Evangelium na dnešní den Lk 18, 9 – 14:

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník.Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: `Bože, buď milostiv mně hříšnému!'

Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

 

Zamyšlení

Ježíš dnes mluví k těm, co si namlouvají, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdají. Ježíš se obrací ke každému z nás! Nejvíce ve chvíli, kdy druhé posuzujeme, pomlouváme, vyvyšujeme se: já takový nejsem, to bych nikdy neudělal, co si on o sobě myslí…? Žiji si svůj nalinkovaný život, spokojený ve své komfortní zóně, myslíc si, že ve srovnání s ostatními dělám dost. Porovnávání není správné, ani když se vyvyšuji, ani když se ponižuji. Bůh má se mnou a s každým zvlášť jedinečný záměr. Ale jen já vykonám dílo, které mi určil. A dokonale ho vykonám pouze tehdy, pokud ho budu dělat k Boží slávě, když budu volat k Bohu, abych poznal Jeho vůli, když Jeho upřednostním před svým JÁ!

 

Plug and pray:

Bože, buď milostiv mně hříšnému… Odpusť mi, Tati, že chci mnohokrát dělat věci podle sebe, že nehledám Tvou vůli, že ji neposlouchám. Odpusť mi, že často více hledím na chyby druhých, než na své. Prosím, nasměruj mé vnímání více na Tebe, dej mi najít kousek Tebe ve mně, dej se mi stát Tvým chrámem!

 

V akci:

Vzdám chválu Otci a poděkuji mu za to, že ve mně přebývá, že mě tak dokonale zná a přesto to se mnou nevzdává.

 

Bonus:

Ty jsi můj chrám!

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz