Evangelium na dnešní den Jan 8, 1-11:

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“

A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

 

Zamyšlení

Myslím, že to všichni dobře známe. Někdo padne, udělá prohřešek a já - velký hrdina bez omylů - na něj ukazuji. V lepším případě se jen tiše směju, v tom horším to dávám člověku pěkně pocítit. Padl jsi, jsi špatný, trp za své hříchy. A velmi nezdravě se přesvědčuji o tom, že já jsem lepší, o tom, že mně se takový omyl nestal a stát nemůže.

STOP! Najednou je tu mé svědomí, hlas mého nitra, který šeptá: "Pokud jsi i ty bez hříchu, hoď kamenem!" A já neházím. Stojím, přemýšlím. Jak stará filmová páska se přede mnou vynořují mé hříchy, poklesky, omyly.

Příběh ženy cizoložnice je příběhem každého z nás. Světlo na konci tmavého tunelu říká: "Jdi a už nehřeš!" Tuto krátkou větu nám Bůh neustále nabízí, speciálně však při sv. zpovědi. Své chyby nesmyješ tím, že budeš poukazovat na chyby jiných. Jediným řešením je zůstat sám s Bohem a pokorně sklonit hlavu.

 

Plug and pray:

Pane, díky Ti za milost odpuštění. I když dennodenně padám, Ty vždy natáhneš ruku a pozvedáš mě z prachu hříchů. Dej mi srdce, které nejen potřebuje odpuštění, ale i samotné odpouští. Dej, ať na nikoho neukazuju prstem, ale s Tvou pomocí prokážu porozumění. Dej, abych opravdu uměl ve svém životě aplikovat to, co mě učíš v Otčenáši: "odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům."

 

V akci:

Nepotřebuje dnes někdo tvoje odpuštění? Přemýšlej, zda takovou osobu ve své blízkosti nemáš a odpouštěj. Když potřebuješ odpuštění ty, připrav si zpytování svědomí opravdu poctivě a zajdi ke zpovědi.

 

Bonus:

On ví nejlépe jak nás uzdravit. On je naším doktorem.

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz