Lidé, o nichž se mluví v dnešním evangeliu, přicházeli k Ježíši, protože věřili, že je může uzdravit. I my přicházíme k Němu, když nás něco trápí, když jsme nemocní a chceme, aby nás uzdravil. Prosíme Ho, aby nám pomohl s našimi problémy a obtížemi. On nám však jen jednoduše říká: "Vstaň a jdi, tvá víra Tě uzdravila." (srov. Lk 17,19). Je jen na nás, zda mu věříme, že nás může uzdravit.

 

 

Plug and pray:

Pane, dej mi víru, která mě uzdraví. Buď mým pastýřem, neboť pokud budu mít za pastýře Tebe, nic mi nebude chybět. Ty si už při stvoření světa měl pro mě připravený velký plán. Prosím tě, Pane, otevři mi srdce pro Tvou lásku a nauč mě bezmezně Ti důvěřovat.

 

V akci:

Každý problém, každé trápení či zkoušku svěř dnes Bohu a důvěřuj mu, že Jeho rozhodnutí bude to nejlepší. Důvěřuj mu!

 

Bonus:

 

Evangelium na dnešní den Mt 15, 29-37:

Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly velké zástupy. Měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnoho jiných; položily mu je k nohám a on je uzdravil. Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi, chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele. Ježíš si pak zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, protože už tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. A nechci je nechat odejít hladové, aby je cestou neopustily síly." Učedníci mu řekli: "Kde bychom tady v neobydleném kraji sehnali tolik chleba, abychom mohli dát dosyta najíst tak velkému zástupu?" Ježíš se zeptal: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm a několik malých ryb." Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci lidem. Všichni se dosyta najedli a sesbíralo se ještě plných sedm košíků zbylých kousků (chleba).

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz