Není tomu tak dávno, co jsme měli možnost se účastnit vystoupení reggae skupiny Christafari na Valašsku. Christafari přijeli sloužit do Bratřejova, abychom i na tomto místě mohli společně hudbou a tancem chválit Pána a prožít s nimi tento jedinečný čas. Celé jejich vystoupení bylo protknuté úžasně chytlavými písněmi v reagge stylu. Christafari oplývali velkou energií a neunavitelností, což naznačovaly i závěrečné přídavky písní. Během vystoupení zazněly také modlitby, slova povzbuzení, odevzdání a životní svědectví hlavního člena kapely Marka Mohra. Byla to opravdu požehnaná neděle!

Skupina Christafari projela více než 70 zemí, hrála na i slavnostních ceremoniálech při olympijských hrách či pro prezidenta Spojených států amerických, jejich hudba zní na stanicích CNN, MTV a dalších. Pro každého člena kapely je stejně důležité jak poselství jejich hudby, stejně tak i humanitární pomoc zemím třetího světa.

Kapela se rozhodla zasáhnout do hudebního dění již v roce 1989 a zvolila k tomu celkem netradiční cestu. Do té doby nebylo některé známé kapely hrající reggae, která by ve svých textech zpívala o své víře. To se změnilo, když zpěvák a vedoucí skupiny Mark Edward Mohr pozval do svého života Krista, kterého se rozhodl ohlašovat svým přátelům skrze hudbu, která mu byla blízká. O svém životě řekl: „Pod tlakem svých vrstevníků jsem v 10 letech začal kouřit marihuanu a pil jsem alkohol. Pak jsem však jednou padl na kolena a vyznal jsem své hříchy a víc jsem se již nedíval zpět. Pak jsem byl pokřtěný a začal jsem psát písně v období pokoje s Bohem.“

Mohr dále říká, že reggae nejprve nesnášel. Vadil mu na něm právě aspekt podporování marihuany a sexu. Nicméně, jak jej začal poslouchat více, začalo se mu reggae líbit. Po svém znovunalezení křesťanství v roce 1989 si vybral Boha nad marihuanou, ale nebyl si jistý, jestli musí kvůli své víře opustit lásku k reggae a k jamajské kultuře. Vzpomíná si, jak prosil Boha: "Prosím, nedonuť mě nosit oblek a kravatu a být misionářem kdesi na Aljašce." A Bůh odpověděl na Mohrovy modlitby – na všechny, kromě té o misionářské práci. Mohr říká: „Cítil jsem, jak Bůh působil na mé srdce: Musíš založit křesťanskou reggae skupinu.“

Mark Mohr dává skupině Christafari její styl - známý jako Roots reggae. Mark plynule vypráví v Jamajském dialektu, intonaci, a je uznávaný v tom, čemu se na Jamajce říká Dancehall Reggae, což v sobě zahrnuje mluvení, uvádění a Ragamuffin – všechno jsou to rozdílné styly Reggae s mluvenými verši a rýmy propletenými rytmickými úseky. Takto vlastně Christafari vytvářejí vlastní originální styl směsi Roots Reggae a Dancehall. S uznáním o nich hovoří i odborní kritici reggae hudby. Členkou kapely je také Mohrova manželka Avion Blackman, která přináší do Christafari svůj vlastní umělecký tón jako choreografka a představitelka originálních afrických lidových tanců. Avion hloubkově studovala etnické a moderní tance a dosáhla vzhledu a stylu, který zachycuje integritu a nádheru tradičních i moderních tanečních pohybů.

Dokonce i název kapely je jasnou výpovědí o víře těchto lidí. V řečtině, v původním jazyce Nového Zákona, označuje slovo „Christafaroi“ - skupinu lidí, kteří společně představují Krista. Latinská odvozenina tohoto slova zní „Christafari“ a v Americe jsou Christafari skutečně skupinou lidí, která účinně a mocně představuje Krista jásavou, povznášející reggae hudbou. Christafari míchá hudební prvky typické pro reggae a jasně křesťanské poselství, což dohromady tvoří hudební bombu, která se dá poslouchat snad pořád a neomrzí! 

Křesťanské reggae? To si snad protiřečí! Hudba reggae vyvolává spíše asociace sexu, násilí, černé militantnosti a kouření marihuany. Takže nejsou křesťanské texty v tomto žánru něčím nepřístojným? Vůbec ne, říká Mark Mohr. A Mark se vyzná. Je jasnozřivým křesťanským apologetikem, který vydává knížečky odhalující heretické aspekty kultu - kultury rastafari. Kořeny kultu rastafari sahají až ke dni otroctví, vysvětluje Mohr. Když bylo otroctví přinesené na Jamajku - ve jménu božím - černým bylo řečeno, že oni nemohou mít Ježíše, protože ten byl běloch. A tak se cítili méněcenní. Když byl Haile Sellassie korunovaný za císaře Etiopie v roku 1930, tito lidé k němu vzhlíželi jako k Mesiášovi. Mnozí tvrdili, že viděli v jeho rukách rány. Časem vznikl v Kingstone na Jamaike Selassieho kult.

Hudba reggae vznikla v 60-tých letech. V té době byla církev hudebně a stylem oblékáním ještě stále v 19. století. Řetěze a barevné šaty i hudební styl reggae byli pro církev v tomto období evolučními. Avšak mnozí pionýři reggae – Bob Marley, Peter Tosh a Bunny Wailer – vyšli z církve. Teprve později, v průběhu času, hudba, kterou vytvářeli, začala vyzdvihovat marihuanu, sex, násilí a Rastafari. Nicméně kořeny hudby, kterou tvořily, byly v církvi. A Christafari se snaží vrátit tuto hudbu zpět k jejím kořenům.

 

V rozhlasové relaci kanadského rádia z roku 1967 se redaktor ptá Haile Sellasieho, etiopského císaře, kterého mnozí Etiopané považovali za vtěleného Krista:

"Jsou miliony křesťanů na celém světě, vaše císařská výsost, kteří vás považují za vtěleného Ježíše Krista."

Selassie: "Slyšel jsem o té myšlence. Také jsem potkal nějaké rastafariány. Jasně jsem jim řekl, že jsem člověk, že jsem smrtelný a že na mé místo přijdou další generace a že by se nikdy neměli mýlit a domýšlet či předstírat, že lidská bytost je emanovaná z božstva."

Moderátor: "No navzdory této jasné deklaraci miliony Etiopanů stále věří, že jste převtělením Ježíše Krista.“ (Mimochodem, zde udělal moderátor chybu, protože Etiopie je křesťanský národ a miliony Etiopanů nepovažují Selassieho za převtěleného Krista).

 

Mark Mohr na to reaguje jemnou písní s názvem Why you ago look:

Proč se díváš zpět? Proč hledáte živé mezi mrtvými. Ignorujete, co tolik proroků a tolik spravedlivých mužů potvrdilo. Co všechno řekli. A vy i tak stále hledáte živé mezi mrtvými. Tak mi řekni, co mají dělat? Pletou si posla s jeho zvěstí, pletou si proroka s tím, koho zastupuje. Pletou si krále s Králem králů. Pletou si zpěváka s jediným, co zpívá. Jen blázen žízní na zemi plné moří. Co je třeba udělat pro slepého, aby viděl? Nechat vybuchnout hořící keř před jeho tváří, až konečně pozná Boží milost. Chlubíš se tím, co tolik proroků a tak mnoho spravedlivých mužů řeklo. A přece stále hledáš živé mezi mrtvými. Kristus vstal z mrtvých a svou smrtí porazil smrt. Tak proč se díváš zpět za živými?

 

Píseň Love of my life je první zamilovanou písničkou napsanou v roce 1997. Většina textů pochází z knihy Píseň písní a z osobních zkušeností z doby chození Marka a Avion.

 

Píseň „My stereo je o tom, že nezáleží na tom, co se nám svět snaží říct. Boží hudba musí znít v srdcích jeho dětí. Odmítáme přestat s chválou Nejvyššího skrze Žalmy, hymny a duchovními písněmi.

 

Píseň „My eyes je píseň o zázraku, který vyvolal mnoho otázek. Píseň začíná příběhem, kdy Ježíš uzdravil oči slepého žebráka a končí žebrákovými otázkami: „Poslouchej, zázračný muži: Odkud jsi? Jaký je tvůj osud? Šokoval jsi mě svou plamennou vizí, chci tě následovat ve tvé misi.“ Někdy Bůh opravdu použije zázraky, aby oznámil svůj postoj a ukázal se světu. A vždy, když Pán pracuje, lidé se ptají. A když se lidé ptají, dozvědí se o Ježíši, Božím Synu.

 

Píseň „Cry no morenapsal Mark Mohr spolu s přítelem Diedrich Jonesem, když byli na misijním výletě v Kingstonu na Jamajce a doslechli se smutné zprávy od svých přátel o tom, že na nedaleké ulici zastřelili tří nevinné lidí - jejich známé. Píseň napsali z perspektivy matky, která právě ztratila svého syna a pláče k Bohu ve svém zoufalství. "Osuš své plačící oči, bratře můj. Osuš si uslzené oči, sestro má. Více neplačte. Drží se za hlavu, křičí a pláče, protože jí na ulici zastřelili syna. Otec se dozví novinu. On se drží pevně. Diví se, jak tyto věci mohou dále pokračovat v tomto Babylonu. Nevzdávej se, nepoddávej, drž svou hlavu vztyčenou. Přestože se rodíme do hříchu, možná že tělo je mrtvé, ale duch - ten nezemře."

 

Zpracováné na základě hudebních pořadů Rádia Lumen - pořad Počůvaj srdcom, autor Laco Javorský

  

Vychutnejte si nejznámější hity Chirstafari, které v Bratořejově zazněly

 

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz