Rád bych se podělil o song, který vystihuje pro mě velikonoční radost. Hledal jsem trochu jazykovou změnu, i když nemám nic proti anglickým songům. Tenhle je z pera rappera z Dominikánské republiky, který si říká Redimi2. Jak jsem jej objevil, ihned ke mně promlouval jak rytmem, tak taky jazykem, a to aniž bych znal obsah. Jaká síla, když se pak člověk může začíst do slov, které obsahuje. Děkuji Frantovi za překlad a titulky, které si nezapomeňte zapnout ve druhém videu.

Vážně nevím, jak začít tenhle song, jak začít popisovat někoho tak nepopsatelného, není slova, textu či modlitby, které by vystihly tak neuvěřitelnou lásku, nejsou verše, které by pomohly tomuto poetovi, každý pokus zůstane jen pokusem jak v prosté větě postihnout největšího člověka, který kdy kráčel po této zemi?

"Emanuel", "Bůh s námi", "Syn člověka", to je ten, jehož jméno je nad každé jméno: "Nádherný", "Alfa i Omega", "Vítěz", na tisíckrát svatý, na tisíckrát chvályhodný, příčina mého žití, Pán pánů, před Jeho svatostí poklekají andělé.

On zasluhuje nejkrásnějších chval, On je mou nadějí. Mé srdce se pozvedá v písni tomu, jež zemřel na kříži, který za mě obětoval život, který přemohl smrt a třetího dne mi dal život, abych mohla žít

a vyvyšovala jméno Ježíš.

Největší vůdce všech dob, nejpokornější Král, kterého znám. Vpravdě nejvlivnější člověk, vytoužený Spasitel, jehož jsme čekali. Ani má píseň není s to o Něm vypovědět, abys Jej pochopil, je třeba Ho následovat.

Musel za nás zemřít a být vzkříšen, aby nám dal smysl života, byl ukřižován, z mrtvých vstal a prolil svou krev pro mé vykoupení. Vytrpěl si nejhorší ponížení, ale nyní se Mu dostává největšího vyvýšení. Smrt ho nepřemohla.

Jeho jméno je znamením spásy. Jeho království je větší než náboženství.

Jeho mocné činy nemají obdoby. V hrobě Mohamedově najdeš kosti Mohameda, v hrobě Buddhově, najdeš kosti Buddhy. Dodnes žádná modla nevstala z mrtvých, pouze Kristus třetího dne vystoupil z hrobu. Věda může popřít Jeho existenci, může říct, že naše víra v Ježíše je znamením nevzdělanosti, ale nemůže změnit to, že proměnil můj život. Nikdy se jí nepodaří, abych přestal věřit.

Mé srdce se pozvedá v písni pro toho, jež zemřel na kříži, který za mě obětoval život, který přemohl smrt a třetího dne mi dal život, abych mohla žít navěky a mohla vždy prohlašovat, že mé srdce se pozvedá v písni pro toho, jež zemřel na kříži, který za mě obětoval život, který přemohl smrt a třetího dne mi dal život, abych mohla žít navěky a mohla navždy vyvyšovat jméno Ježíš, jméno Ježíš.

Jméno nad každé jméno, JEŽÍŠ, jméno Ježíš.

Odkaz:

http://redimi2web.com/site/ 

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz