Evangelium na dnešní den Lk 13, 1-9:

„V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“

Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'"

 

 

Zamyšlení

Jaký je Bůh s námi! Má s námi úžasný plán a chce, abychom ho objevili. Posílá nám do cesty lidí, příležitosti, situace, ale i zkoušky, problémy, z nichž se můžeme poučit a posunout dále. Nevadí mu, že není hned vidět ovoce na našem stromě života. To my jsme nejednou netrpěliví a chceme na všechno hned a okamžitou odpověď: "Pane, co mám dělat? Mám udělat tohle nebo tamto? Co je podle Tebe nejlepší?" A často se nám zdá, že Bůh mlčí. Jsme z toho nervózní a trápíme se. On však koná v tichosti. Chce nás přivést k rozhodnutí jako náš nejlepší a citlivý učitel. Proto nám někdy posílá do cesty nevyzpytatelné, mnohdy těžké situace. Jimi nás "okopává a hnojí", abychom nesli ovoce.

Podívejme se na příběh našeho života, na naši nynější situaci z Božího pohledu. Poprosme ho, abychom pochopili souvislosti a On se nenechá zahanbit. Budeme žasnout nad tím, když nám v ten správný čas odkryje důvody svého "mlčení". On věděl…

 

Plug and pray:

Pane, často nevidím a nechápu, proč mlčíš. Doprošuji se odpovědi, ale ta nepřichází. Pomoz mi být v této postní době citlivějším na Tvé vedení. Pomoz mi být prosím trpělivějším sám se sebou, věřit Tvému načasování, více Ti důvěřovat, že Ty se postaráš.

 

V akci:

Dnes se budu snažit přijímat situace, lidi Božím pohledem a večer se zpětně zamyslím, jaké odpovědi mé otázky mi přinesl dnešní den.

 

Bonus:

Jen On umí pochopit smutné srdce: Srdce slabého dítěte

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz