Již pátým rokem vyzývá Aliance křesťanských festivalů v ČR (AKF) věřící našeho národa ke společné modlitbě za festivaly. Tato ekumenická událost spojuje všechny křesťany v duchu radosti z hudby a přímluvy za hudební události následujícího roku.

„Co Čech, to muzikant“ říká jedno úsloví. Český národ má zálibu v hudbě a tanci. Hudebníci, zpěváci, pořadatelé ale i ostatní lidé kolem pódia jsou nepostradatelnou součástí české kultury. My je chceme podpořit. Připojte se, prosíme, i svou modlitbou. Zvláště pak za ty festivaly, které mají společný cíl. Festivaly v rámci AKF chtějí předávat radostné poselství a chtějí dát prostor pro plnější život křesťana.

V neděli 3. 5. 2015 se chceme modlit napříč církvemi za hudební festivaly v České republice. Zejména pak za ty, které nabízí člověku duchovní růst. Formu modlitby každý jednotlivec nebo každé společenství volí individuálně. Obvykle se jedná o přímluvné modlitby v rámci bohoslužeb a modlitebních setkání či jen krátké osobní modlitby.

Výzvu podporuje Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference (ČBK).

ČBK rozeslala do svých diecézí následující sdělení:

V neděli 3. 5. 2015 vzpomeňte v přímluvách na všechny hudebníky, zpěváky, sbory, scholy, organizátory a dob­rovolníky, aby svým uměním a nabídnutým časem účinně šířili radostnou zvěst evangelia při křesťanských festivalech a setkáních sborů. Návrh textu přímluvy: „Prosme Pána za to, aby na křesťanských festivalech a setkáních sborů vanul z hudby, slova i jednání Duch Svatý.“

 

 

Aliance křesťanských festivalů v ČR (AKF) byla založena v roce 2010 jako dobrovolné neformální sdružení organizátorů křesťanských festivalů. Cílem AKF je na základě praktické ekumenické spolupráce předávat poselství křesťanské, prostřednictvím společenství hudebníků na pódiu, organizátorů a lidí kolem pódia.

 

Odkazy:

www.aliancefestivalu.cz

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz