Evangelium na dnešní den Mt 5,17-19:

Mojžíš řekl lidu toto: „Nyní, Izraeli, poslouchej nařízení a ustanovení, které vás učím zachovávat, abyste žili a šli obsadit zemi, kterou vám chce dát Hospodin, Bůh vašich otců. Hleď, naučil jsem vás nařízením a ustanovením, jak mně to nařídil Hospodin, můj Bůh, abyste podle nich jednali v zemi, do níž chcete vejít a obsadit ji. Zachovávejte je a plňte, neboť tak budete v očích národů moudří a rozumní: uslyší o všech těchto nařízeních a řeknou: Skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ!

Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli ho vzýváme. A kde je tak velký národ, který by měl spravedlivá nařízení a ustanovení, jako je celé toto zákonodárství, které já vám dnes prohlašuji! Jen si dej pozor a buď na sebe velmi dbalý, abys nezapomněl po všechny dny svého života na události, které viděly tvé oči. Ať nevymizí z tvé mysli a nauč jim své syny a syny svých synů!“

 

Zamyšlení

Dnes nám Ježíš říká, že nepřišel zrušit Zákon, ale naplnit jej, dát mu hlubší význam. V Jeho osobě se naplnila dávná proroctví a přišel Mesiáš, kterého lidé po staletí čekali!

My často chápeme zákony jako něco, co nás omezuje, ale je to naopak! Zákony jsou dané proto, aby nás chránily a usměrňovaly na naší cestě jako značky v dopravě. Kdyby si každé auto jezdilo, jak chce, došlo by k nehodě. Nebojme se proto hledat hlubší význam ve všech zákonech (nařízeních) a pochopit tak jejich skutečný smysl. Protože to největší naplnění Zákona a Proroků se stane za několik dní na kříži, kam Bůh pošle svého Syna.

 

Plug and Pray:

Pane, pomoz mi dnes konat všechny mé povinnosti s láskou a úsměvem na tváři.

 

V akci:

Pokusím se dnes vložit své srdce do všech aktivit a činností (škola, práce, starost o děti/domácnost…), které „musím“ udělat.

 

 

Bonus:

Když jsem už vzpomínala dopravu, může Tě pobavit toto video. Někdy člověk udělá dobrý skutek, a ani o tom neví!Smile

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz