V neděli 31. 7. 2016 skončilo Světové setkání mládeže v Krakově nesoucí celosvětové označení WYD Krakow 2016. Světové dny nabízejí neuvěřitelně pestrou škálu kulturního programu, který je nesen společným cílem – jakýmkoliv způsobem ukázat dnešnímu světu radost z víry v Boha. Tuto radost víry posílila taková jména interpertů, kteří zde vystoupili, jako např: Steven Curtis Chapman, Matt Maher, Audrey Assad, Paddy Kelly, sestra Cristina..., ale taky nejznámější polští interpreti Maleo Reggae Rockers, Anastasis, TGD, Deus Meus, New Live m‘, New Day, Luxtorepda, Eleni, 2 Tm 2,3, Mateo, Piotr Rubik...

Jak vlastně vznikla světová setkání, se můžete dočíst zde. Mottem letošního setkání byla věta z Matoušova evangelia: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7) Celým světem se rozezněla hymna tohoto setkání, která zdomácněla ve všech jazycích. 

Mladí z celého světa si mohou vybrat dvojí variantu setkání, jet o týden dříve na předprogram do různých míst hostitelské země, nebo pak na samostatný týden do zvoleného města. Na všech místech se odehrává bohatý program, ve velkých městech vskutku velkolepá show. Důkazem může být koncert na zahájení světových dnů ve Varšavě s obsazením nejznámějších polských interpretů s názvem WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ.

A pak po příjezdu do Krakova bylo možné doslova na každém kroku najít nějaké pódium. Bylo skoro nadlidským úkolem nastudovat, kde se co odehrává. Ale přesto jsem měl možnost dostat se do Tauron arény, kde v rámci programu pro mladé z USA vystoupil Matt Maher se zpěvačkou Audrey Assad spolu se svědectvím i se skvělým kázáním o kříži biskupa Roberta Barrona.

 

Nešlo jen o nějaký koncert, bylo to nádherné propojení chvály s hlubokou modlitbou klanění se Kristu v adoraci spolu s více jak 18 000 lidmi, kteří měli to štěstí a do haly se ještě vlezli.

My se mohli těšit z této hluboké modlitby spolu s mladými z Austrálie i USA, se kterými jsme se dokola seznámili, řekli si, odkud jsme a jak se jmenujeme. Máte možnost zakusit díky záznamu tuto úžasnou atmosféru spolu se mnou.

 

Přestože jsme malá země co do počtu obyvatel i počtu účastníků WYD, přesto se nás sjelo kolem 6 000 a to nejen mladých. Navíc se můžeme pochlubit tím, že i my jsme měli svůj vlastní program, který byl přenášen díky Tv Noe a tak jsme mohli být spojeni s těmi, kdo zůstali doma. Videoarchiv českého programu bude k vidění zde.

Celý český program neskutečně dobře hudebně doprovodila SBM (Schola brněnské mládeže), kterou jsme si mohli živě vychutnat při zpěvu hymny, kterou dokonale zpracovali. Důkazem toho je již více než 340 tisíc shlédnutí na youtube.

V průběhu každého dne je možné naslouchat mnoha katechezím, svědectvím, výzvám, spolu se modlit, slavit mši svatou. Toto naslouchání vrcholí společným putováním na místo, kde se bude slavit závěrečná mše svatá. Zde se večer setkáme s papežem na společné večerní modlitbě, tzv. vigilii. K vigilii se nás sešlo již přes milion a byla to neskutečně silná modlitba.

Protože je nemožné, aby se ráno na místo dostaly statisíce lidí, tak většina již zde přespí pod širým nebem. Před usnutím jsme měli možnost pokračovat v modlitbě neskutečným koncertem pod taktovkou známého polského skladatele Adama Sztaby s názvem Wierzę w Boże Miłosierdzie. Zazněly nejznámější chvály z celého světa od Chrise Tomlina, Kari Jobe, Matta Redmana, Hillsongu a dalších, které opět zapívali jak nejznámější interpreti z Polska, tak i hosté ze světa. Nejenom výběr chval, ale i samotní interpreti patřili vyznáním do různých křesťanských církví a to na základě toho, k čemu nás samotný papež vyzýval: „Je třeba stavět mezi sebou mosty a ne zdi.“

Jak jen to šlo, dobře naladěni jsme zalezli do spacáků a snažili se urvat nějakou hodinu spánku obklopeni nespočetným množstvím lidí, se kterými jsme se před usnutím díky výborně připravenému programu vigilie i koncertu neskutečně pomodlili. Ani jsem se nenadál a bylo potřeba brzy vstávat, protože jsme stáli před vrcholem setkání, závěrečnou mší svatou s papežem, biskupy, kněžími, řeholníky a věřícími z celého světa. Mše se dle médií účastnilo kolem 2 milionů lidí ze 187 zemí světa. Díky Bohu za možnost něco podobného prožít i přes veškeré obavy z terorismu. Jak řekl papež, děkoval nám za odvahu být zde i za cenu vlastního života. A tím jsme mohli vyjádřit, že s terorismem a násilím nejenom nesouhlasíme, ale chceme jít cestou příkladu samotného Ježíše - cestou lásky, kterou se projevuje Boží milosrdenství navzdory zlu v tomto světě.

Mši s českým překladem je možné najít v Ivysílání ČT.

Promluvy papeže je možné hledat na stránkách Rádia Vaticana s označením Papež František v Polsku. 

Odkazy:

http://www.krakow2016.com

https://www.youtube.com/c/Krakow2016

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz