Dnes slyšíme, že Ježíš zajásal v Duchu Svatém, zaradoval se a vyslovil upřímné díky Otci za to, že tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil je maličkým.

 

Bůh nikdy neřekl, že k tomu, abychom Ho poznali, potřebujeme mít všechny poznatky tohoto světa a vystudovanou vysokou školu. Žádná vzdělávací instituce nám nedá poznat, jak dobrý a milující je náš Otec, jak po Tobě i mně touží. To, abychom vnímali radostnou zvěst o Otci a nesli ji dál, abychom měli s Bohem upřímný, hluboký vztah, nevybudujeme však sami, svými schopnostmi. Jen ti, kteří se před Bohem stanou maličkými, ti kteří uznají, že On je jejich Král a Spasitel, zakusí Boží přítomnost a Jeho požehnání v jejich životech.

 

Plug and pray:

Pane, díky Ti za to, že jsi mým Otcem. Díky Ti za to, že si nevybíráš své vyvolené podle světských kritérií, ale že se díváš do hloubky srdce a přijímáš každého, kdo Tě pozve do svého života. Pomáhej mi, prosím, abych se víc a víc stával maličkým, abych se více spoléhal na Tvou dokonalost a ne na své schopnosti.

V akci:

Otevřu dnes Bohu své srdce a vyjádřím touhu, aby byl všude se mnou. Zkusím se na něj spolehnout v každodenních situacích, v trápeních i radostech. A pokud budu mít chuť, či příležitost se povyšovat, nebo odsuzovat druhé, pozvu Ducha Svatého, aby mě udělal maličkým.

Bonus:

Když budeme maličkými, Bůh nás nikdy neopustí a zjeví nám svou velikost.

 

Evangelium na dnešní den Lk 10, 21-24

V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“ Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli; a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.“

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz