Evangelium na dnešní den Mt 21, 33-43.45-46:

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte jiné podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali.

(Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: `Na mého syna budou mít ohled.' Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!' A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné'? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“ Když velekněží a farizeové uslyšeli tato jeho podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu, protože (lidé) ho považovali za proroka.

 

 

Zamyšlení

"Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným." I Tobě se stalo, že Tě lidé zavrhli? Nevěřili Tvým plánům, snům, či opovrhli Tvými schopnostmi?

Bůh by to nikdy neudělal. On Tě stvořil obdivuhodně ("Věc v našich očích obdivuhodná"). Vložil do Tebe schopnosti a talenty, kterými se odlišuješ od jiných. Dává Ti prožívat události a situace, které Tě vyzbrojují mimořádnými zkušenostmi. Nikdo nevidí svět tak, jako Ty. Nikdo si neprožil to, co Ty. Nemohou Tě porovnávat s jinými, protože TY JSI JINÝ. Ty máš být jiný. To je na tom to nejkrásnější. Bůh Ti věří, i když Ti nevěří okolí. Bůh Tě zvedá z pocitu méněcennosti. Dělá z Tebe úhelný kámen, na kterém postaví své dílo - rodinu, firmu, umění. Cokoliv, co mu bude sloužit ke slávě. Jednoduše se oslaví v Tvé práci, studiu nebo v Tvém bytí.

 

Plug and pray:

Pane, pomoz mi víc Ti důvěřovat, žasnout nad všemi Tvými obdivuhodnými díly kolem mě. Pomoz mi vidět Tvé každodenní zázraky, protože nechci zahodit svou šanci na plnohodnotný život a Boží království ve mně či kolem mě.

 

V akci:

Dnes si sepíši své sny a plány do budoucna a předložím je Bohu v modlitbě, aby On z nich vybral ty kameny, které si použije na své úžasné dílo.

 

Bonus:

Pokud chceš na mně hrát, musíš mě naladit: Chudý hudební nástroj…

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz