Pokud někoho z vás mrzí, že neměl možnost vyslechnout Pohovku Rádia7 věnovanou u nás stále populárnějšímu zpěvákovi Marku Schulzovi, nemusíte být smutní. Díky tom, že vyšla z našeho pera, můžete se s životem tohoto amerického sportovce, skladatele a zpěváka jejím prostřednictvím seznámit.

Odkazy:

http://www.markschultzmusic.com/index.php

http://www.youtube.com - mnoho Markových klipů

 

 

V Pohovce 9.10. zaznělo…

 

Pohodlně se usaďte, milí posluchači, do naší pomyslné Pohovky. Dnešní hodinu můžete strávit ve společnosti amerického zpěváka Mark Schultze, který si získal srdce mnoha posluchačů nejenom ve světě, ale i u nás. Krásný poslech vám od mikrofonu za autory pořadu Pavla Šupola a Janu Štolfovou přeje Gina.

 

1. píseň: Until I See You Again

 

Písně Marka Schultze, které nám v dnešní hodině zazní, jsou z alba Broken & Beautiful. V nich se Mark dotýká okamžiků života, kdy si člověk připadá zlomen. Nezůstává však jen u konstatování toho, že život přináší mnoho těžkého, ale hovoří o naději, spočívající v uzdravující moci, která proudí do našich životů skrze přijetí Boží milosti. Mark má velký dar na psaní písní. Inspiraci dokáže čerpat jak ze života proudícího kolem něj, tak z životů jiných lidí. Má ale taky dar  vzít své posluchače hluboko do své duše, vtáhnout je do hlubin Božího života. Ponořme se tam i následující písní Lord You Are:

„Pane, ty jsi Král celého stvoření. Znáš moje jméno. Ty jsi naděje všech národů, nikdy se nezměníš. Tak stojím, stojím před tebou teď a pozvedám ruce a zpívám ti, protože ty za to stojíš. Ty jsi píseň ve mně, toužím po tobě. Pane, tvá slova jsou vepsaná hluboko ve mně, vyslovované milostí. Pane, ty jsi skála všech mých let, moje pomoc a síla...“  

 

2. píseň:Lord You Are

 

Mark Schultz vyrůstal v městečku Colby ve státě Kansas v rodině hluboce věřících rodičů. Ke svému dětství se vrací v písni Everything To Me. „Byl jsem adoptován a prostě jsem chtěl o tom napsat píseň,“ říká Mark. Ke spolupráci si přizval zpěvačku Cindy Morgen, se kterou diskutoval nad láskou a kuráží, jakou musela mít žena, která se vzdala svého dítěte. Důvodem byla skutečnost, že své dítě není schopná zaopatřit. „Měl jsem tak dobrý život, měl jsem ty nejlepší rodiče na světě, tak jsem chtěl, aby to byla píseň poděkování mé biologické mámě za to, že mi dala příležitost žít. Je to jako bych ji vzal za ruku a vedl mým životem, kdy jsem byl malý a hrál baseball s mým otcem, kdy se máma s tátou se mnou večer modlili a máma mi pak četla povídky na dobrou noc. Pak se vracím k tomu, jaké by to bylo, kdyby jsme se potkali na ulici.“ Mark doufá, že píseň přinese klid ženám, které daly děti k adopci. Chtěl říct své biologické mámě a všem maminkám, že život je výjimečný a už jen dostat šanci žít je něco nádherného. Na problematiku sirotků se loni snažil taky

 

3. píseň:Everything To Me

Mark chtěl být od mládí zpěvákem a rozhodl si tento sen splnit. Po dokončení univerzity se v roce 1994 přestěhoval do Nashvillu s nadějí, že svou touhu naplní, stane se zpěvákem a že bude psát písničky. Přišlo však zklamání. 8 měsíců si musel vydělávat na živobytí. Pracoval jako číšník v hotelu a byl připraven to vzdát a vrátit se domů. „Bylo to strašných osm měsíců, s muzikou se nedělo vůbec nic“, vzpomíná Mark. „Pořád jsem přemýšlel, že jestli je nějaký Bůh na nebi, tak ať mi, prosím, z tohoto pomůže.“ Krátce potom Mark obsluhoval jednoho mladého pastora. Ten kluk si myslel, že má Mark nadání na práci se středoškolskou mládeží. Mark si naopak myslel, že je to blázen. Pastor ale trval na svém. O tři měsíce později byl Mark jeho novým vedoucím mládeže. „Dělal jsem to jenom proto, aby mi už dal pokoj, ale do těch dětí jsem se zamiloval.“

 

4. píseň: Now That You've Come Into My Life

 

Jednou jej přijeli navštívit jeho rodiče a když stáli před věhlasnou koncertní halou, jeho otec se na něj podíval a řekl mu, že tam bude jednou hrát. Mark si to tehdy nedovedl představit. Sloužil jako vedoucí mládeže a přestože mládež i dospělí jeho hudbu milovali, nevěděl, jestli se jeho publikum rozroste za zdi jejich kostela. Všichni mu však dodávali odvahy a tak se rozhodl pronajmout si halu, u které otec prohlásil, že tam bude koncertovat. Byl rozhodnut odehrát koncert i za cenu, že na něj lidé nepřijdou. Hlediště se nakonec zaplnilo do posledního místa a Mark si je získal tím, čím je znám i dnes po celém světě. „Nejsem skvělý autor písní, ani nejsem skvělý hráč na klavír, ale před lidmi jsem toho schopný. Když zpívám, mohou cítit srdce a to je to, co jimi hýbe,“ říká skromně.

 

5. píseň: 1,000 Miles

 

Markova skromnost odráží jeho velké hudební i lidské kvality. Jeho první úkol při práci s mládeží byl napsat písničku pro nastartování nového společenství. Výsledkem byla píseň „I Am the Way,“ která se pak stala první písní na jeho debutovém albu, jež vyšlo v roce 2000. Stala se zároveň prvním z jeho 7 rádiových hitů No. 1. K tomu Mark skromně dodává: „Nepsal jsem tyto písničky, abych z nich udělal nahrávku. Psal jsem jen o svých zkušenostech a pro svoje společenství, abych tak poděkoval za všechno, co pro mě udělali.“ I přes jeho skromnost dodejme, že tato jeho pilotní skladba byla vyhlášena jako křesťanská píseň roku 2001 a k tomuto ocenění se od té doby přidalo mnoho dalších včetně převzetí cen Dove Award. Jeho píseň „Letters from War“ byla vybrána v roce 2004 za song americké armády.

 

6. píseň: Letters From War (z WOW 2005) nebo Until I See You Again (Ballad Version)

 

Markovo srdce vložené do písní přivádí posluchače k tomu, že se jim příběh písně odehrává v mysli. Tak se při písni „Walking Her Home“ ocitáme ve velkém příběhu lásky. „Ta píseň je o synu, které dává slib svému otci,“ vysvětluje Mark. „Před tím, než syn odchází na své první  rande, tak mu táta říká: ‚Slib mi, že ji nikdy neopustíš.‘ A syn tento slib naplní v písni až do konce života své ženy, kterou drží za ruku, když odchází k Pánu. Tak tento příběh doplněný tou správnou melodií narůstá. Tím nechci, říct, že ostatní písně, které nemají tak silný příběh, tohle nedokáží, ale z nějakého důvodu miluji, když si můžu představit příběh ve své hlavě, zatímco poslouchám píseň. Můžeš si pak tyto obrazy vkládat do mysli a cokoliv si do ní vložíš, stáváš se tím. Myslím, že když hraješ píseň znova a znova, tvá mysl ti pomůže tento příběh převést i do tvého reálného života. Myslím, že je to důležité,“ uzavírá Mark.

 

7. píseň: Walking Her Home

 

Markovým přáním jistě je, aby se lidí mocně dotýkaly nejenom písně vypravující o lidských vztazích, ale především příběhy dotýkající se našeho vztahu k Pánu. Možná právě proto napsal píseň „She Was Watching“ vyprávějící příběh malé dívky, která vidí u svých rodičů příklad živé víry. Tento příklad je pro ni tak silný, že chce být jako oni. Tato energická zpráva pro rodiče přišla jako inspirace písně po jednom kázání: „Jedna část kázání byla: Víra není naučená, je okoukaná vašimi dětmi. Více poslouchají, když ji opravdu žijete navenek. Je to o dětech, které se dívají a pak se přetvářejí podle svých rodičů.“

 

8. píseň: She Was Watching

 

Každý z nás poznal ve svém životě okamžiky, kdy jsme zakoušeli blízkost Boha a jindy naopak jsme se cítili osamoceni. Zkušení duchovní autoři říkají, že v takových chvílích je třeba vytrvat ve víře i modlitbě. K nim se připojuje i Mark se svou písní 40 Days. „Pane, šel jsem na vrcholek hory, abych byl s tebou. Cítil jsem tvou milost, jak padala dolů jako déšť a já jsem byl úplně nový. Ale jsou chvíle jako teď, kdy jsem úplně vyschlý a je to jako 40 dní na poušti, ten pocit, že jsem navždy ztracený. Pláči pro tebe, ale i v těchto 40 dnech tě budu hledat, protože věřím, že tys mě dovedl až sem. Pane, tvé cesty nejsou mé vlastní, ale věřím ti. Pane, ty říkáš: Nejsi sám, protože já jsem s tebou. Ale jsou chvíle jako teď, kdy jsi  k nenalezení. Přesto jsi se mnou, nikdy mě neopustíš. Dokonce i když se můj svět otočí vzhůru nohama, protože přicházejí chvíle jako teď, kdy budu nějak věřit. Existuje světlo na konci tunelu… já vím.“

 

9. píseň: 40 Days

 

Pokračujme Markovou modlitbou v písni God Of Life: „Bože života, Pane všech, slyš mou modlitbu, slyš mé volání. Vem si tento život, vem si ho celý. Rozhoř jej ve mně, ukaž jej. Nech tento život zde na zemi a nech jej vrátit se ozvěnou. Věřím v tebe, Bože života, věřím v tebe, Bože života, Pane pravdy. Nech mě žít, abych Tě uctíval, tak tě mohou všichni slyšet a všichni tě mohou znát, že jsi Bůh, Bůh naděje. Budu tě uctívat mým srdcem i mou duší. Budu tě uctívat, Bože života, Pane všech. Slyš mou modlitbu, slyš mé volání. Ukaž mi ten život, nech ho, aby se ozýval. Věřím v tebe.“

 

10. píseň: God Of Life

 

Mark je taky znám jako sportovec, který se loni vydal na kole napříč USA, aby tímto způsobem pomohl sirotkům a opuštěným dětem. Jsem vděčný za život tohoto zpěváka, sportovce, vedoucího mládeže, skrze kterého můžeme poznávat Pána života, Boha všech,  Boha naděje. Přeji nám všem, aby nás naděje v Něj provázela především v okamžicích, kdy do našich životů přichází zkouška a mnohdy zlomení. Ať jsme uzdravováni Boží milostí, která chce proudit do našich životů…

 

11. píseň: Broken And Beautiful  

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz