Zamyšlení půst

Evangelium na dnešní den Lk 5,27-32:
Ježíš uviděl jednoho celníka - jmenoval se Lévi - jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou!" (Lévi) nechal všeho, vstal a šel za ním. Ve svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi bylo u stolu celé množství celníků a jiných lidí.

Evangelium na dnešní den Mt 9,14-15:

Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se: „Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom se budou postit.

Evangelium na dnešní den Lk 9, 22-25:

Ježíš řekl svým učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.

V době adventní jsme zde zavěšovali na každý den jedno duchovní zamyšlení. Stejně tak i v době postní nám v emailu přistane na každý den jedno zamyšlení, o které se rádi podělíme.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz