Evangelium na dnešní den Jan 8, 51-59:

Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!“ Židé mu řekli: „Teď už jsme si jisti, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel Abrahám, stejně i proroci a ty tvrdíš: `Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!'Jsi ty snad větší než náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš?“ Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte: `Je to náš Bůh!' Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo.

Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.“ Židé mu namítli: „Není ti ještě ani padesát let

 

a viděl jsi Abraháma!“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ Tu popadli kameny, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu.

 

Zamyšlení

Když si vyhledáme ve slovníku slovo „oslavovat“, automaticky nám objeví význam základu tohoto slova, kterým je „oslava“. Oslava znamená slavnost, kterou si připomínáme výročí, památku někoho nebo něčeho.

Nikde nenajdeme, že význam slova „oslava“ je slavnost, kterou si připomínáme výročí SEBE, památku SEBE nebo mého JÁ. A přesně tohle si uvědomoval i Ježíš, když řekl Židům: „Pokud se oslavuji já sám, moje sláva nestojí za nic.“ Věděl, že pokud se bude slavit sám nebo pokud lidstvo nepochopí, že mu má vzdávat slávu, nebude možné dokončit Otcův plán vykoupení.

Ale Ježíšova řeč pokračuje: „Ale slaví mě můj Otec, o němž vy říkáte: ‚On je náš Bůh.‘“ Tím Židům jednoduše vysvětlil, že je už čas dát svá slova i do praxe každodenního života.

 

Plug and pray:

Pane, dej mi moudrost a pevnou víru v každodenních maličkostech, které mohu a chci dělat na Tvou slávu. Ne vždy je snadné žít víru v praxi, ale vím, že s Tebou to dokážu. Chvála Ti a sláva Ježíši Kriste.

 

V akci:

Tvůj pokoj je místo, kde začínáš i končíš den. Během dne, před večerní modlitbou si ukliď pokoj, příp. pokud bydlíš na koleji, ukliď i spolubydlícím. Na Boží slávu. J

 

Bonus:

I On sloužil na Otcovu slávu, ačkoli vždy byl Král. On je vítěz.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz