Když vydávali Elevation Worship 20. března své 12. live album, možná netušili, že jejich píseň The Blessing, kterou nazpívali s Kari Jobe a Cody Carnesem, se stane celosvětovou modlitbou v době koronaviru. Nejenom že se píseň začíná ihned zpívat u nejznámějších worship kapel po celém světě, ale právě videa písní z karantény způsobily to, že tato píseň začíná propojovat lidi napříč církvemi s prosbou o požehnání pro danou zemi.

Píseň vychází z textu Bible z knihy Numeri 6, 22-25, kde čteme:

"Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: ‚Hospodin tě požehná a ochrání tě,
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.‘"

Tato prosba o Boží požehnání se začíná šířit zvláště v zemích, kde zrovna vrcholí pandemie koronaviru. A tak dnes najdeme tuto píseň v mnoha jazycích, ke kterým se přidala i česko-slovenská verze.

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz