Evangelium na dnešní den Mk 12, 28 - 34:

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.'

Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.

 

 

Zamyšlení

"…Z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!…" Takto zní Ježíšova odpověď na otázku, které přikázání je nejdůležitější. MILOVAT NAPLNO. Vkládat se do lásky celý, se vším, čím jsem, a se vším, co mám.

Ruku na srdce: Jaká je moje láska k Bohu a k bližním? "Pane, miluji Tě, ale promiň, dnes mám toho do školy opravdu hodně, modlitba musí počkat." "Ano, Pane, miluji Tě, ale jemu neodpustím. To, co udělal, se opravdu nedá odpustit…" "Ježíši, mám Tě rád… ale tohle ode mě nemůžeš chtít. Nemůže to udělat někdo jiný?"

Vkládáme do Lásky celé naše srdce, celou naši duši, celou naši mysl a celou svou sílu? Často naše láska k Bohu a k bližním selhává právě tam, kde pro nás přestává být pohodlná a kde nás "milovat", něco stojí. Pravá Láska je však vždy spojena s obětí a sám Ježíš je toho příkladem.

Bůh nás dnes zve milovat jinak, než jsme zvyklí. Milovat tak, jak miluje On. Milovat naplno. Neslibuje, že to bude snadné, že nás to nebude nic stát a že nám vždy bude při tom dobře. Slibuje však mnohem více. Jeho odměna je věčná… a Boží království za to stojí!

 

Plug and pray:

Pane, pomoz mi milovat jinak. Toužím do všeho, co dělám, vkládat celé své srdce a nejen polovinu. Toužím milovat Láskou inspirovanou tou Tvou. Láskou obětavou, která se nebála utrpení, nepohodlí, urážek, a která se dávala druhým celá. Posilňuj mě ve všem, co dělám, abych tak jednou mohl získat tu nejcennější odměnu - věčný život. Amen.

 

V akci:

Pokus se dnes dělat i ty nejmenší věci s velkou Láskou. Vidíš špinavé nádobí? Umyj ho, i když se ti nechce. Někdo tě rozzlobí a ty máš na jazyku štiplavou poznámku? Odpusť si ji, i když by si ji možná zasloužil. Překonej sám sebe a vlož Lásku do všeho, co tě dnes čeká.

 

Bonus:

Boží láska je nekonečná: Miluj Hospodina, svého Boha…

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz