Evangelium na dnešní den Jan 4, 43 - 54:

Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok ve svém rodném kraji není ve vážnosti. Když tedy přišel do Galileje, Galilejané ho (vlídně) přijali, protože viděli všechno, co vykonal v Jeruzalémě o svátcích; i oni tam totiž byli na svátky. Přišel tedy zase do Kány v Galileji, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnau. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vyhledal ho a prosil, aby šel a uzdravil mu syna - už totiž skoro umíral. Ježíš mu řekl: „Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.“

Královský úředník mu odpověděl: „Pane, přijď, než moje dítě umře!“ Ježíš mu řekl: „Jen jdi, tvůj syn je živ.“ Ten člověk uvěřil tomu slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Když ještě byl na cestě, přišli mu naproti jeho služebníci a hlásili: „Tvůj syn je živ!“ Zeptal se jich tedy na hodinu, kdy mu začalo být lépe. Odpověděli mu: „Včera v jednu hodinu odpoledne mu přestala horečka.“ Poznal tedy otec, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: `Tvůj syn je živ.' A uvěřil on i všichni v jeho domě. To bylo druhé znamení, které Ježíš vykonal, když se vrátil z Judska do Galileje.

 

 

Zamyšlení

Dnes můžeme upřít svůj pohled na královského služebníka, kterému umírá syn. Přichází za Ježíšem s prosbou o uzdravení a Ježíš nezůstává nevšímavý, říká: "Jdi, tvůj syn žije!" Co udělá sluha? Odchází za svým synem, protože "uvěřil Ježíšovu slovu" - nenaléhá, ​​netrvá na tom, aby Ježíš navštívil lůžko nemocného syna, jak si to původně představoval. Jednoduše věří.

Kolikrát já nedokážu nabýt tento postoj víry? Bůh mi v Bibli nabízí tolik povzbuzení, správných řešení a přislíbení a já jsem jako sluha s nemocným synem, který unavuje Ježíše, aby přišel k nemocnému fyzicky, aby bylo jisté, že bude všechno v pořádku. Sluha s nemocným srdcem.

Dnes potřebuji věřit alespoň racionálně (pocity mnohdy nejsou důležité) v slova Páně. Vždyť kolikrát jsme už okusili moc Boha? Pro Boha je nenormální nedělat zázraky. Myslí to s námi nesmrtelně vážně ;-). Je čas na důvěru, On je Pravdou, tak jak lze nevěřit?

 

Plug and pray:

Pane, díky Ti za Tvé zázraky, které si udělal i v mém životě. Prohlašuji, že jich nejsem hoden, a přece Ty se slitováváš. Prohlašuji, že máš moc nad vším, i nad tím nejnesnesitelnějším a v lidských očích neřešitelným problémem. Pane, věřím, pomoz mé nevěře.

 

V akci:

Dnes si sepiš alespoň 3 konkrétní věci, které předáš do Božích rukou a věříš, že Bůh může pomoci. V evangeliu můžeme najít: "Tvá víra tě zachránila" (Lk 7, 50). Nezformuluj na papír jen klubko problémů, ale vyjádři na něm i víru v Boží moc (např. Věřím Ti Bože, že i toto … máš ve svých rukou). A pak to chce už jen jeden krok - pasivně nečekat, ale spolupracovat s Boží milostí.

 

Bonus:

Nemusíme se bát, vždyť víme, že je s námi. Jeho oko je…

 

 

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz