Evangelium na dnešní den Lk 15, 1-3; 11-32:

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně.

Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: `Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.'“

 

 

 

Zamyšlení

Marnotratný syn zjistil, že někde udělal chybu. Zašpiněný, hladový a zklamaný se rozhodne vrátit domů, kde sice bude podléhat "vládě" otce, ale bude mu tam dobře, získá výhody, které nyní nemá. Může to být mým obrazem, když jdu vědomě proti vůli Boha Otce, když dělám zlo, když hřeším. Možná i lituji svého jednání, ale není to lítost, že jsem narušil svůj vztah s Otcem. Je to jen taková lítost, že jsem zase zklamal sebe, či okolí, lítost nad mou slabostí.

Ať je však můj postoj jakýkoliv, Otec mě stejně rád přijímá, stejně stojí a čeká, dokud se k němu přiblížím, stejně je ochoten mi projevit svou dobrotu a lásku. I když nejsem věrný, i když té nevěry zcela nelituji tak jak bych měl, Bůh stejně přichází vstříc. Miluje stejně. Jeho láska k nám není závislá na naší dokonalosti či nedokonalosti. Otec vždy trpělivě a věrně čeká na příchod svého dítěte.

 

Plug and pray:

Pane, děkuji ti za čas této modlitby, za to, že jsem mohl strávit chvilku s Tvým Slovem. Prosím tě, abys mě i tento den doprovázel, abych se o krůček přiblížil k Tvému království. Dej, ať si během dneška často uvědomuji, že jsi věrný Bůh, věrný v každé situaci, kdy plním Tvou vůli, dokonce i když ji neplním nebo nechci plnit. Jsi Otec, který miluje své dítě, miluje vždy, miluje věčně.

 

V akci:

Při dnešním večerním zpytování svědomí se podívám na uplynulý den, na mnoho mých skutků, a pokud bylo něco špatného, ​​tak si uvědomím, že Bůh stál při mně, stojí i nyní, že mě neopouští, že navzdory mým pádům se nemusím bát, že mě opustí.

 

Bonus:

Ať si jakýkoliv, Otec tě vždy miluje stejně. Tak jako marnotratného syna.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz