Možná jste taky otřeseni skutečností, že křesťané jsou v dnešní době pronásledováni, unášeni, zabíjeni a je na nich pácháno mnoho násilí, mnozí jsou zabíjeni. Co pro ně děláme? Spojme se spolu v modlitbě.

Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou režimy založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště pak islámském.

 

Zvu vás ke společné modlitbě. Připravil jsem křížovou cestou reagující na dnešní situaci ve světě. Společnou písní chval chceme volat k Vítězi nad zlem o posilu pro všechny pronásledované na celém světě.

Vždy se cítím, zahanben, když čtu svědectví někoho pronásledovaného, který říká: Dejte nám to nejcennější, co můžete, svoji modlitbu. Kolik jsem jim jí věnoval?

 

 

Věnujme jim jakoukoliv modlitbu či půst.

 

Společně se můžeme modlit pomocí meditací 14 zastavení křížové cesty ve středu 11. 3. po studentské mši v Olomouci (začíná v 19.00 v kostele Panny Marie Sněžné) ve 20:15 na Centru Aletti.

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz