Letos jsme si pro Vás připravili trošku netradiční vánoční přání! :-) Sestra Bernadeta se ve svém koutku Vánoc zamýšlí i nad vánoční písní "This Is Christmas" kapely Kutless. A tak se chceme o tohle zamyšlení rozdělit i s vámi. Přejeme pěkný poslech a počteníčko!

 

 

 

 

RADOSTNÉ A HUDEBNĚ NALADĚNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

VŠEM ČTENÁŘŮM NAŠICH STRÁNEK

                               

                                               Have we lost the reason                    „Ztratili jsme důvod,

                                               that we celebrate each year?              který každý rok oslavujeme“?

                                                       

 

Tentokrát bude koutek možná trochu netradiční. Nebudu vycházet z textu Evangelia, ani z Písma. Ráda bych se zamyslela nad tím, proč vůbec slavíme Vánoce.

Všichni zažíváme ty neustále předvánoční stresy, nekonečné fronty a tlačenice v obchodech, neustálé opakování si, komu všemu musím koupit dárek a na koho jsem ještě zapomněl.

 

                                               Could there be something you forgot?    „Je snad něco, na co jsi zapomněl?

                                               Beyond the bows and mistletoe               Kromě přání a jmelí,

                                               The tree with presents wrapped below     stromeček a pod ním zabalené dárky“.

                                                                 

 

Kam se poděl tichý advent plný očekávání příchodu a narození Mesiáše? A pak přijde Štědrý den. Jsou to už pak ty pravé Vánoce? To pravé zaslechnutí tajemného andělského Gloria v našich srdcích?

 

                                           What is Christmas?                        „Co by byly Vánoce?

                                           If the angels never sang                 Kdyby andělé nikdy nezpívali

                                           Glory to the new born king?            Gloria novorozenému králi?

                                           What is Christmas without Christ?    Co by byly Vánoce bez Krista“?

                                                          

 

Ale všichni uvnitř, ve svých srdcích víme, že Vánoce jsou mnohem víc. BŮH SE STAL ČLOVĚKEM. A i když je tato věta v dnešní době hodně zprofanovaná, víme, že to není málo. Bůh, který je Všemohoucí, Vševědoucí a Vševidoucí, tento Bůh se stal člověkem. Omezeným a křehkým člověkem, aby byl jedním z nás, a tak nám dal víc, než bychom mohli žádat. Kvůli nám a pro nás se vzdal toho, čím byl u Otce. Vzdal se celé své slávy a stal se malým dítětem, aby jednou mohl jako dospělý člověk pro záchranu všech lidí zemřít na kříži. Zachránit tu lidskou přirozenost, kterou na sebe jako malé dítě přijal.

 

„Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“.

                          Evangelium podle Matouše 1,21

 

                                           This is Christmas                                     „Toto jsou Vánoce,

                                           It's all about the savior                              když to všechno je kvůli Spasiteli

                                           wrapped in a manger                                položeném do jeslí.

                                           This is Christmas because of Jesus Christ     Vánoce jsou kvůli Ježíši Kristu“.

                                                             

 

Ráda bych vám všem popřála, aby ty letošní Vánoce byly pro vás netradiční, možná trochu jiné. Ať to nejdůležitější pro vás a pro vaše rodiny je, že Vánoce jsou zde kvůli Ježíši. Ať krásně nazdobený stromeček, bohatý štědrovečerní stůl, hromady nádherných dárků a krásné chvíle společně s rodinou strávené a prožité jsou vaším darem položeným k jeslím v Betlémě.

Vaše Bernadeta

 

Zde naleznete odkaz na všechna zamyšlení s. Bernadety: http://kapucinky.kapucini.cz 

 

 

 KUTLESS-THIS IS CHRISTMAS-TOTO JSOU VÁNOCE

 

                        Do you find it hard to sleep tonight                                          Zjistil jsi, že je těžké usnout této noci,

                        Resting by the Christmas lights?                                              odpočívat ve světlech Vánoc?

                        Could there be something you forgot?                                      Je snad něco, na co jsi zapomněl?

                        Beyond the bows and mistletoe                                               Kromě přání a jmelí,

                        The tree with presents wrapped below                                     stromeček a pod ním zabalené dárky.

                        There's more to this                                                               Ale je zde mnohem víc,

                        than you had ever thought                                                     než sis kdy myslel.

 

                        Have we lost the reason                                                         Ztratili jsme důvod,

                        that we celebrate each year?                                                  který každý rok oslavujeme?

 

                        What is Christmas?                                                                Co by byly Vánoce?

                        If there never was a savior                                                    Kdyby nikdy nebyl Spasitel

                        wrapped in a manger                                                            položen do jeslí?

                        What is Christmas without Christ?                                           Co by byly Vánoce bez Krista?

 

                        Remember how the story goes                                                Vzpomínám si, jak příběh pokračuje.

                        God's gift was wrapped in swaddling clothes                             Boží dar byl zabalen do plen.

                        Beneath the star, one great and holy night                                Pod hvězdou, jedné a svaté noci.

                        The shepherds heard the angels sing                                        Pastýři slyšeli zpívat anděly.

                        The wise man brought an offering                                            Mudrci přinesli dar.

                        Peace on Earth began in Bethlehem                                          Pokoj na Zemi začal v Betlémě.

 

                        Have we lost the reason                                                          Ztratili jsme důvod,

                        that we celebrate each year?                                                   který každý rok oslavujeme?

 

                        What is Christmas?                                                                  Co by byly Vánoce?

                        If there never was a savior                                                      Kdyby nikdy nebyl Spasitel

                        wrapped in a manger                                                              položen do jeslí?

                        What is Christmas?                                                                 Co by byly Vánoce?

                        If the angels never sang                                                          Kdyby andělé nikdy nezpívali

                        Glory to the new born k?                                                         Gloria novorozenému králi?

                        What is Christmas without Christ?                                             Co by byly Vánoce bez Krista?

 

                        There'd be no Gloria In excelsis deo                                           Bude znít Gloria In Excelsis Deo

                        Gloria In excelsis deo                                                                Gloria In Excelsis Deo

 

                        What is Christmas? (Joy to the world)                                         Co by byly Vánoce? (Radost světu)

                        If there never was a savior                                                        Kdyby nikdy nebyl Spasitel

                        wrapped in a manger                                                                položen do jeslí?

                        What is Christmas without Christ?                                               Co by byly Vánoce bez Krista?

 

                        This is Christmas                                                                       Toto jsou Vánoce,

                        It's all about the savior                                                               když to všechno je kvůli Spasiteli

                        wrapped in a manger                                                                 položeném do jeslí.

                        This is Christmas because of Jesus Christ                                     Vánoce jsou kvůli Ježíši Kristu.

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz