Dělal jsem přednášku na téma Otázka zla ve světě, která bývá velmi častým argumentem proti víře v Boha. Rozhodl jsem se na tuhle otázku podívat z různých úhlů pohledů, pomocí různých osobností a pomocí různých video zamyšlení. Rád bych se o ni podělil i zde na webu.

 

První, kdo mě velmi oslovil, je Prof. Jan Sokol.

V jednom rozhovoru dostal tuto otázku:

Nejčastější námitkou dnešních ateistů je: Jestliže je Bůh dobrý, jak může dopouštět takové zlo, jako byl třeba holokaust či různé přírodní katastrofy?

Tahle úvaha je už u starého Epikúra, jednoho z prvních filozofických ateistů. Pokud Bůh zlu zabránit nemůže, není to žádný Bůh, a pokud nechce, je sám zlomyslný. To vypadá docela přesvědčivě, dokud se na to člověk nepodívá blíž. Předně: co je to „zlo“? Člověk má pochopitelný sklon považovat za „zlo“ všechno, co mu vadí a překáží. Jenže dnes dobře víme, že třeba bolest je důležitá zpětná vazba – jinak by si člověk nevšiml, že něco není v pořádku. Smrt je pro jednotlivého člověka jistě těžká věc, a přece je pro nás důležitá. Kdybychom byli nesmrtelní, měli bychom na všecko dost času, na životě by nebylo nic dramatického a svět by byl plný otrávených a unavených lidí. Jak říká Hegel, člověk musí umřít také proto, že už všechno ví, všude byl a všemu rozumí. Starý je podle Lévinase ten, kdo je „zakrámovaný sám sebou“. Právě proto, že se člověk životem také opotřebuje, musí ho vystřídat mladí.

Takže bolest a smrt, stejně jako zemětřesení nebo přírodní katastrofy, mohou být tragické, ale nemůžeme je jednoduše považovat za zlo. Život je a musí být křehký a vždycky ohrožený, abychom si ho vážili a museli se o něj starat. Něco jiného je ovšem lidské násilí, vraždy, mučení nebo války. Ale také nenásilné zlo, nenávist a závist, bezcitnost, lhostejnost nebo lež a podvod. Jenže to všechno je lidské zlo, které pášeme jedni na druhých. Je to naše zlo čili hřích.

A proč mu tedy Bůh nezabrání?

Křesťané i Židé věří, že člověk je stvoření Boží a Bůh nás stvořil jako svobodné. Už Adamovi v ráji něco zakázal, ale kolem stromu poznání nepostavil zeď ani plot. Člověk tak Boží zákaz porušit může, ale nemá či nesmí. Kdyby nemohl, byl by jen loutka, a ne svobodná bytost. Takže na rozdíl od Epikúra, který si myslel, že je na světě sám od sebe, je věřící křesťan Bohu především vděčný za všechno, co od něho dostal a dostává, protože si to nemůže sám udělat, vydobýt ani koupit. Je mu vděčný za život a za svět, za štěstí, za lásku nebo za děti. A je mu dvojnásob vděčný za to, že mu dal jeho svobodu – i když ji samozřejmě může zneužít.

Kdyby Bůh zabránil lidskému zlu, vzal by člověku jeho svobodu a tím i jeho poslání, naději a životní smysl. Je totiž na člověku, aby lidskému zlu bránil, aby pomáhal druhým a lámal si hlavu s tím, jak přiblížit království Boží. Takže lidé, kteří jenom naříkají a stěžují si na skutečné i domnělé zlo, dělají dvě chyby. Předně přehlížejí, že všechno to zlé a bolestivé je možné jen proto, že jim Bůh dává život, lásku, naději, štěstí, a navíc svobodu. A zadruhé mu trochu nestoudně vyčítají, co si sami jejím zneužitím způsobují. Ateisty může ovšem aspoň trochu omluvit, že jim to zřejmě nikdo neřekl, kdežto věřící člověk by to vědět určitě měl.

Tomuto tématu se věnoval i rozhlasový pořad ČRo Plus Vertikála s názvem „Zlo na pozadí dobra, dobro na pozadí zla“. Hosty pořadu byly: pedagog ČVUT Josef Zich, psychiatr Ivan David, P. Janem Balíkem as prof. Janem Sokolem.

 

Prof. Tomáš Halík mě oslovil novými pohledy na tyhle otázky.

Z toho všeho mě napadlo, že kdyby vlastně zlo nebylo, nemohli bychom být svědky Božího působení, jeho konání zázraků i dnes. Dokonce Bůh nás zve, abychom na nich měli podíl.

Takové zázraky se mohou dít i skrze hudbu, o tom vypráví známý skladatel a zpěvák chval Matt Redman ve své knize 10000 Dôvodov, která vychází ve slovenském překladu.

 

 

Klip: Matt Redman - 10000 Dôvodov-HD.mp4

 

Smrt blízkého člověka můžeme považovat za zlo, ale taky můžeme díky víře učinit zkušenost naděje, kterou nám dává smrt Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. On sám mnohokrát hovořil o vzkříšení a této naděje se drželi i jeho následovníci. Je ale zvláštní, že něco tak velkého, jako je život věčný, se pro člověka rodí v bolesti a vstupuje se do něj skrze smrt. Je zvláštní, že skrze něco bolestného se rodí to nejvzácnější. Skrze bolest matky přicházíme na svět, často skrze bolest z tohoto světa odcházíme. I příroda k nám může hovořit o něčem vzácném a tak si pomohu příkladem:

Za nejdražší šperky byly v minulosti považovány perly. Ceny těch největších a dokonale kulatých vysoce převyšovaly ceny mnohých vzácných drahokamů.

O původu perel a o jejich vlastnostech vznikaly nejrůznější pověsti. Antická legenda považuje perly za slzy bohů spadlé z nebe, které jsou darem přinášejícím lidem štěstí a lásku.

Skutečnost je oproti takovým pověstem a legendám velmi „šedivá“.

Perla je výsledkem utrpení. Rodí se uvnitř ústřice nebo perlorodky. Vzniká tím, že do schránky ústřice, přesněji řečeno mezi plášť a lasturu vnikne vetřelec kulovitého tvaru například v podobě zrnka písku. Následkem zranění začne ústřice v obranné reakci vylučovat perleťovou hmotu, která se usadí na cizím tělísku. Výsledkem je překrásná perla, která se velmi pomalu zvětšuje.

Ne každá ústřice produkuje perly. Ústřice, která se nezraní, perlu nevytvoří. Perly jsou zahojené, zajizvené rány.

Ježíš prošel branou utrpení a smrti, aby zacelil mnohé rány našich chyb a špatností a získal nám poklad věčnosti. Jestliže my procházíme mnohým v životě podobným, získáváme perlu života věčného.

 

Velmi dojemný příběh je obsažen v životě country zpěváků Joey a Rory Feek, o kterých jsme psali zde. 

Joey v roce 2016 prohrála svůj boj s rakovinou. Žádná píseň ze všech již vydaných písní nezrcadlí boj s rakovinou a manželství s Rory tak, jako píseň When I'm Gone. Vydána byla v roce 2012, srdcervoucí balada vypráví o ženě, kterou povzbuzuje její manžel před tím, než zemře. Tehdy ještě zdravá Joey netušila, že tahle píseň se za 4 roky stane jejich vlastním příběhem. Její odchod k Pánu v březnu 2016 byl provázen společnou modlitbou nejbližších i fanoušků a rozloučení s ní bylo nesenou velkou nadějí.

Je zvláštní, že máme často falešnou představu o štěstí v životě: pokud si náš život skvěle materiálně zajistíme, tak budeme šťastní, díky penězům bude minimum těžkostí a mnohé další. Že tomu tak není, svědčí nejeden rozhovor s nějakou slavnou osobností. Na svou diplomovou práci jsem dělal rozhovor s naším předním zpěvákem Láďou Křížkem o jeho cestě k Bohu po vyprahlosti, kdy měl vše, ale skončil na samotném dně.

Dnes Láďa otevřeně hovoří o své cestě skrze tuto krizi k Bohu.

Nádhernou baladu od Ládi najdete na nové desce Citronu - Rebelie rebelů . Zrcadlí se zde vztah lásky, který můžeme vztáhnout na vztah dvou lidí, ale taky jako vztah Boha k člověku.

V době, kdy Láďa byl na svém vrcholu, vrcholila i mimo Evropu kariéra slavných The Kelly Family. O příbězích největší slávy a přitom největší životní krize Paddyho a Patricie, které vedly k návratu k Bohu, se pokusíme podělit v následujících článcích. Teď se na závěr spolu s nimi pomodleme za ty, kteří právě teď procházejí v životě těžkou zkouškou, protože se jich dotýká bolest, zlo násilí, války, pronásledování...

Pro sebe jsem našel odpověď na otázku, proč Bůh dopouští utrpení, v životě samotném. Ježíš nepřišel utrpení vysvětlit, ani ukončit, ale vzal jej na sebe, a tím mu dal smysl. Takže utrpení se nám nevyhne, ale díky Kristově životě, smrti a zmrtvýchvstání od Boha čerpáme sílu je snášet.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz