Rád bych vám představil umělce, který umí zaujmout širokou škálu posluchačů od nejmenších až po devadesátileté. Jedná se o polského skladatele a dirigenta Piotra Rubika, který dokáže komponovat tak, že i většina těch, kteří se označují za odpůrce vážné hudby, odcházejí z jeho koncertů nadšení. Čím to je? Umí propojit klasickou hudbu s populární a tím oslovit.


Narodil se v roce 1968 ve Varšavě. Již v šesti letech u něj objevili rodiče talent a tak jej dali do hudební školy. Jak sám říká, již v mateřské škole měli kapelu, a protože tam bylo dost houslistů, tak jej rodiče přihlásili na violoncello. Zde jsou počátky jeho hlubokého vztahu k hudbě, což jej přirozeně vedlo ke studiu konzervatoře. Po ní studuje hudební akademii Frederika Chopina ve Varšavě a stává se členem světového Orchesru Jeunesses Musicales. Dále studoval hudební kompozici a aranžmá pro filmovou hudbu pod vedením Ennio Morricone v Italské Sieně. Díky tomu můžete slyšet jeho hudbu např. ve filmech Quo Vadis, Prymas či Zemsta. Za svou tvorbu získal několik národních ocenění. Jeho hudba provází hlavní zprávy v televizi a jedno z jeho alb se stalo na začátku nového tisíciletí v Polsku nejprodávanějším.

Nejznámější z jeho díla jsou jeho duchovní oratoria, která představil spolu se svým orchestrem a sborem v mnoha zemích, včetně turné po USA a Kanadě. Nezapomenutelnými pro něj jsou fanoušci na Slovensku, o jejichž věrnosti samotný Rubik prohlásil, že jich má na Facebooku v přátelích víc jak Poláků. Troufnu si tvrdit, že je jedním z mála interpretů, který se nezlobí na své fanoušky, když pirátsky šíří jeho tvorbu. Díky tomu, že se na Slovensku začalo šířit jeho otitulkované oratorium Tu es Petrus, mnozí z nových fanoušků začali mířit na jeho koncerty. Zde vynikali svým nadšením a z mnoha setkání s nimi vznikla myšlenka uspořádat jeho koncert na Slovensku. Po jeho prvním vystoupení 19. června 2010 s oratoriem Tu es Petrus v Trnavě návštěvnost potvrdila jeho oblibu a následné vystoupení s oratoriem Santo Subito bylo naplánováno do Košic, kde Rubik dokázal vyprodat Steel arénu. Poslední jeho vystoupení s jeho výběrem The Best v únoru 2011 v Bratislavě bylo provázeno po každé skladbě dlouhotrvajícím potleskem a díky zájmu byl přidán ještě jeden koncert. O jeho oblibě výmluvně hovoří i to, že koncerty na Slovensku navštívilo již více jak 17 tisíc posluchačů.

Jeho obliba v Polsku i na Slovensku je dána i tím, že jeho dvě oratoria se věnují osobě Jana Pavla II. První z nich „Tu es Petrus“ čerpá z básnické tvorby Jana Pavla II., jeho meditací a nebo z úryvků Písma. Druhé z nich nese název „Santo Subito“ a jeho skladby se věnují životu tohoto velkého muže od jeho narození, povolání ke kněžství, jeho vztahu k lidem a zvláště k mladým, kteří se kolem něj shromažďovali, zvolení kardinálem stejně jako zvolení  papežem, atentátu, jeho mnoha zahraničním cestám a končí jeho odkazem, kdy nám svým odchodem poukázal na důstojnost stáří a umírání.

Na otázku, jak se dostal k myšlence psát právě o Janu Pavlu II., odpověděl Piotr: „Jan Pavel II. Je jediný Polák, který je blízký mnohým národům. Myslím si, že takové osobnosti je potřeba zpřítomňovat v hudebních dílech, vzdávat jim hold. Tu es Petrus měl být narozeninovým dárkem pro papeže. Ale nestihli jsme to, stal se z něj epitaf. Když se začalo hovořit o jeho blahořečení, napsal jsem Santo Subito v naději, že k tomu dojde co nejdříve. Takto vznikla cantobiografie, která přibližuje lidem mnohé chvíle z jeho života a přináší poselství, že člověk žije díky lásce.“

Dalo by se psát o mnoha dalších úspěších Piotra Rubika, ale je nutno taky vzpomenout, že se ve spojitosti s jeho osobou a tvorbou objevuje i kritika. Zatímco jej jedni zbožňují, druzí jej tvrdě kritizují, že nedělá ani vážnou hudbu, ani populární. Na to nejčastěji Piotr reaguje slovy, že on ji nikdy za takovou neoznačoval, protože je to prostě hudba Piotra Rubika. No, utvořte si názor sami. 


Odkazy:
http://rubik.pl
http://www.youtube.com
http://www.tu-es-petrus.pl
http://www.santosubito.cz
http://www.emimusic.cz

Rozhovory:
Ľudia sa pri mojej hudbe menia k lepšiemu
Sláva prišla do pol roka

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz