„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38) – tento verš z první kapitoly Lukášova evangelia je nejenom mottem 34. Světových dní mládeže, které bude v lednu 2019 hostit středoamerická Panama (22.-27.1.), nýbrž zaznívá také v jejich oficiální hymně. Jak informuje panamská arcidiecéze, zpěv byl v pondělí (3.7.) představen v hlavním městě za účasti tisíců mladých i dospělých, jak laiků, tak příslušníků místního kléru.

„Tato hymna vyjadřuje poslání, ke kterému jsme v této době jako učedníci a misionáři povoláni, a to po vzoru Panny Marie. Naplňuje nás nadšením, protože při jejím zpěvu se mladí lidé z celého světa radostně a ochotně připravují na to, aby je Bůh proměnil“, prohlásil při prezentaci panamský arcibiskup José Domingo Ulloa Mendieta.

Hymnu napsal i složil Abdiel Jiménez, katecheta a zpěvák žalmů z farnosti Krista Zmrtvýchvstalého v San Miguelito, který je autorem řady liturgických zpěvů a členem několika pěveckých sborů. Vystudoval na fakultě religionistiky Katolické univerzity v Santa Maria La Antigua. Jeho dílo bylo zvoleno mezi 56 skladbami, které si vyslechla dvanáctičlenná porota panamských profesionálních hudebníků a poté rovněž přípravný výbor Světových dní mládeže spolu se zástupci vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život. Hudební produkce si pak vyžádala dva týdny práce (na obrázku oficiální logo panamského setkání mládeže).

 

 

Příští Světové dny mládeže, které za dva roky koncem ledna (22.-27.1.2019) bude hostit Panamská republika, se stejně jako jejich tříletá příprava ponesou ve znamení Panny Marie, vysvětlil deníku L´Osservatore Romano kard. Kevin Farrell. Prefekt Úřadu pro laiky, rodinu a život komentoval nedávné zveřejnění termínu mládežnického setkání a zároveň hovořil o první přípravné návštěvě v latinskoamerické zemi v prosinci loňského roku. Jak řekl, Světové dny mládeže budou mít poprvé ve své historii mariánské téma, aby se tak položil důraz na přítomnost Matky Boží v životě dnešních mladých lidí a zejména mariánská úcta národů střední Ameriky. Nesmíme totiž zapomínat, podotkl kard. Farrell, že kandidaturu Panamy jako místa konání příštích Světových dní mládeže podporovaly také biskupské konference sousedních států, které se nyní budou podílet na jejich organizaci.

Evangelium se začalo na americkém kontinentě šířit právě z Panamy – tamní diecéze La Antigua, ustavená roku 1513, byla vůbec první na americké pevnině. Avšak mládežnické setkání nebude jen vzpomínkou na pět století katolické víry, nýbrž také živým vstupem do aktuálních témat, zejména přistěhovalectví vzhledem k zeměpisné poloze Panamy v centru migrační trasy vedoucí z jihu na sever. Kardinál Farrell upozornil, že už byli pozváni také mladí lidé jiných křesťanských vyznání, což má ve Střední Americe nemalý význam vzhledem k silnému proselytismu sekt. V souvislosti s plánovaným datem setkání, které se pro evropskou či severoamerickou mládež shoduje s intenzivním studiem v závěru zimního semestru, prefekt vatikánského úřadu nezakrýval, že může činit obtíže. Ihned však upřesnil, že něco podobného se už v roce 1995 stalo při Světových dnech mládeže v Manile, které se do dějin zapsaly jako setkání s dosud největším počtem mladých účastníků.

Převzato z: www.radiovaticana.cz

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz