Když jsem v době postní psal scénář Pohovky pro Rádio7, byl jsem nadšený životními svědectvími hudebníků kapely Arky Noego. Začtěte se do nich taky a nalaďte se na jejich koncert v Brně 26.9., kdy vystoupí na Koncertě naděje.

 

Snad ještě prozradím, že o Arce chystám další scénář a poslechnout si o nich nový pořad můžete na Rádiu7 ve čtvrtek 17.9. od 20 hodin a v repríze pak v úterý 22.9. od 15 hodin.

 

Pěkné naladění přeje Pavel Šupol

Odkazy:

http://www.arkanoego.pl/

http://www.youtube.com/ – Arka na YouTube

http://www.biskupstvi.cz/papezvbrne 

http://www.radio7.cz/

 

 

Píseň: Mamy Czas (CD: Mamatata mam 2 lata!)

 

Úvodní píseň nám doslova odtikala dalších 60 minut příjemné muziky a taky napověděla, že dnešní Pohovka bude v mnohém jiná. Už jen proto, že si většinou představujeme dospělé zpěváky, zatímco o dnešní hudbu se postará polská dětská skupina Arka Noego (Archa Noemova). Jiná může taky být tím, že se bude věnovat tématu obrácení, o kterém se hodně mluví např. v době postní, ale která je aktuálním tématem pro každý den našeho života.

Od mikrofonu vás zdraví i za autora pořadu Pavla Šupola Petra Eliášová a Daniel Zeman.

 

Píseň: Niedziela (CD Daj na zgode)

 

Co si ale pod tím pojmem obrácení představit? Obrácení se dá charakterizovat na základě mnoha textů Písma svatého, já jsem pro tuto chvíli vybral jeden úryvek z 2. kapitoly proroka Joela: „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání...“ (Joel 2:12-14a) 

Řeč je zde o navrácení srdce k Bohu, kterého jímá lítost nad každým zlem v našem životě. Když mluvíme o obrácení, jde při něm o tuto vnitřní přeměnu srdce. Je to průlomová situace, která se dá popsat jako osobní setkání s Bohem a jeho Synem Ježíšem Kristem. Tohle zakusili ve svých životech i rodiče dětí z Arky Noego a chtějí se o to podělit. Zakusili Boha, který se jim ukázal jako milující Otec a oni zatoužili navrátit se k Němu.

 

Píseň: Wszystko Tobie oddac pragne (CD Od rana do wieczora)

 

Arku Noego založil Robert Fridrich. Vyrůstal v prostředí víry, ale již ve třetí třídě se rozhodl pro život bez náboženství. Později byl lídrem metalové skupiny Acid Drinkers. V roce 1993 na vrcholu popularity této skupiny onemocněl. To, co si tehdy uvědomil, shrnul slovy:

 „Za svůj život jsem nahrál několik desek s různými kapelami. Procestoval jsem kus světa. Byl jsem nadaný umělecky. Měl jsem tři zdravé děti,  zdravou rodinu. A najednou se ukázalo, že jsem byl prázdný. To všechno, co jsem měl, bylo nic. Musel jsem se podrobit dvěma operacím srdce. Měl jsem šanci setkat se tváří v tvář se smrtí, protože první operace se nezdařila. Opravdu jsem umíral. To nebyl film z kina, ani knížka, to byl fakt mého života. Když se zkracoval čas mého života, měl jsem možnost si uvědomit pravdu, kým jsem, kam směřuji a co dělám. Cítil jsem se osamělý. Nevěděl jsem, co dál. Věděl jsem, že umírám.“

 

Píseň: Moje serce spi (CD Daj na zgode)

 

Dotek smrti a vědomí toho, že by zemřel prázdný a osamělý, jej přivedl k návratu k Bohu. „Když jsem pozval pána Boha do mého života, řekl jsem si, dobře, souhlasím. Budeš v mém životě. Konej. Ukaž mi, že jsi. A On mi to začal ukazovat. Jeden z prvních projevů byl, že jsem se začal cítit být milován. Necítil jsem se ohrožený. Necítil jsem se zneužívaný, naopak hodně svobodný.“ Později opustil svou metalovou kapelu a začal hrát v evangelizační kapele 2 TM2,3 kde našel spoluhráče s podobnou cestou k víře.

 

Píseň: Alleluja I Hosanna (CD Mamatata mam 2 lata!)

 

Jedním z jeho spoluhráčů je i Darek Malejonek, který dříve hrál v kapele Houk, což byla vůbec první polská kapela, která se dostala na MTV. On sám poznal domnělé štěstí, které mu přinášela sláva rockového zpěváka. Řekl: „Můj život, stejně jako dějiny lidstva, se dá rozdělit na dvě části: před Kristem a po Kristu. Ten okamžik, kdy jsem se znovu narodil, kdy jsem dostal nové srdce, byl bodem zvratu, největší revoluce v mém životě. Vlastně celý můj život bylo chození na protézách. Na protézách štěstí. Na protézách svobody. Na protézách milosti. Celou dobu, to bylo jen hledání. Teprve když jsem potkal Krista, obdržel jsem pravdivé štěstí, pravdivou lásku, pravdivé světlo, pravdivé poznání toho, čím jsem.“

 

Píseň: O Stworzycielu Duchu przyjdz (CD Daj na zgode)

Píseň: Wszystkie nasze dzienne sprawy (CD Od rana do wieczora)

 

Známe to i z našeho života. Když je všechno OK, cítíme se silní, soběstační, nezávislí. Ale stačí chvíle, jeden okamžik, kdy ztrácíme někoho blízkého, zemře někdo, koho máme rádi, nebo máme nevyléčitelnou nemoc a všechno se mění. Pozorujeme na tom naši bezbrannost. Zakoušíme samotu. To prožívají i mnozí ze zpěváků, stejně jako to popisuje Darek: „Rock je pro mladé náboženstvím, něčím opravdu důležitým, a někdy dokonce i nejdůležitějším. A bohužel, pravda je smutná, protože ti lidé, kteří jsou na scéně 2 hodiny bohy rocku, jsou často za scénou osamělými osobami s prázdným srdcem… Ve všech krizových situacích se začínáme ptát, proč se to všechno děje. Ptáme se na smysl života a hledáme řešení této situace v něčem vyšším a to je čas, kdy se můžeme potkat s Bohem, který nás zná, který nás miluje. Bible tuto zkušenost označuje jako znovuzrození.“

 

Píseň: Nie lekaj sie (CD Daj na zgode)

 

Osobní setkání s Bohem – znovuzrození, však neznamená okamžité vyřešení všech našich problémů, ale stává se největším okamžikem našeho života, který nám pomáhá překonávat těžkosti. Kdo toto prožil, cítí potřebu o tom hovořit druhým. Darkovo svědectví zní: „Můžeš říkat Ježíši - lháři. Můžeš mu říct, že je šílencem. Můžeš mu říct, že je schizofrenikem. Můžeš na něj plivat. Můžeš ho dokonce zabít. Ale můžeš taky před ním padnout na kolena a říct: Ježíši Kriste, můj Bože, můj Pane, ty jsi mě vytrhl z temnoty, ze dna zkázy a Ty jsi mi dal nový život. Dal jsi mi štěstí.

Ježíš tě miluje. Ježíš miluje každého člověka. On zná všechny. On zná všechny jménem. Všichni pro něj mají cenu. A miluje tě láskou, kterou si ani nedokážeš představit. Chce ti pomoci z tvého utrpení. Chce na sebe vzít celou váhu tvého neštěstí, tvého utrpení, tvou osamělost, tvou bolest. Všechno to může vzít na sebe, protože je Bohem a to Bohem, který tě miluje a má moc, aby to udělal stejně, jako to udělal pro mě a pro mé přátele.“

 

Píseň: Twoje Światlo (CD Mamatata mam 2 lata!)

 

V roce 1999 založil Robert Fridrich Arku Noego, ve které sice zpívají děti, ale vše skládají a hrají tátové, kteří kromě Arky hrají každý v různých křesťanských kapelách. Dětské hlasy patří nejenom vlastním synům a dcerám většiny hudebníků, ale i těm, které si postupně adoptovali. V roce 2000 vydala Arka svoji první desku „Agu gu“, která si získala nebývalou oblibu. Prodalo se jí přes 600 000 ks a získala čtyři hudební ocenění. Podobných úspěchů dosáhlo i všech následujících 7 desek. Kromě zpívání taky tvořili televizní pořad pro děti Zrno.

 

Píseň: ZGADZAM SIĘ (CD NIE MA TO TAMTO - SUBITO SANTO!)

 

Samotný zakladatel Robert Fridrich vychovává šest dětí.  Vzorem otce je pro něj postava samého Boha Otce, který je milosrdný a trpělivý. Při výchově se snaží, aby odlesk nebeského Otce zažili jeho děti a tím sami našli osobní vztah k Bohu. Říká: „Chci, aby mě mé děti milovaly a chci, aby měly jistotu, že se o mně můžou opřít, ale chápu, že přijde taková chvíle, kdy se moje autorita v jejích očích začne ztrácet. Proto je nejdůležitější, aby byl pro ně autoritou Ježíš. Jinak budou v životě hodně trpět, protože začnou odpovědi na nejdůležitější otázky hledat na koncertech, v barech, v internetových kavárnách, všude tam, kde zrovna tyto odpovědi nemůžou najít, protože tam prostě nejsou. O tom také zkoušíme zpívat s „Arkou“, proto existuje.“

 

Píseň: DOBRZE, ŻE JESTEŚ (CD NIE MA TO TAMTO - SUBITO SANTO!)

 

Jsem vděčný za svědectví života s Bohem členů Arky Noego. Chtěl bych nám všem popřát, aby se každý den proměnil v naše osobní setkání s Kristem. Tím, který prošel branou smrti, aby nás jednou touto branou šťastně uvedl do náruče věčně milujícího Otce. Buďte požehnaní. S poslední písní se loučí autor pořadu Pavel Šupol a od mikrofonu Petra Eliášová, Danile Zeman a Arka Noego.

 

Píseň: TUP TUP PUK PUK (CD NIE MA TO TAMTO - SUBITO SANTO!)

 

Píseň: O Stworzycielu Duchu przyjdz - Instrumental (CD Daj na zgode)

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz