Hned, jak jsem se dozvěděl o tom, že Rebecca přislíbila svoji účast u nás v republice, napsal jsem lidem, o kterých vím, že se hodně zasloužili o její koncert. V rozhovoru nám přiblížili myšlenku benefičního koncertu pro Haiti a pozadí jednání s Rebeccou.
Pokud neznáte její hudbu, zkuste si naladit třeba pražské AW rádio nebo Rádio7, dost často ji máte možnost slyšet ve vysílání. Stačí kliknout vlevo na banerek!:-)

 

 

 

Jak vznikla myšlenka benefičního koncertu?

Od října jsme se snažili získat dárcovské sms na podporu Celostátního setkání mládeže a právě po zmíněné návštěvě Klokot vyvstala aktuální potřeba něco udělat pro lidi na Haiti, kde P. Roman působí. Tedy přibrat Haiti do projektu DMS. Nápad samotného koncertu byl snahou o medializaci této aktivity.

Koncert by tedy měl být reakcí mladých křesťanů na výzvu žít svůj život jako svědectví a udělat něco pro druhé. Měl by upozornit na to, že nejen africké země jsou těmi, kterým je třeba pomáhat a angažovat se v boji s chudobou, nemocemi a negramotností. Měl by být také jasným signálem vládě, všem politikům a občanům v České republice, že mladí lidé jsou solidární se zeměmi třetího světa. V neposlední řadě konkrétním křesťanským svědectvím.

V naší společnosti chybí trvalá solidarita. Když vidíme, že je třeba někde pomoct a osud potřebného nás osloví, jsme solidární, ale jen aktuálně, krátkodobě. Málokdo se ptá, jak ten či onen případ pokračuje, zda se lidem vede lépe. To bychom rádi změnili. Problém přece končí samotným komplexním vyřešením, ne jednorázovou pomocí, která nemá dlouhodobý efekt.

Podobná akce – benefiční koncert pro zemi třetího světa, kde nedošlo aktuálně k živelné katastrofě, ale mají jí být podpořeny další aktivity, navazující na ty, které se již osvědčily, na jejímž pořádání by se podíleli mladí dobrovolníci, navíc v souvislostech křesťanského poselství, nemá v naší zemi obdoby.

Je součástí setkání nebo je to zvláštní akce, na kterou může přijet kdokoliv?

Koncert je součástí Celostátního setkání mládeže (viz. www.tabor2007.signaly.cz), ale to neznamená, že na něj nemůže přijet kdokoliv, kdo chce přispět na Haiti nebo si jen poslechnout dobrou křesťanskou muziku. Na louce budou v blízkosti poutního místa Klokoty (v případě přívalového deště na zimním stadionu) k dostání vstupenky v ceně 200,- Kč. Jejím zakoupením přispějí na samotnou benefici.

Můžeš poskytnout nějaké bližší informace, čas, místo atd?

Benefiční koncert je plánovaný na středu 15. 8. 2007 od 18.00 hodin v Táboře Klokotech (na louce u poutního místa). Na koncertě vystoupí autor hymny Celostátního setkání mládeže - Richard Čanaky ze Slovenska a Rebecca St. James z USA.

Spojení je nekomplikované, po příjezdu do Tábora autobusem MHD do zastávky Kolokoty, pak pěšky asi 7 minut ulicí Staroklokotská ke hřbitovu :)

Proč zrovna Haiti?

Je tu přímá souvislost s Klokoty. Haiti je nejchudší zemí západní polokoule a z nejchudších zemí na světě. V jedné z nejzaostalejších vesnic Baie de Henne se snaží pomáhat český misionář P. Roman Musil, OMI, jehož řád oblátů působí v naší zemi právě v místě připravovaného setkání mládeže – v Klokotech. Činnost P. Romana překračuje běžné aktivity kněze. Pomáhá svým farníkům, zvlášť dětem, zajistit jídlo, vodu, která zde chybí, staví školu, ve které také učí, připravuje podmínky pro lékaře, kteří by sem měli v blízké době přijet a podobně.

Jaký je cíl a jak se můžeme zapojit do pomoci, jen účastí na koncertu nebo nějak konkrétněji?

Samotný koncert by měl upozornit na problém chudoby na Haiti, na to, že se zde někdo z České republiky dlouhodobě angažuje, mám na mysli nejen P. Romana, ale také olomouckou arcidiecézní charitu. Měl by přimět mladé křesťany k trvalé solidaritě, k uvědomění spoluzodpovědnosti za to, co se děje na celém světě, nejen u nás, na to, že pořád existují lidé, kteří musí dnes a denně řešit co a zda budou mít co dát svým dětem jíst a pít.

Kromě zakoupení vstupenky (200,- Kč) bude moci kdokoliv poslat dárcovskou sms s heslem "Haiti" a to před, během i po koncertu. Jejím zasláním přispějí ti, kdo jí odešlou 27,- Kč na projekty Arcidiecézní charity Olomouc na Haiti (ty se týkají primárně stavby školy, zajištění pitné vody a lékařské péče). Další možností je zapojit se do projektu téže organizace "Adopce na dálku", která se rovněž týká haitských dětí, bude jim tím umožněno studium. Je to druh dlouhodobé pomoci, právě takové, o kterou nám jde.

Mimo to neustále hledáme sponzory, kteří by byli ochotni přispět i vyšší částkou. Možností pak je sepsání darovací smlouvy.

Co se týká konkrétní pomoci, čas od času jsou třeba odborníci i z řad VŠ studentů, kteří vládnou francouzštinou a byli by ochotni odjet na Haiti pomáhat na 1-2 měsíce. Protěžovanými profesemi jsou momentálně zdravotníci, odborníci na tropické zemědělství a podobně. Jde o celkové zlepšení životních podmínek.

Martina Dedková

Jak jsi přišel zrovna na Rebeccu St. James?

Když přišla myšlenka benefičního koncertu, zkoušeli jsme oslovit několik zahraničních interpretů, zdali by měli zájem přijet a podílet se na této akci. Například Delirious? by rádi přijeli (v ČR se jim líbilo), ale budou v té době v Asii. Nakonec jsme z těch, kteří odpověděli, vybrali Rebeccu a navázali již konkrétnější jednání.

Jak probíhalo jednání? Mám pocit, že u nás ještě nikdy nebyla, měla zájem se k nám podívat?

Myšlenka benefičního koncertu je zaujala, takže jednání byla opravdu velmi vstřícná. Až jsme z toho byli překvapeni. Jelikož nedisponujeme velkým finančním zázemím, snažil se manager Rebecci sehnat co nejvíce koncertů po Evropě, aby se cesta k nám zaplatila. Většina hráčů z její kapely bude hrát na tomto benefičním koncertě zadarmo.

Jak dlouho se u nás zdrží?

Zatím není stanoveno, kdy přesně přijede, nicméně hned druhý den po koncertě, tj. ve čtvrtek, bude vystupovat v Holandsku na festivale FLEVO.

Něco, co bys nám chtěl vzkázat?

Nestává se každý den, aby u nás vystoupila světově známá a uznávaná křesťanská kapela, proto si nenechte koncert ujít :)

Marek Novák

Chtěl bych Martině a Markovi poděkovat a popřát jim, aby jejich odměnou byl nejenom vydařený koncert, ale i radost lidí na Haiti, kterým skrze jejich nemalé úsilí při organizaci tohoto koncertu budeme mít možnost pomoct.
Pavel Šupol

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz