Každé velikonoční svátky, které nám připomínají nejdříve bolestné utrpení Ježíše vedoucí k radosti vzkříšení, nám kladou jednu otázku: „Kdo je pro Tebe Ježíš?“ A jak nám léta přibývají, z naší odpovědi by se měly vytrácet naučené fráze a měla by zaznívat naše osobní zkušenost života s Ježíšem. Takovou zralou odpověď vidím u Bono Voxe z U2, když dostal přímé otázky, kdo je pro něj Ježíš.

 

Bono - Who Is Jesus

Písmo, to je pro mě pravda psaná v poezii, zároveň historická fakta, která mě zajímají, a zde také narážíme na historického Ježíše.

- No, já ale mluvím o Bohu.

Zajisté. Víte, Kristus je pro mě cesta, jak porozumět Bohu.

- Modlíte se?

Ano.

- Ke komu nebo k čemu se modlíte?

Ke Kristu.

- A za co se modlíte?

Za to, abych poznal boží vůli, neboť tím spíše mohou být mé modlitby vyslyšeny. Tak já vidím modlitbu. U nás doma nevedeme nějaké vznosné modlitby. Prostě se doma posadíme na postel, na velikou postel a i s dětmi se společně modlíme, čteme si z Písma a modlíme se. Neděláme to ale pravidelně, když jdeme v neděli do kostela, tak jdeme společně jako rodina.

- Za klidem a tichem?

Ano a tam se modlíme za lidi, které známe a kteří prochází těžkostmi, jsou nemocní a tak.

- Co nebo kdo je tedy pro Vás Ježíš?

To je důležitá otázka. Pro křesťany je to Kristus-pomazaný. Nemyslím, že tuto otázku lze smést ze stolu tím, že řeknete, že to byl velký myslitel, nebo velký filozof či tak něco. Vlastně on sám o sobě říkal, že on je Mesiáš a proto ho ukřižovali. Ukřižovali ho, protože řekl, že on je Boží Syn.

- Takže to byl Boží Syn nebo... - ...nebyl!

Ne, ne, opakuji, že u něj se nejednalo o onen rokenrolový mesiášský komplex, kterým trpěli potřeštěnci typu Charlieho Mansona. Já prostě stěží mohu přijmout, že všechny ty miliony lidí, polovina populace planety, že by jejich životy byly po celých 2000 let proměňovány a inspirovány nějakým takovým cvokem, tomu prostě nemohu věřit.

- Takže věříte, že měl božskou podstatu?

Ano.

- A věříte, že vstal z mrtvých?

Ano. Já nemám problém se zázraky. Však mezi nimi žiju. Já jsem jedním z nich.

- Takže když se modlíte, modlíte se k Ježíši?

Ano.

- Ke vzkříšenému Ježíši?

Ano.

- A věříte, že jeho zaslíbení dojdou naplnění?

Ano, věřím.

O U2 je známo, že se za svou víru v Boha nestydí. Jsou kapelou, která si musela na začátku své tvorby ustát kritiku samotných křesťanů, že je neslučitelné být křesťanem a zároveň hrát rockovou hudbu. U2 dokázali, že je to možné a tím oslovují po celém světě a i u nás.

Bono je natolik provokován evangeliem Ježíše Krista, že jej to nutí zastávat se nejchudších stejně, jako to dělal Ježíš ve své době. Nebojí se před davy lidí, politiků, prezidentů, vlivných dnešní doby, vyznat:

"Když tvůj bratr zchudne", praví Písmo, "a nebude mít z čeho žít, postaráš se o něj. Nepůjčíš mu na úrok, nasytíš ho bez nároku na výdělek."

Tohle je velmi důležité, víte. Takto Ježíš začíná své působení. "Duch Boží je nade mnou", říká: "neboť chudým přináším radostnou zvěst."

A Ježíš vyhlašuje milostivé léto Hospodinovo. To je jeho učení. V podstatě mluvil o éře milosti. Bůh s námi možná není v našich velkolepých palácích, i když doufám, že je. Nemusí s námi být ve všech způsobech našich kontroverzních životů. Možná je, možná není. Ale všichni se shodneme na jedné věci, všechna vyznání a ideologie, a to je, že Bůh přebývá s nuzným a ubohým.

Bůh přebývá ve slumech, v kartonových krabicích. Bůh přebývá v tichu matky, jejíž dítě je nakaženo virem, který ukončí životy obou. Bůh přebývá v pláči, který se line z rozvalin způsobených válkou. Bůh přebývá v těch, kteří přišli o všechno, jejichž životy visí na vlásku. Bůh přebývá mezi námi, pokud my jsme s Ním.

Bono se neváhal spojit s kýmkoliv, kdo mu mohl pomoci v boji s chudobou. Velkým přínosem pro něj bylo setkání s papežem Janem Pavlem II., jehož fotografie s Bonovými brýlemi byla dobrou reklamou pro boj s chudobou. Papež jej dokonce požádal o tyto brýle a na oplátku dostal od něj Bono růženec. Je to ten růženec, který je často vidět na Bonově krku na koncertech.

 

Za papeže Benedikta XVI. byl Bono mezi stovkou umělců, kteří dostali pozvání do Sixtinské kaple ve Vatikánu. Cílem setkání bylo obnovit tradiční alianci mezi církví a uměleckým světem. Více o pozvání najdete zde.

 

Co tato spolupráce napříč církvemi přinesla, to neváhal zmínit Bono ve svém videoposelství papeži Františkovi. Informace o tom přinesl server cirekv.cz:

„Papeži Františku, vaše solidarita s těmi nejzranitelnějšími opravdu inspirovala mě i mnoho z nás, a chceme pracovat s vámi. Jsem připravený vyhrnout si rukávy.“ Tato slova vzkázuje hlavě katolické církve frontman skupiny U2 Bono Vox. Ve videoposelství zaslaném u příležitosti prezentace knihy „Terra e Cibo“ (Země a jídlo) pořádaném Papežskou radou Iupax na milánském EXPO volá po řešení problému chudoby.

„Vzpomínáte, že zde už jednou bylo propojení mezi hudební komunitou a společenstvím víry, a bylo to mimořádné, opravdu církev byla v centru tohoto hnutí, které se jmenovalo Jubileum 2000 – Odpusť dluh, pokud to říkám správně.“ Známý zpěvák připomíná mezinárodní hnutí, které se zrodilo v 90. letech a jehož cílem bylo oddlužení zemí třetího světa. Svou roli zde sehrála také církev i Jan Pavel II., který v encyklice Tertio Millenio Ineuente vyzval k aktivitě křesťanů v této oblasti. „Křesťané se musí stát hlasem všech chudých světa a v přesvědčení, že jubileum je k tomu vhodnou dobou, uvažovat mezi jiným o snížení, ne-li vůbec o vymazání mezinárodního dluhu, který zatěžuje budoucnost mnoha národů,“ napsal Jan Pavel II. v encyklice, která byla publikována v roce 1994.

Bono Vox dále vypočítává výsledek jubilea: Dluhy v hodnotě téměř 126 miliard dolarů (přes 3 biliony korun) byly smazány, 57 milionům dětí bylo v Africe umožněno chodit do školy, 13,5 milionů lidí dostalo přístup k lékům proti AIDS. Podle zpěváka nyní umírá o 3 miliony dětí méně. „Věřím, že toto se stalo díky sociálnímu učení katolické církve i díky ostatním církvím,“ uvedl Bono.

„Ptám se vás tedy: Lidé okolo vás to vědí? Kdo to ví? Zastavil se snad někdo z nás, aby přemýšlel nad tím, co se stalo? Věřím totiž, že je neuvěřitelně důležité, aby katolická církev věděla, co se stalo pod jejím vedením, protože to nám může pomoci, abychom něco podobného zopakovali,“ říká Bono Vox na videu.

Frontman skupiny U2 tedy vyzývá k nové iniciativě, ve které by se sjednotili všichni lidé dobré vůle, „zleva i zprava, bohatí i chudí, všechny národy, všechna náboženství,“ a zajistili dostatek jídla pro všechny.

Ve videoposelství se obrací na přítomné se vzkazem pro papeže Františka: „Jestli vám to nebude vadit, předejte zprávu, pokornou zprávu, také Jeho Svatosti papeži Františkovi, jehož jsem velkým fanouškem – a kdo není? Papeži Františku, vaše solidarita s těmi nejzranitelnějšími opravdu inspirovala mě i mnoho z nás, i mimo slova a mimo hudbu, a chceme pracovat s vámi, pro vás. Jsem připravený vyhrnout si rukávy, jsem připravený kráčet, jsem připravený čelit strukturám chudoby a lhostejnosti, které vězní ty nejchudší v nespravedlnosti a hladu.“

V závěru zpěvák vyzývá k boji proti korupci, kvůli níž část financí mnohdy nedorazí do rozvojových zemí.

 

Odkazy:

http://www.u2.com – oficiální web

http://u2czech.blog.cz/ - fanouškovský web

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz