V dnešním evangeliu klade Ježíš přímou otázku: "Věříte, že to mohu udělat?" Slepci uvěřili a Ježíš jim vrátil zrak. Kdoví, zda ho více trápila jejich duševní nebo fyzická slepota. Nepochybně uzdravil obě. Protože je Pánem nad každou chorobou, duševní i fyzickou. Může tě vytrhnout z jakékoliv bídy, kterou nyní prožíváš, z temnoty jakéhokoliv hříchu, přestože jsi už ztratil naději na uzdravení.

 

Ježíš dnes klade podobnou otázku tobě i mně: "Věříš, že to mohu udělat? Věříš, že tě mohu uzdravit z čehokoliv, v čem se teď nacházíš?" Důvěřuj Mu, přišel, aby tě zachránil. Přišel, abys měl život v hojnosti. Chce ti dát všechno, protože jsi Jeho milovaný syn, milovaná dcera.

 

Plug and pray:

Drahý Ježíši, dej mi dnes nové srdce, které bude ochotné učit se více Ti důvěřovat, ochotné vpustit Tě do každé situace v mém životě. Uzdrav mě, prosím, z mé slepoty.

 

V akci:

Nabídni dnes Ježíši celý svůj život. Nabídni mu, ať vládne i nad tím, čeho se jen těžko dokážeš vzdát.

 

Bonus:

 

Evangelium na dnešní den Mt 9,27 – 31:

Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že mám takovou moc?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Dotkl se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane, jak věříte." I otevřely se jim oči. Ježíš jim důrazně nařídil: "Ale ať se to nikdo nedoví!" Oni však odešli a rozhlásili to po celém tom kraji.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz