Evangelium na dnešní den Jan 10, 31-42:

Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen člověk, a děláš ze sebe Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem Zákoně je přece psáno: `Já jsem řekl: Jste bohové.' Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího slova – a Písmo nemůže být zrušeno – můžete vy říkat o tom, kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: `Jsem Syn Boží'? Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“

Znovu by se ho byli rádi zmocnili, ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na to místo, kde dříve křtíval Jan, a tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali: „Jan sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.“ A mnoho jich tam v něho uvěřilo.

 

 

Zamyšlení

Jak jsme dnes mohli v evangeliu číst, Ježíši křivdí. On přišel na tento svět a zažil všechno, čím si jen člověk může v životě projít. Zažil potupu, bolest a v tomto úryvku se můžeme dočíst i o křivdě ze strany Židů.

Možná máš někdy chuť utéct před lidmi a být sám. Máš na to plné právo, protože i Ježíš odešel za Jordán a modlil se k Otci. Volá nás, abychom šli za Ním a dělali, jak dělal On, abychom nezoufali, ale následovali Ho v Jeho krocích a skutcích, v nichž se odrážela láska nebeského Otce. Aby mohl proměňovat naše srdce podle svého srdce, je třeba, abychom si i v tyto dny našli pro Něho prostor.

Víme, že život není jen o pěkných chvílích, kdy nás každý chválí, povzbuzuje, kdy cítíme, že nás má každý rád. Jsou zde i ty opačné situace, kdy není všechno v našem životě tak, jak bychom chtěli. I tímto nás Ježíš volá, abychom svými skutky hlásali Jeho jméno, a tak ukázali, jak říká Ježíš, "že ve mně je Otec a já jsem v Otci."

 

Plug and pray:

Otče, dnes Tě chci nacházet nejen v radostných chvílích, ale obracet se k Tobě hlavně v těch špatných. Dej se mi najít i v každodenním stereotypu a ukaž mi sílu lásky, kterou mě chceš proměňovat. Ukaž se dnes skrze mne mým bližním, Pane. Bože, Ty jsi mi poslal Ježíše jako příklad, tak mi, prosím, pomáhej, abych byl tak silným, jak byl v těžkých chvílích Tvůj Syn. Amen.

 

V akci:

Zkus dnes odpovídat na skutky tvých bližních láskou (ať už jsou dobré nebo špatné) a zkus si najít chvíli, pár minut, zajeď na hlubinu svého srdce a pros Boha o pomoc v situacích, na které nevíš jak reagovat.

 

Bonus:

Dovol Jeho lásce růst v tobě: Jeho láska je mocná.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz