Chceme vám všem popřát požehnané Velikonoce! Dnes, kdy Ježíš za nás dal na kříži svůj život, si můžeme opět připomenout, jak velkou láskou nás Ježíš miloval! Ježíš za nás zemřel potupnou smrtí na kříži a i přes to, že věděl, že jsme a stále budeme hříšní lidé, budeme pokoušeni, budeme slabí a padat k zemi... i přes to všechno šel a zemřel za nás! Tak moc nás miloval! Jak vypadá naše láska k Ježíši? Byli bychom ochotni učinit to, co On učinil pro nás?

Pane, i když jsme slabí a často dáváme přednost věcem světským před Tebou, prosím, odpusť nám! Děkujeme Ti za Tvé odpuštění a nekonečnou lásku!

 

Pane, ty máš na bolest hojivý lék...

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz