Videa

Alisa Turner patří mezi ty umělce, kteří mě zaujali nejdříve hudebně a až poté, co se objevil překlad písně, se řadí mezi nejposlouchanější. Připojuji píseň, kterou jsem si nechal přeložit k jedné videoklipové křížové cestě a její text ke mně velmi silně promlouvá zvláště v této době boje s koronavirem.

Příběh Adama a Evy a názvem Good dostal příležitost nazpívat Matthew West se zpěvačkou Leigh Nash z kapely Sixpence None The Richer. Příběh o prvotním hříchu, jehož důsledky si neseme všichni, najdeme 1. knize Mojžíšově nazvané Genesis, ve 3. kapitole. V tomto příběhu nejde zdaleka jen o to, že vše od té doby je špatně, že by Bůh na lidi zanevřel. Naopak už zde na samém začátku Bible je vidět neustálý zájem Boha o člověka, je zde silně zastoupeno milosrdenství, kdy jim odpouští a v okamžiku, kdy jim odebírá fíkové listy a dává jim oděv, vrací jim lidskou důstojnost. A i přes těžkosti, které si tímto rozhodnutím přivodili, je jim skrze svou milost neustále nablízku.

Letos si připomeneme výročí 1600 let od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista.“ I letos vznikla videoklipová modlitba inspirovaná 14 zastaveními křížové cesty dotýkající se i tohoto tématu.

Přiznám se, že když objevím nějaký zajímavý hudební projekt, nedá mi to, abych jej nenechal přeložit a otitulkovat. A jedním z takových je i projekt The Story. Jedná se o převyprávění některých příběhů Bible a biblických postav skrze písně. Pojďte se tentokrát nejenom začíst, ale zaposlouchat do Bible.

Vykročme spolu na cestu do srdce chvály! Tak zní výzva i nabídka Spoločonstva pri Dóme sv. Martina v Bratislavě. V průběhu dvou měsíců mají připravených 8. výzev, 16 inspirativních videí, 56 nabídek čtení z Božího slova týkající se oblasti chval.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz