Pořad Rádia7 - Pohovka se snaží přiblížit nejenom hudbu některé zajímavé kapely, ale taky nahlédnout do životů těchto interpretů. Stejným způsobem jsme se mohli podívat na život kapely SONICFLOOd a je to z prostého důvodu. Kluci totiž budou u nás koncertovat v rámci Benefičního koncertu pro Ukrajinu a to 18.7. od 19:30 na Velehradě. Pojďme je tedy společně skrze tento pořad trochu víc poznat.


Krásný nerušený večer naplněný touhou po Bohu vám přeje Pavel Šupol, od mikrofonu Gina a Jitka Hovořáková. Přáním dnešních hostů, které jsme dnes do pomyslné Pohovky Rádia7 usadili, je, aby se jejich hudba dotýkala přímo Boha. A tak se na tuto cestu objevování a zakoušení Boha vydejme spolu s americkou kapelou SONICFLOOd, která dnes bude znít nejenom na vlnách našeho rádia, ale snad taky na vlnách našich srdcí, naplněných chválou Pána.


1. píseň: Open The Eyes Of My Heart


Otevři mé oči Pane, oči mého srdce, toužím Tě vidět. Jen Ty jsi svatý, ó Pane, vyvýšený ve své slávě. Dej nám svou lásku. Voláme: sláva, sláva, sláva!“

Tato slova známé chvály Open The Eyes Of My Heart, která nám právě dozněla a kterou můžete slyšet v podání mnoha známých kapel, jako by se chtěla stát modlitbou. Modlitbou za sílu k naplnění motta, které zní: „Potřebujeme být v jednotě s každým otevřeným a zapáleným srdcem.“ Jedná se totiž o motto Benefičního koncertu „PRO UKRAJINU“, který se uskuteční 18. července v 19.30 hodin na Velehradě v rámci setkání mladých křesťanů z Čech a Slovenska s názvem ActIv8. A právě zde se můžete spojit živě v hudební modlitbě chval právě spolu se SONICFLOOd, taky s jejich předkapelou Tretím dňom ze Slovenska a hlavně spolu až s 10-ti tisícem mladých křesťanů od nás i z okolních států, pro které se toto setkání připravuje.


2. píseň: Your Love Goes On Forever


A proč zrovna Benefiční koncert na pomoc Ukrajině? Ukrajina je nejchudší zemí Evropy. Po rozpadu Sovětského svazu, kdy zaniklo 90 % průmyslu a výroby, se tato země snaží ekonomicky vzpamatovat. V současnosti vycestovalo za prací a v zahraničí pobývá osm milionů Ukrajinců. Narůstá tak počet rozvrácených rodin, přibývá dětí ulice, sirotků, opuštěných starých lidí. Zmírnit tuto bídu se již čtrnáctým rokem snaží svou misií slovenský kněz P. Peter Krenický. Působí v oblasti Podkarpatské Rusi, která byla kdysi z 95 % katolická. Po válce však byli kněží postříleni, odvezeni na dalekou Sibiř, katolická církev zlikvidována. Jeho misie je zápasem o zachování lidské důstojnosti, pomáhá lidem vrátit sebedůvěru a odpovědnost za své osudy. Za dobu svého působení obnovil 38 farností a postavil 28 kostelů. Není zastáncem masové humanitární pomoci. Nabízí lidem práci při stavbách kostelů, v pomoci nejubožejším, při práci s mládeží. Zajišťuje možnosti vzdělání, podporuje kulturní tradice. Snaží se do vyprahlých srdcí zasít naději, kterou čerpá z častých nočních bdění: „Když se všichni sejdeme a modlíme se do rána, tak nám Bůh dodává síly, ukazuje, že on ještě z Karpat neodešel. Je to ohromný zážitek – vidět, jak lidé prožívají tu noc, jak se během ní mění a jak se v jejich tvářích rodí radost a optimismus.“


3. píseň: Save Me (New Studio Track)


Stejně jako se P. Krenický snaží svou činností a svým životem ukazovat lidem na Ukrajině, že Bůh je živý a dotýká se našich životů, přesně o to samé jde i kapele SONICFLOOd. Jsou známí jako „Otcové moderní worship music“ již od roku 1999, kdy vydali své první album. Je sice fakt, že hned v roce 2000 kapela obměnila svou sestavu, ale ta pokračovala v nastoupené cestě chval. O jejich kvalitách svědčí jak nominace na cenu Grammy, prodej více jak 1,5 miliónů nahrávek, tak taky převzetí cen Dove v kategoriích Praise and Worship Album a Compilation Album of the Year. Ovšem tyto ceny nejsou pro kapelu tím podstatným, proč tvoří svou hudbu. Cíl SONICFLOOd je vždycky zaměřený na chválení Boha a to za všech okolností.


4. píseň: God Is Here


Pramen upřímné chvály je možné hledat v zázračně uzdravené nemoci frontmana skupiny Ricka Heila. Na každém koncertě se Rick nebojí vyprávět své svědectví o důkazu toho, jak jej Bůh provedl skrze smrtelné onemocnění, které se jmenuje Crohnova choroba (velmi bolestivé onemocnění střev), se kterým žil po většinu svého života. Jeho svědetcví je následováno tzv. „ministry time“ (časem služby), kdy skupina sejde z pódia a modlí se s těmi, kteří k nim přijdou. Toto svědectví nás snad rozezvučí k oslavě Boha i na Velehradě, stejně jako píseň Cry Holy z Rickova pera:

Každé slunce, měsíc a hvězda, všichni vypovídají, kdo jsi. Uticháme v úžasu. Každé slovo a skutek člověka, každé moře a zrnko písku, všechno stvoření mluví.

A proto zpíváme, abychom hlásali Tvoji vznešenost. Nechť se Země raduje, zpívá jedním hlasem. Nechť lidé provolávají Svatý, Svatý Pán, každé stvoření zpívá chvály Králi, každé stvoření volá svatý je Pán, Svatý je Pán.

Všechny písně zpívané na Zemi nikdy nezachytí Tvoji cenu. Uticháme v úžasu. Kéž každé pokorné srdce teď vidí krásu Tvé vznešenosti...“


5. píseň: Cry Holy (na konci stáhnout a nechat tam jakoby jeho svědectví, které se začne číst)


Bůh mě léčil skrz naskrz,“ říká své svědectví zpěvák Rick Heil. „Když mi bylo 11, moje diagnóza dostala jméno: Crohnova choroba, která nemá žádný způsob léčení. Odstranili mi asi 8 stop střev. Začal jsem být zahořklý a naštvaný na Boha. Ale nakonec Bůh ve svém milosrdenství přinesl do mého života lidi, kteří mi ukázali lásku a odvážně hlásali Jeho Slovo. Vykročil jsem a chtěl jsem všechno naplno odevzdat Bohu. Začal jsem věřit v Boha a říkat mu, že bez ohledu na to, co se stane, budu Ho chválit. Byl jsem uvnitř navždy změněn. Později jsem absolvoval nějaká vyšetření na Clevelend Clinic. Potkal jsem křesťanského chirurga Dr. Churche. Vzal několik palců zjizvené tkáně z předchozí operace a nenašel žádné známky Crohnovy choroby! Nebyla tam žádná nemoc, kterou by bylo potřeba léčit. Byla tam místa, kde se nemoc mohla znovu objevit, ale tkáň byla zdravá! Bohu buď sláva!“


6. píseň: Everlasting


Proto se Rick nadchl chválit Boha za to, jak mu navrátil zdraví. Bez ohledu na to, jak se zrovna psychicky cítí. Zároveň si ale uvědomuje, jak je lehké začít pochybovat, jak je lehké začít věřit, že Bůh neví o našich problémech. „To je něco, s čím jsem bojoval během své nemoci a během vztahů, které se zkazily“ přiznává. „Když začneme takhle obchodovat, je lehké začít obviňovat Boha za bolest a zranění v našich životech.“ Proto Rick doufá, že každý, kdo poslouchá jejich hudbu, začne opravdově věřit v Boží slib, že On má plán, díky kterému se nám bude dařit a že nám nechce ublížit. „Myslím, že chvála je nejsilnější zbraň, kterou máme, abychom bojovali s negativními zprávami. Jsi to, čím jsi naplněn. Veliká věc na chvále je to, že je vždycky k dispozici. Když se cítíš přemožený tímto životem, můžeš začít zpívat a nechat Pána, aby ti pomohl a dal ti nový pohled.“


7. píseň: Resonate


Kromě svých vystoupení v USA SONICFLOOd uspořádali mnoho zámořských koncertů například v Austrálii, na Bahamách, v Malajsii, Singapuru, Jižní Africe, Mexiku, Anglii, Severním Irsku, Švýcarsku, Thajsku nebo taky v Turecku. Album, ze kterého si dnes pouštíme písničky, je z roku 2006 a nese název Glimpse: Živá nahrávka z celého světa.Snaží se zachytit atmosféru některých zámořských koncertů, ke kterým se přidá i ten na Velehradě, kde můžete být i vy.


8. píseň: I Want To Know You


Co si díky tomuto světovému turné uvědomil baskytarista Grant Norsworthy? Víte, život je jako kniha. Když si však žijete svůj tichý život na jednom místě, tak přečtete jenom jednu stránku. Je to skvělé privilegium být v SONICFLOOd, protože můžete tolik cestovat a přečíst tak i ostatní stránky. A bez ohledu na to, co jsem přečetl, vím, že Bůh je zde. Je tady s novými přáteli, prostě kdekoli, kam jdeme. Byl jsem opravdu pohnut a změnil svoje myšlení, když jsem viděl děti, jak zpívají Bohu, jak zpívají o Ježíši. Zpívají s větším zaujetím, než jaké jsem kdy v životě viděl v našem kostele. Nebo jejich rodiče. Dlouho jsem neviděl tolik bídy a zároveň lidi, kteří by i přes ni tak věřili v Boží pomoc. Bylo úžasné, jak byli zaměřeni na zpívání a jak do toho dávali všechno. Navštívili jsme některé jejich domovy ve slumech. Domy, které byly postaveny na bažině. Přesto jsme viděli štěstí v jejich životech a v jejich domech. Je to opravdu těžké pochopit.“


9. píseň: Infinite Love


SONICFLOOd cítí své poslání taky v tom, aby pomáhali chudým tohoto světa. Proto navázali spolupráci s organizacemi, které podporují chudé děti. Tyto projekty realizují již od roku 2000. Díky svým koncertům tak mohla skupina podpořit již přes 10 000 dětí. Během svého turné v roce 2006, které se jmenovalo This Generation (Tato generace) a během kterého hráli v 60 městech, povzbuzovali návštěvníky, aby více pracovali a podporovali misie ať už doma nebo ve světě. Proto není divu, že se rozhodli podpořit i náš Benefiční koncert pro Ukrajinu 18. července na Velehradě.


10. píseň: You Are


Na závěr chci nám všem popřát, aby nás setkání mládeže na Velehradě 18. – 20. července naplnilo touhou nést celým svým životem do svého okolí poselství ActIv8. Jde totiž o zkratkou na 8. verš 1. kapitoly Skutků apoštolů, kde čteme: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky.

Vyprošujme si k tomu sílu i dnešní poslední písní skupiny SONICFLOOd Lord Of The Dance.

Ty jsi Pán tance. Všichni tančete v Duchu svatém. Všichni milujte toho Pravého, milujte toho Pravého. Nikdo mě nemůže zastavit. Dám všechno, co mám. Budu utíkat k Tobě, utíkat k Tobě jako dítě.

Je to jen ta láska, kterou mám uvnitř (jo, chci ji). Potřebuji Tvou přítomnost ve svém srdci (jo, potřebuji). Chci Tvou lásku víc každým dnem (víc a víc, Pane). A když před Tebou tančím, Pane, budu tančit se vší svou silou.“


11. píseň: Lord Of The Dance

 

Odkazy:

http://activ8.signaly.cz/

http://www.SONICFLOOd.com/

http://hudba.signaly.cz/preklady-pisne - překlady textů SONICFLOOd

http://hudba.signaly.cz/images/stories/ton/3-2000/ - článek i kapele v časopise Tón


2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz