Videa

V tyto dny různí hudebníci pouštějí do světa své písně, které hovoří o aktuální situaci. Mezi ně se zařadila i u nás oblíbená Sima Martausová, která vypustila dopředu píseň z připravovaného alba. Napsala k tomu: „Neplánovaně jsem se rozhodla podělit s vámi o klavírní píseň „Láska vyháňa strach“ (jako malé povzbuzení do těchto dní). Věřím, že potěší. Je to píseň, ve které si představuji, jak Bůh promlouvá k člověku, který je v nouzi a čeká Jeho pomoc...“

Dnešní slavnost Zvěstování Páně, která nám 9. měsíců před narozením Krista připomíná události jeho početí, jsou příležitostí proto, abychom tomuto příběhu dali přednost. Popis toho, co vše se dělo a na co mysleli autoři této písně, najdeme v Bibli v evangeliu v 1. kapitole u Matouše, a taky na začátku evangelia podle Lukáše v 1. a 2. kapitole.

Alisa Turner patří mezi ty umělce, kteří mě zaujali nejdříve hudebně a až poté, co se objevil překlad písně, se řadí mezi nejposlouchanější. Připojuji píseň, kterou jsem si nechal přeložit k jedné videoklipové křížové cestě a její text ke mně velmi silně promlouvá zvláště v této době boje s koronavirem.

Zdá se nám v době koronaviru, že jsme něčím omezeni? Pojďme se povzbudit příkladem Nicka Vujicice, co jemu pomohlo překonat takové omezení, jako je život bez rukou a nohou? Vždy, když čtu v evangeliu o uzdravení slepého, tak si na něj vzpomenu. Ten, který je bez rukou a nohou dodává dnes chuť žít lidem po celém světě. Co mu pomohlo? Právě tato událost z evangelia stála za tím, že se jeho život proměnil. Díky zkušenostem s vlastním omezením může pomáhat po celém světě. A nejenom to, nic mu nabrání zkoušet různé sporty, zahrát si ve filmu a získat ocenění za nejlepší hereckou roli nebo třeba nazpívat píseň. Pojďme jej více poznat.

Příběh Adama a Evy a názvem Good dostal příležitost nazpívat Matthew West se zpěvačkou Leigh Nash z kapely Sixpence None The Richer. Příběh o prvotním hříchu, jehož důsledky si neseme všichni, najdeme 1. knize Mojžíšově nazvané Genesis, ve 3. kapitole. V tomto příběhu nejde zdaleka jen o to, že vše od té doby je špatně, že by Bůh na lidi zanevřel. Naopak už zde na samém začátku Bible je vidět neustálý zájem Boha o člověka, je zde silně zastoupeno milosrdenství, kdy jim odpouští a v okamžiku, kdy jim odebírá fíkové listy a dává jim oděv, vrací jim lidskou důstojnost. A i přes těžkosti, které si tímto rozhodnutím přivodili, je jim skrze svou milost neustále nablízku.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz