Dobou velikonoční nás provází četba Skutků apoštolů. Přelomovou událostí je obrácení sv. Pavla, který rozpoutal pronásledování křesťanů, umírají první věřící pro víru. Najednou Pavel se z pronásledovatele stane hlasatelem Krista a jeho skutky jsou provázeny zázraky. Co se ale hlavně mění jak díky pronásledování, tak díky obracení Pavla, je, že se začíná hlásat všem lidem. Apoštolové jsou vyučeni, že zvěst o spáse je určena všem lidem, nejenom vyvolenému národu. Díky tomu se tyto události dotýkají každého z nás i dnes.

V pořadu Tv Noe – Příběh Bible zaznělo:

Zdíša: Dnes se budeme bavit o zajímavé osobnosti – sv. Pavlovi. Kdybych měla říct, co o něm vím, tak toho nebude moc. Vím, že byl z Tarsu, pronásledoval křesťany a taky vím, že prožil obrácení a setkání s Kristem při takovém zajímavém okamžiku a potom se stal apoštolem. Co víc bys mi o něm mohl říct?

O. Pavel: Já bych k tomu dodal, že Pavel musel být člověkem, který hledal Boha. Mužem modlitby, který znal Písmo a díky tomu věděl, co Bůh v dějinách vykonal. A on se snažil tohle skutečně žít. Žil to po svém, jak mu to jeho přesvědčení říkalo, že je to dobré. Než mu Kristus změnil jeho pohled. Dal se mu poznat jako Boží Syn a Pavel se stává zastáncem jeho učení a šíří jej do celého světa.
Zdíša: Ty se jmenuješ taky Pavel, tak jakou zažíváš souvislost s jeho příběhem? Jaký vztah k němu máš?

O. Pavel: Možná to, že životní příběh Pavla je příběhem hledání povolání. A já si vzpomínám na nějakou dobu možná 7. třídy, kdy nám kněz v náboženství řekl, že se máme modlit za své povolání. V té době pro mě sovo povolání znamenalo: tak pane Bože, aby byla krásná, chceme mít 4 děti, protože já pocházím ze 4 dětí a chceme mít dům, kde tyto děti budeme vychovávat a ta rodina bude krásná. A za tohle jsem si říkal: tak za tohle bych se mohl pomodlit. Ta modlitba vypadala ze začátku jen Otče náš. Ale začalo to být pravidelné. A začalo se to nabalovat a z toho Otče náš to už byla delší modlitba a já jsem u toho vydržel. Vstoupil jsem do hledání té dívky. Nebyl jsem ten, který čeká, až ona zaklepe a řekne: Ty ses modlil, Pán Bůh mě poslal, tady jsem. Takže jsem hledal ten vztah a v tom vztahu jsem byl obohacen tím, že člověk je milován a chce učinit toho druhého šťastným. A tohle bylo pro mě velmi silné, protože tohle může prožívat člověk ve vztahu k Bohu. Nicméně my jsem se rozešli a v té bolesti toho rozchodu jsem řekl: Bože a nemodlil jsem se náhodou špatně? Co chceš s mým povoláním v životě? V tom vidím takovou paralelu sebe a sv. Pavla.

Zdíša: A já vidím další paralelu. Interpretem téhle písně je Jeremy Camp, který má docela zajímavý životní příběh v tom, že taky zažil něco, co ho posunulo někam dál. Jeremy Camp měl snoubenku, která asi během 4 měsíců, co se zasnoubili, tak zemřela na rakovinu. A vlastně tento okamžik byl pro Jeremyho impulzem, aby napsal píseň o ní a pro ni.

O. Pavel: Ale on už v té době zpíval, hrál a chválil Boha, díky tomu se i seznámili na chválách. A v tom je možná i paralela našeho života. Že my dostáváme velké věci od Boha a najednou nám je Bůh vezme. To je ten Pavel. On přece chce pro Boha všechno a Bůh řekne: Ale mělo by to být jinak. A v životě Jeremyho to taky takto bylo, možná právě proto ten Pavel, a to volání k Bohu: Bože, jak dál?

17. Move In Me (APOSTLE PAUL) – Jeremy Camp

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz