Zamyšlení advent 2015

Každý den v době adventní přichází krátké zamyšlení, o které bych se rád podělil se všemi ostatními i jako poděkování autorům, kteří si s ním dávají tuto práci či službu.

Dnes nám evangelium hovoří o tom, jak Ježíš povolal své první učedníky a věru, máme se od nich, co učit. V Bibli nacházíme, jak následují Ježíše: Petr s Ondřejem "hned zanechali sítě a šli za ním" a Jakub a Jan podobně "hned opustili loď i svého otce a šli za ním".

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz