Paddy Kelly byl zpěvákem slavné skupiny The Kelly Family, zpíval pro miliony lidí, všichni ho znali, milovali. Měl všechno, co si každý v jeho věku přál. Slávu, úspěch, peníze, miliony fanoušků (mezi nimi převahu fanynek), nádherný zámek, ve kterém s rodinou bydlel. I přesto mu něco chybělo.

 

Sice  pocházel z věřící rodiny, ale i on zažil ve svém mládí krizi víry. Uvnitř se cítil prázdný. Začal si klást otázky tak, jako někdy my. Kdo jsem? Proč tu vůbec jsem? Kam vede má cesta? Co dál se svým životem?

Jeho vnitřní hlas ho v těžké chvíli zastavil a nenechal ho, aby se vším skončil. Právě tehdy u něj byl Bůh a pomohl mu rozhodnout se neskončit s životem. Bylo to tak silné, že začal číst Bibli, Evangelium. Začal tedy hledat i v jiných náboženstvích, ale stálo ho to táhlo zpět ke křesťanství. Ježíš ho oslovoval, nedokázal to pospat, ale stále víc věřil, že je.

Něco se v něm zlomilo o okamžiku, když byl k nim domů pozván na večeři místní biskup s kněžími z okolí. Vedle něj seděl mladší kněz a Paddy si kladl otázku, proč z něj vychází takový vnitřní pokoj a vyrovnanost. Vždyť nemá nic z toho bohatství, které má on. Když takhle přemýšlel, pocítil touhu vyzpovídat se z hříchů. Zpověď nebyla nijak zvláštní, ale on věděl, že se jej skrze ni dotýká Bůh. Jednoho dne, když sledoval dokument o Mariánském poutním místě Lurdy ve Franci, zatoužil se tam podívat. Lurdy překonali jeho očekávání. Při jedné večerní modlitbě měl obrovský klid v srdci. Po návratu z Lurd se začal modlit růženec, nejprve méně, později pravidelně. Pak zatoužil navštívit poutní místo Medjugorje, a tak se v roce 2000 vydal se svými dvěma bratry a sestrami na Festivalu mladých.

Krátce po něm jel na setkání s papežem Janem Pavlem II. a slyšel z jeho úst: „Nebojte se být světci nového milénia, když se stanete tím, čím jste, zapálíte celý svět.“

Jeho život se změnil, začal číst Bibli, chodit 5x týdně na mši, jednou měsíčně ke zpovědi. Do Medjugorje se vracel každý rok. Uvěřil tomu, že Bůh je a vede jeho cestu směrem, který je správný.

Později vstoupil do řeholní komunity z komunity sv. Jana. Po několika letech v komunitě vystoupil z řeholního života, protože vnímal volání promlouvat k lidem o Bohu skrze hudbu. Proto se vrátil k sólovému vystupování a možná časem zavítá i k nám.

Podobné příběhy o návratu k Bohu a k praktickému životu z víry prožila celá rodina.

Mimochodem Českou republiku navštívili někteří členové The Kelly Family sólově již několikrát, naposledy Patricia před pár dny 3. března vyprodala Lichtenštejnský palác a 13. 4. navštíví Prahu její bratr Angelo.

 

Kolem Vánoc s některými členy své rodiny navštívili některá města v Německu s muzikálem Stille Nacht. K tomuto projektu vzniklo DVD, které by mělo oficiálně spatřit světlo světa tuto neděli 18.3.

 

 

K tomuto projektu napsal Paddy na svých stránkách:
„V minulých dnech se hodně mluvilo o „comebacku“ The Kelly Family. Chtěli bychom objasnit, že naše vánoční turné neznamená opětné sjednocení nebo návrat skupiny. Mí bratři a sestry se k tomuto projektu připojí v prosinci. Velmi se na koncerty těšíme, ale rádi bychom se vyhnuli určitým věcem. Nechceme, aby publikum mělo špatné očekávání. Něco jako comeback je v příštích pár letech možný; ale v tuto chvíli to není ani návrat ani spolupráce jako Kelly Family.“

Odkazy:

http://www.paddykelly.eu/
http://cs.wikipedia.org/wiki/The_Kelly_Family
http://kellyworld.wz.cz/
http://blessedmary.blog.cz/

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz