Když mi volali z rádia Proglas a Rádia7 ohledně informací ke koncertu Kreyson a Stryper, který bude již tento pátek 22.1. v Praze, jedna z otázek padla, proč zrovna Kreyson je předkapelou. Mou odpovědí bylo, že je to samozřejmě věc pořadatele a jeho stanovisko neznám, ale vidím jistou spojitost ve velmi podobné hudební éře a úspěších obou skupin. Poslední, co je pro mě skutečně přesvědčivé, jsou texty z posledního alba, které vyšlo loni Kreysonu v USA. Posuďte sami.

 

V rozhovoru do diplomky mi Láďa před dvěma lety řekl:

Jak jsem říkal, mám sedm zlatých desek, mám nějakou diamantovou, ale to není to, pro co bych už psal písničky. Bylo by to pro mě málo. Chtěl bych ve svých textech sdělovat milost Pána. To je můj sen, ke kterému jdu. Za to se modlím.“

Zdá se, že jeho modlitby Bůh slyšel, protože jej oslovilo americké vydavatelství Retroactive Records, aby pro ně natočil CD s názvem „20 Years of Kreyson.“ A právě zde Láďa plně otevřel své srdce svým posluchačům i Bohu.

 

Odkazy:
http://www.ladakrizek.com
http://www.myspace.com/kreysonnet

 

 

 

1. Soudný den

 

Světlo žhnoucí jako oheň z nebe

Roztříští noc vítězným pokřikem

Andělé z nebes

Slétají se kol kolem

Svatá armáda přistává a vyráží vpřed

 

Jak mudrci dávno předpověděli

Jak dávní proroci prorokovali

Jak On sám řekl, nebesa se otevřou

Jak jste o tom četli, ten čas právě nastal

 

Ó, Kreyson – letky andělů

Ó, soudný den – světlo navždycky

 

Michael a andělé světla,

plameny v očích, jdou nezadržitelně vpřed

Satan, princ smrti a pekel

Je konečně poražen a už nikdy nevstane

 

Zkuste jim uniknout, démoni noci

Ale nakonec nebude kam

Ježíš Král se vrátí ve slávě

Přichází, aby vládl navždy

 

Jak On sám řekl, nebesa se otevřou

Jak jste o tom četli, ten čas právě nastal

 

Ó, Kreyson – letky andělů

Ó, soudný den – světlo navždycky

 

 

 

2. Kletby a pláč

 

Kletby a pláč už napořád

 

Všechno, co znali,

Rozdrtily vlny,

Přikrylo hromobití

Rozběsněného moře

Visí na kusu dřeva

A hledají břeh

Ale po zemi nikde ani památky

 

Proroci Hospodina

A poslové od Boha

Se snažili je všechny varovat,

Že se blíží soud

Nikdo jim ale nevěřil,

Až do chvíle, kdy se spustil déšť

A teď po zemi nikde ani památky

 

Nechtěli poslouchat,

Když Bůh volal

A teď jeho soud

Padá jako hořký déšť

 

S kletbami a pláčem

Bojují proti větru a vlnám

Kletby a pláč

Už napořád, už napořád

 

Všechno, co znali,

Rozdrtily vlny,

Přikrylo hromobití

Rozběsněného moře

Visí na kusu dřeva

A hledají břeh

Ale po zemi nikde ani památky

 

S kletbami a pláčem

Bojují proti větru a vlnám

Kletby a pláč

Už napořád, už napořád

 

S kletbami a pláčem

Bojují proti větru a vlnám

Kletby a pláč

Už napořád, už napořád

 

 

3. Deset

 

Uprostřed noci

Příšery stínů a spárů

Na tebe čekají

Až zavrávoráš a upadneš

 

Pokud tě dokáží oslepit

Rozervou na cáry tvé srdce

A stáhnou tě dolů

Stáhnou tě do temnoty

 

Jsou všude okolo

Temnota tě obkličuje

Jsi sám

Nemáš šanci vyhrát

 

Najednou si uvědomíš,

Že máš v ruce velkou sílu:

 

Deset perel svaté moudrosti

Ti posvítí na cestu, jen

Deset, poklad z hory

Tě povede nejtemnější nocí

 

Světlo a tma

Teď nám všem na očích

Vytesané do kamenných desek

Vůle Boha svatého

 

Deset perel svaté moudrosti

Ti posvítí na cestu, jen

Deset, poklad z hory

Tě povede nejtemnější nocí

 

 

4. Volej a křič

 

Když jsi úplně sám

A nikdo neslyší tvůj pláč

Když každý den je jenom

Další příležitostí umřít

Existuje někdo,

Kdo cítí tu bolest uvnitř tebe

A čeká, až uslyšíš jeho volání

A zakřičíš

 

Když hledáš

Odpověď ve hvězdách

Nezapomeň

Naslouchat ve svém srdci

Ježíš dokáže uzdravit tu bolest,

Která rve tvé srdce na kusy

Dej mu šanci, běž

Čeká na tebe

Není už čas?

 

Křič a volej ho

Křič a zkoušej to

Křič a volej ho

Křič a zkoušej to

 

Křič a volej ho

Křič a zkoušej to

Křič a volej ho

Křič a zkoušej to

 

On zná tvůj smutek

On zná tvou bolest

On to všechno prožil před tebou

Stačí jen jediné:

 

Křič a volej ho

Křič a zkoušej to

Křič a volej ho

Křič a zkoušej to

 

 

5. Hospodin přijde

 

Králové národů, pamatujte:

Žádné zdejší království netrvá navěky.

 

Je jeden Král, který je větší,

Ten bude posuzovat všechny vaše skutky svatým ohněm

 

Pojďte, přijďte blíž

A pokloňte se před ním.

Pojďte, dříve či později

Jej spatříte v celé jeho slávě

 

Hospodin přijde se svým soudem

A my se mu všichni budeme zodpovídat

 

Hospodin přijde se svým soudem

A my se mu všichni budeme zodpovídat

 

Hospodin přijde se svým soudem

A my se mu všichni budeme zodpovídat

 

Hospodin přijde

A všichni se pokloní

 

Hospodin přijde

A všichni se pokloní

 

 

6. Maria

 

Kdo by v sobě mohl mít tolik pravdy, aby nosil

Vlastního Syna Božího, dát mu péči mateřskou

 

Ó Maria,

Chci žít jako ty

Žít se srdcem jako tvé,

Věrné a čisté a pravdivé

 

Plná milosti a opravdové svatosti,

Vytrvalé lásky, neochvějné poslušnosti

Nekonečné víry, mateřské něhy

Ty jsi navěky požehnaná

 

Ó Maria,

Chci žít jako ty

Žít se srdcem jako tvé,

Věrné a čisté a pravdivé

 

Ty víš, že já

Chci žít jako ty

Žít se srdcem jako tvé,

Věrné a čisté a pravdivé

 

Chci žít, žít jako ty,

Žít jako ty, žít jako ty.

 

 

7. Podobenství

 

Semeno padá jako déšť z nebes,

Snáší se sem do mého srdce

Každé je připraveno nést ovoce,

Hledá si místo, kde by mohlo začít růst

 

Ptáci hladoví a temní

Mohou semeno ukrást

Snést se k zemi, sezobat

A zase odletět

 

Výhonky ještě nezakořeněné

Pořád ještě bledé a zelené

Spalovány nemilosrdně žhnoucím sluncem

Mohou zajít žárem, zajít žárem

 

Kde mohou růst a zapustit kořeny?

Kde mohou růst a nést ovoce?

V úrodné půdě…

 

Trní a roští

Může vzrůstat jako plevel,

Dusit celou mou zahradu

Dokud úplně nezahyne, nezahyne

 

Kde mohou růst a zapustit kořeny?

Kde mohou růst a nést ovoce?

 

Kde mohou růst a zapustit kořeny?

Kde mohou růst a nést ovoce?

Hledám úrodnou půdu…

 

Semeno padá jako déšť z nebes,

Snáší se sem do mého srdce

 

 

8. Zůstaň

 

Chceš-li znát Boha

V celé jeho slávě,

Hladovíš-li po poznání

Veškeré jeho milosti a pravdy,

 

Je místo, kam můžeš jít,

Kdykoli se ti zachce,

Místo, kde vždy zjistíš,

Že k tobě mluví.

 

Hlas jemný a jasný

Volá tě, pokud chceš uslyšet:

 

Zůstaň jen chvíli tady na kolenou,

Nechej se naplnit mou láskou a mou pravdou.

Zůstaň jen chvíli tady na kolenou,

Čekám tady jenom proto, aby s tebou hovořil

 

Je místo, kam můžeš jít,

Kdykoli se ti zachce,

Místo, kde vždy zjistíš,

Že k tobě mluví.

 

Odlož svou pýchu stranou

A věnuj mu chvíli

Hlas jemný a jasný

Volá tě, pokud chceš uslyšet:

 

Zůstaň jen chvíli tady na kolenou,

Nechej se naplnit mou láskou a mou pravdou.

Zůstaň jen chvíli tady na kolenou,

Čekám tady jenom proto, aby s tebou hovořil

 

 

9. Přečkej noc

 

Světlo zapadajícího slunce se rychle ztrácí

Po zemi se natahují stíny

Měsíc je tmavý, hvězdy se skryly

Temnota padá kol kolem

 

Ve tmách tušíš pohyb příšer zlých

S nocí nabývají na síle

Volají na tebe, ať se jim vzdáš

Vzdáš se své duše, vzdáš se světla

 

I když se zdá, že temnota

Bude trvat navždy,

Ježíš je Pán světla

Uslyšíš ho, jak volá:

 

Přečkej noc, rozbřesk už přichází,

Den se blíží a až nastane,

Uvidíš, že stojí za to čekání

 

Prostě věř: světlo je všude kolem,

Dívej se srdcem, a ne svýma očima

Nakonec temnota musí ustoupit,

Tak nevěř ďáblovým lžím

 

I když se zdá, že temnota

Bude trvat navždy,

Ježíš je Pán světla

Uslyšíš ho, jak volá:

 

Přečkej noc, rozbřesk už přichází,

Den se blíží a až nastane,

Uvidíš, že stojí za to čekání

 

Přečkej noc, přečkej temnotu,

Nový den už nadchází,

Slunce vyjde, uvidíš.

Jenom vydrž do svítání,

Nepřestávej, nevzdávej se,

Slunce už přichází

 

 

10. Anděl-válečník

 

Nebeské zástupy

Pekelné legie

Se utkali v zápasu

A bitevním polem je tvé srdce

Všude kolem zuří válka,

Nemůžeš jí uniknout

Nevidíš mě,

Ale já jsem tvůj anděl-válečník

 

Ty o tom nevíš,

Ale každý den

Jsi obklopen

Vojáky světla a vojáky temna

Vede se boj o tvou duši

Bojujeme každý den

Ale jenom ty

Můžeš rozhodnout, která strana tě získá

 

Vojáci světla,

Otroci temnoty

Obě strany chtějí tvé srdce

Řekni, na které straně jsi

 

Kolem tebe zuří válka.

Jenom ty můžeš rozhodnout.

Ale já tě mohu chránit,

Protože jsem tvůj anděl-válečník.

 

Vojáci světla,

Otroci temnoty

Obě strany chtějí tvé srdce

Řekni, na které straně jsi

 

Anděl světla

Bojuji o tvoji duši

Anděl světla

Obrať se ke světlu

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz