Evangelium na dnešní den Mt 1, 16.18-21:

Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii.

Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal.

 

Zamyšlení

Shrňme si to, co víme. Josef, obyčejný tesař z Davidova rodu, je zasnoubený s obyčejnou dívkou z Nazareta. Oba milují Boha a touží ho svým životem oslavit. Určitě měli své představy o životě, pravděpodobně se chtěli usadit, pracovat a prožít svůj život oddaní Bohu.

Něco se však stalo. Maria je těhotná. Jak ř

íct svému manželovi, že počala z Ducha Svatého? A bude jí vůbec věřit…? Zkusme si představit tuto situaci, ve které se zřítily všechny představy a plány, které tito dva lidé o životě měli. Jediné, co jim zbylo, bylo důvěřovat Bohu, i když nerozuměli okolnostem, které prožívali, a i když okolnosti, které přišly, zcela změnily jejich dosavadní plány. A Bůh jedná a říká: "Josefe, synu Davidův, neboj se…" a dává Josefovi poznat, že dítě, které nosí Maria pod srdcem je Ten, který vysvobodí svůj lid z hříchů. Tímto se jen začala cesta důvěry Josefa a Marie, která pokračovala porodem v Betlémě, útěkem do Egypta, ztrátou v chrámu, až bolestnou smrtí milovaného Syna na kříži. Nerozuměli, ale důvěřovali Tomu, který vždy věděl, co dělá.

A co Ty? Kolikrát jsi měl pocit, že Bůh zcela změnil a narušil všechny tvé plány a představy o životě? Ale věz, že Bůh je Láska a Ty jsi Jeho milovaný Syn, či milovaná Dcera a On Ti touží dát život, který bude Jemu ke slávě, Tobě ke spáse, lidem k radosti a světu k užitku. Tak mu důvěřuj! Smile

 

Plug and pray:

Pane, často nerozumím tomu, co v mém životě děláš, ale vím, že Ty jsi můj Otec, Ty jsi všemohoucí Bůh, který má spočítané i vlasy na mé hlavě. Otče, daruj mi víru v Tvou nekonečnou Lásku, která má plán s mým životem a pomoz mi zcela se Ti ve všem odevzdat. Amen.

 

V akci:

Zkus dnes při mši, nebo v modlitbě z celého srdce obětovat Bohu tu věc, kterou ve svém životě přijímáš nejtíž. Řekni Mu, co tě tíží, zlobí, trápí, co neumíš přijmout a zcela se Mu ve všem odevzdej. Důvěřuj Mu, On tě nikdy neopustil.

 

Bonus:

Důvěřuj již dnes.

 

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz