Stalo se již tradicí, že v době postní přichází několik pozvání, zda by se někde nemohla uskutečnit modlitba Křížové cesty s videoklipy. I letos se uskuteční na několika setkáních.

Modlitbou Křížové cesty se chceme více zamýšlet nad Ježíšovým utrpením. Abychom vyjádřili vděčnost za jeho oběť, scházíme se k modlitbě Křížové cesty, která nám připomíná poslední okamžiky jeho života. Z toho, co se v těchto okamžicích odehrává, vychází pak modlitba spojená s prosbou o pomoc v podobných životních situacích.

Spojení s této modlitby s videoklipy se stalo velmi silným okamžikem.

Mnozí nadšenci neváhali, zavěsili je na své blogy zde anebo taky zde.

I letos se uskuteční na několika místech:

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz