A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, podobá se moudrému muži… Která slova to Ježíš myslí? Má na mysli slova o plnění Boží vůle? Který hlupák by věděl, co má dělat a nedělal tak? Který hlupák by si postavil dům na písku? Vždyť je to úplně nelogické - sám dobře ví, že každou chvíli spadne.

Na druhé straně - postavit dům na písku a nehledat pevné základy je rychlé řešení a vichřice možná ani nepřijde. I nás někdy lákají rychlá řešení, která neproniknou podstatu, ale měli bychom se vyhnout takovému stavění základů na písku. To, že mám zkažený vztah s mamkou "neodbiji" tím, že jí na Den matek koupím čokoládu, ani když jsem lakomý, nezachrání mě, když jednou daruji peníze do sbírky - takhle to prostě nefunguje. Myslím, že sami dobře cítíme, když něco děláme jen naoko, jen aby to nějak bylo. Je třeba jít pod povrch, je třeba začít stavět dům od základů, je třeba se podívat, kde je kořen problému a jít pěkně po pořádku. Ano, bude to trvat déle - pravděpodobně to bude namáhavé, avšak když už jednou vybudujeme dům na dobrých základech, může přijít i bouře a dům se nezhroutí. I když střecha možná v "bouři" spadne, základy zůstanou a střecha se dobuduje.

 

Plug and pray:

Dobrý Bože, pomoz mi zajet na hlubinu, pomoz mi hledět do srdcí lidí, když mě potřebují a nejen na jejich tváře. Dej mi odvahu jít do svého nitra v tom, co nefunguje, dej mi odvahu, sílu a trpělivost v mých předsevzetích a v tom, abych zvládl stavět a budovat na dobrých základech, abych se nevzdával, i když to bude těžké.

 

V akci:

Pokud dnes narazím na nějakou mou špatnou vlastnost či na vztah, který už dlouho skřípe, zkusím popřemýšlet nad tím, jak by se to dalo změnit. Neudělám však jen rychlé provizorní řešení, ale zkusím se na to podívat "od základů" (nenapíšu si jen tahák na písemku, či nedám bezdomovci jen nějaké drobné).

 

Bonus:

 


Evangelium na dnešní den Mt 7, 21.24 – 27:

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz