání mládeže se sv. Otcem.

Gen Rosso jsou jedna z hudebních skupin, která pochopila, že křesťanské poselství se nevylučuje s moderní hudbou. Naopak! Získává si tak pozornost, zvlášť mladých lidí, kteří by mu jinak možná nenaslouchali. Texty jejich písní hovoří o duchovním rozměru člověka, o jeho touze po životě v harmonii se sebou i ostatními. O naslouchání Božímu hlasu ve svém srdci i o tom, že mladý člověk má mít odvahu dát svůj život k dispozici pro velké věci. O tom ostatně svědčí jejich poslední projekt - muzikál Streetlight.

Příběh, který prožili v šedesátých letech Charles a Jordan, byl natolik silný a překvapivý, že se ho Gen Rosso chopili jako předlohy pro neotřelou muzikálovou show.

Přenese nás do prostředí pověstné chicagské čtvrti, mezi mládež trávící svůj život na ulicích bitkami mezi pouličními gangy. Díky neustálým válkám o svá teritoria ovlivňuje jejich životy násilí a beznaděj. Charles s pár přáteli založí hudební skupinu Streetlight (světlo ulice), aby se pokusili skrze rockové koncerty přerušit stupňující se násilí, spirálu nenávisti a rutosti. Chtějí klukům z ulice vzkázat, že pomsta a krutost problémy neřeší a že existuje vnitřní síla, která může dát jejich životům jiný směr. Tohle přesvědčení musí oba hlavní hrdinové brzy doložit vlastním příkladem ve chvíli, kdy je zavražděna jejich kamarádka. Jak v drsném a bezcitném prostředí nepodlehnout touze po pomstě a obstát s nenásilným řešením a opravdovým přátelstvím?
To jsou otázky, na které není lehká odpověď. Netýkají se samozřejmě jen chudinských ghet v Chicagu, ale potkáme se s nimi často i v našem životě. Známe to nejen z televize, kdy ve zprávách zahlédneme záběry z bitek a šikany, které natáčejí děti na mobilní telefony, ale často i vlastní zkušenosti nebo od našich dětí.


Gen Rosso cítí nutnost čelit různým formám násilí, proto se s tímto svým muzikálem zapojili do projektu Silní bez násilí, který probíhá ve školách po celé Evropě. Děti se v něm pomocí zážitkových technik, hudby, tance a jiných uměleckých forem učí, jak získat zdravé sebevědomí, nestat se útočníkem, obětí ani lhostejným přihlížejícím. Projekt se skládá ze čtyř základních modulů a pomyslným vyvrcholením je třetí modul, tzv. „projektový týden“. V této části projektu se celá škola společně se skupinou GenRosso věnuje přípravě veřejného představení muzikálu v jednotlivých workshopech. Do vystoupení je možné zapojit až 250 dětí, které přebírají různé úlohy v rámci muzikálu. Stávají se z nich členové souboru, a to od herců a tanečníků přes zvukaře a osvětlovače až po výtvarníky scény. Myšlemka muzikálu se nezaměřuje výhradně na agresora či oběť, ale klade si za cíl oslovit především nečinně přihlížející většinu.

Děkuji Heleně Filcíkové za poskytnutí podkladů.

Odkazy:

http://www.genrosso.com
http://genrosso-czechfans.blog.cz/
http://www.genrosso.signaly.cz
http://www.silnibeznasili.cz

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz