Evangelium na dnešní den Jan 8, 31-42:

Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se svobodnými'?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní.

Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ Řekli mu na to: „Náš otec je Abrahám.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako Abrahám. Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky vašeho otce.“ Odpověděli mu: „My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od něho přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.“

 

 

Zamyšlení

Hned v úvodu dnešního evangelia nabízí Ježíš Židům skutečný pohled na to, jak je to vlastně s jejich svobodou. Všichni ti, kteří poslouchají Ježíše, dosud žili v představě, že jsou svobodní a že jim nikdo jejich svobodu nemůže vzít. Nicméně, přichází Ježíš s novým zákonem a jasně říká "každý, kdo hřeší, je otrok" Ježíš přichází od Boha, aby vykoupil nás - otroky, aby nám ukázal Boží lásku. Židé, kteří vystupují v dnešním úryvku, nechtějí přijmout Ježíšova slova, odmítají posunout svou víru a chápání dál, za hranice Abrahama a toho, co učili a žili dosud. Ježíš, jako láska poslána od Boha, přichází, aby nás On sám vysvobodil z našich hříchů a udělal nás svobodnými.

Bůh chce, abychom uvěřili v Ježíše, Jeho lásku a tak posunuli naše srdce a víru blíže k Němu. Vždyť proto nám poslal svého jediného Syna!

 

Plug and pray:

Pane, když v slabosti padnu a ovládne mě hřích, ztrácím svobodu. Jsem otrokem hříchu a neumím se na svět dívat očima lásky. Ale vždy, když selžu, jsi tady Ty a Tvé nekonečné milosrdenství. Chceš, abych Ti předal mé selhání, a Ty mě zaplavíš nepředstavitelnou láskou. Dej mi dost odvahy, abych se nebál vyznat ve sv. zpovědi své hříchy a pocítil tak v praxi tvou lásku J

 

V akci:

Dnes si udělám důkladné zpytování svědomí a můžu jít i ke svaté zpovědi

 

Bonus:

Co se s námi děje po zpovědi?

https://www.facebook.com/RadioEducativa100.3/videos/883396038416082/

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz